Hankkeet ja projektit

Helsingin työväenopistossa on käynnissä erilaisia osallisuuteen ja kansainvälisyyteen liittyviä hankkeita:

Maunula-talon ovet avattiin 21.12.2016


Erasmus+ Kansainvälisyys opiston kehittäjänä (KAKE)

Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO on myöntänyt Helsingin työväenopistolle EU:n Erasmus + KA1 liikkuvuusavustuksen 42 908 euroa.

Hankeen tarkoituksena on tutustua muihin eurooppalaisiin aikuiskoulutuksen oppilaitoksiin ja tuoda niistä ajatuksia opiston kehittämiseen. Liikkuvuuksien aiheina ovat osallisuus ja uudet oppimisympäristöt.

Hanke alkaa syksyllä 2016 ja loppuu keväällä 2018.

Hankkeen vastuuhenkilö koulutuspäällikkö Sirkku Ikonen.

Yhteyshenkilö: kansainvälisten asiain koordinaattori Marianne Rytkönen

 

Kuntalaisten osallisuus työväenopistossa – LAKE 2

Hankkeen avulla kokeilemme, kehitämme ja otamme entistä systemaattisemmin käyttöön kuntalaisten osallisuuden menetelmiä ja muotoja. Osallisuuden keinoin pyrimme syventämään tietoamme kuntalaisten koulutustarpeista sekä käyttämään osallisuuden menetelmiä työväenopiston toimintaa suunniteltaessa.

Hanke jatkaa Opetusresurssien kohdentamisen perusteet (LAKE1)-hanketta sekä liittyy Helsingin kaupungin osallistamisen kehittämiseen. Opetushallitus rahoittaa hanketta. Osallisuuden kehittäminen koskee opiston koko toimintaa.

Itse hanke päättyi 31.12.2017. Toiminta jatkuu ja kehittyy osana normaalia arkea.

Hankkeesta tehdään loppuraportti, jossa kehitetyt menetelmät ja niiden käyttö raportoidaan ja arvioidaan. Hankkeen tulokset tiivistetään toimenpideohjelmaksi ja tuloksia käsitellään työväenopiston koko henkilökunnan kanssa. Tuloksista tiedotetaan sidosryhmille ja asiakkaille. Kuntalaiset huomaavat tulokset opiston käytännön toiminnassa. Hankkeesta kerrotaan pääkaupunkiseudun ja Uudenmaan alueen opistojen tapaamisissa sekä valtakunnallisissa tilaisuuksissa.

Yhteyshenkilö: suunnittelijaopettaja Emmi Komlosi
 

 

Network Supporting Refugees 

Helsingin työväenopisto osallistuu Erasmus+ KA2 -ohjelman strategiseen kumppanuushankkeeseen Network Supporting Refugees - Education, NGOs, and Public Authorities.  

Hanke koordinoidaan Wienin kansalaisopistosta (VHS Wien) ja siihen osallistuu oppilaitoksia ja järjestöjä kahdeksasta eri Euroopan maasta; Suomesta, Itävallasta, Saksasta, Hollannista, Unkarista, Bulgariasta, Romaniasta ja Puolasta.  Tavoitteena on löytää ja koota yhteen eri maissa toteutettuja hyviä käytänteitä maahanmuuttajien koulutuksen ja integroinnin alueilta.

Hankkeen toimintakausi on 2016-2018. Verkkosivut: https://networkingrefugees.wordpress.com/

Vastuuhenkilöt opistossa: koulutuspäällikkö Sirkku Ikonen ja koulutussuunnittelija Annika Vesanto.

 

Digipedagogiikan kehittäminen (LAKE 3)

Opetushallitus on myöntänyt Helsingin  työväenopistolle valtion laatu- ja kehittämisavustuksena 50 000 euroa.

Hankkeen tarkoituksena on edistää digitaalisuuden käyttöä opetuksen välineenä, luoda digitaalisen opetuksen suuntaviivat tulevaisuuteen ja lisätä koko työväenopiston henkilökunnan digitaalista osaamista.

Hanke alkoi syksyllä 2017 ja jatkuu vuoden 2018 loppuun asti.

Hankkeen vastuuhenkilönä toimii apulaisrehtori Eero Julkunen.

JAA