Opetusharjoittelu

teatteri

Tervetuloa suorittamaan opetusharjoittelua Helsingin työväenopistoon. Harjoitteluasioissa ota ensimmäiseksi yhteyttä ainealasi johtavaan opettajaan. Kaikki harjoittelijat täyttävät  Opetusharjoittelijoiden perustietolomakkeen (rtf-tiedosto), joka palautetaan ainealan johtavalle opettajalle.

Yleistä opetusharjoittelusta
Työväenopisto on tehnyt opetusharjoittelusta yhteistyösopimuksen Helsingin yliopiston kanssa. Harjoittelun tavoitteet määritellään kyseisen harjoittelujakson mukaan.

Syyskauden alussa työväenopisto järjestää uusien opettajien perehdyttämiskoulutuksen, johon myös opetusharjoittelijoiden edellytetään osallistuvan. Koulutuksen yhteydessä järjestetään ainealakohtaiset perehdytykset. 

Harjoittelun suoritustavasta ja harjoittelupaikasta sovitaan johtavan opettajan kanssa. Tavoitteena on, että harjoittelija suorittaa opetusharjoittelunsa päätoimisen, SOKLAN ohjaajakoulutuksen suorittaneen opettajan ryhmässä tai ohjauksessa. 

Harjoittelijoiden yhteinen aloitusinfo järjestetään myös kevätlukukauden alussa. 

Harjoitteluvuoden keväällä on vuoden aikana harjoittelunsa suorittaneiden opiskelijoiden yhteinen epämuodollinen palautekeskustelu harjoittelumuotojen kehittämiseksi.

JAA