Suoraan sisältöön

Opettajille


Henkilöstökoulutukset

Työväenopisto järjestää opettajille useita koulutustilaisuuksia eri teemoista. Kaikki koulutukset ovat maksuttomia opiston opettajille. Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan.Tuntiopettajan opas

Tuntiopettajan opas on käytännön tietopaketti (pdf-tiedosto) jokaiselle opiston opettajalle. Opas sisältää tietoa mm. opiston toiminnasta, opetuksen suunnittelusta ja arvioinnista, ainealoista, henkilöstöstä, keskitetyistä palveluista sekä tuntiopettajan etuuksista.

Lukuvuoden 2019-2020 opas (pdf-tiedosto)Työkausikalentereista

löydät tämän sekä tulevan lukuvuoden opetusajat ja lomat. 

Työkausikalenteri 2019-2020 (pdf-tiedosto)

  


Helsingin työväenopiston opetussuunnitelma

Opetussuunnitelma määrittelee opiston perustehtävän ja linjaa opiston toimintaa. Opetussuunnitelma on pedagogisen ohjauksen, suunnittelun ja johtamisen väline, jossa ilmaistaan opetuksen periaatteet, tavoitteet ja painotukset. Työväenopiston johtokunta hyväksyi opetussuunnitelman 9.12.2014 kokouksessa. Suunnitelman päivitystyö käynnistyy syksyllä 2019.

Opetussuunnitelma (pdf-tiedosto)

Ainealoittaiset opetussuunnitelmat (pdf-tiedosto)Hyödyllisiä linkkejä

Kursor kurssihallintajärjestelmä löytyy osoitteesta www.kursor.fi/Kursormanagement

Ilmonet.fi ilmoittautumis- ja kurssihakupalvelu www.ilmonet.fi

Helmi-intra löytyy osoitteesta http://helmi.hel.fi/Sivut/default.aspx Töihin työvikseen? - Ehdota kurssia!

Haluisitko tulla opettamaan työväenopistoon? Syyslukukauden kurssiehdotusten määräaika on maaliskuun lopussa, kevätlukukauden syyskuun lopussa. Syyskauden kurssien suunnittelu alkaa maaliskuun opettajainkokouksen jälkeen, kevään kurssien suunnittelu syyskuussa. Joissakin ainealoissa suunnitellaan osa kursseista koko lukuvuodeksi jo keväällä. Uusia kurssi-ideoita voi esittää muulloinkin.

Tuntiopettaja suunnittelee oman kurssiehdotuksensa opiston kurssiehdotuslomakkeelle (ks. linkit alla). Ehdotukset syyskaudelle palautetaan täytettynä ainealan vastuuhenkilölle maaliskuun loppuun mennessä. Ehdotukset kevätlukukaudelle tulee palauttaa syyskuun loppuun mennessä.

Kaikissa kurssisuunnitteluun liittyvissä asioissa voit ottaa yhteyttä oman ainealasi vastuuhenkilöön. Ainealan vastuuhenkilöt löydät mm. täältä.

Kurssiehdotuslomake_Äidinkieli_teatteri_kirjallisuus (rtf)
Kurssiehdotuslomake_Kielet (rtf)
Kurssiehdotuslomake_Kotitalous (rtf)
Kurssiehdotuslomake_Kuvataide (rtf)
Kurssiehdotuslomake_Käsityö (rtf)
Kurssiehdotuslomake_Musiikki (rtf)
Kurssiehdotuslomake_Suomi/Maahanmuuttajat (rtf)
Kurssiehdotuslomake_Tietotekniikka (rtf)
Kurssiehdotuslomake_Yhteiskunnalliset (rtf)
Kurssiehdotuslomake_Muut_ainealat (rtf)

Huom! Tallenna tiedosto omalle koneellesi rtf-muodossa, jotta saat sen auki tekstinkäsittelyohjelmilla.

Paperiversio kurssiehdotuslomakkeesta on jaossa opiston toimipisteiden opettajainhuoneissa.


Kansainvälisyys opiston kehittäjänä – työväenopiston henkilöstön Erasmus+ -liikkuvuushanke

Kansainvälisyys opiston kehittäjänä (KAKE) -liikkuvuushankkeen puitteissa noin 30:llä työväenopiston henkilöstön jäsenellä on mahdollisuus hakeutua Erasmus+ -ohjelmassa mukana oleviin maihin aikuiskoulutuksen pariin joko täydennyskoulutuskurssille tai Job shadowing -tutustumisjaksolle. Osallistua voi koko työväenopiston henkilöstö. Liikkuvuushanke on alkanut 1.9.2016 ja päättyy 31.8.2018.

Hankkeen teemoiksi on valittu opetussuunnitelmatyön (2015–2020) kaksi painoaluetta: osallisuus ja uudet oppimisympäristöt. Näihin teemoihin liittyen työväenopistolaisia on jo käynyt tutustumassa muun muassa saksalaiseen ja espanjalaiseen vapaaseen sivistystyöhön, oppimisvaikeuksiin ja monisensoriseen opetukseen, ikäihmisten oppimiseen, ja digitaalisiin oppimisympäristöihin.

Kansainvälistyjän päiväkirja -blogista löytyy tietoa liikkuvuusjaksolle hakeville ja apurahapäätöksen saaneille ”liikkujille”. Kannattaa myös käydä lukemassa jo liikkuvuusjaksolle osallistuneiden mitä mielenkiintoisempia matkakertomuksia!

Kansainvälistyjän päiväkirja -blogi löytyy osoitteesta: http://wordpress.edu.hel.fi/kansainvalistyjanpaivakirja/

Lisätietoa hankkeesta saat kansainvälisten asioiden koordinaattori Marianne Rytköseltä, marianne.rytkonen@hel.fi, puh. 09 310 88502.


EPALE - ePlatform for Adult Learning in Europe

EPALE on uusi aikuiskoulutuksen asiantuntijoiden yhteisö. Rekisteröidy käyttäjäksi ja osallistu aikuiskoulutuksen kehittämiseen. 
ec.europa.eu/epale. Epale-verkkopalvelusta löydät

  • uutisia eurooppalaisesta aikuiskoulutuksesta
  • asiantuntijoiden kirjoittamia blogeja
  • tapahtuma- ja täydennyskoulutuskalenterit
  • tietolähteitä

Opet oppii -hanke
Myös opettajan mielen on oltava liikkeessä. Opet oppii projekti järjestää kansalaisopistojen opettajille räätälöityjä koulutuksia, joita vetävät johtavat asiantuntijat. Tule mukaan oppimaan, innostumaan ja tapaamaan kollegoita.
Opet oppii on pääkaupunkiseudun vapaan sivistystyön oppilaitosten projekti, jossa tuntiopettajat ja vakituinen henkilökunta syventävät ja päivittävät osaamistaan. Projekti  kuuluu valtakunnalliseen Osaava-ohjelmaan (2010–2016), jolla valtio tukee opetus-henkilöstön täydennyskoulutusta. 

Opet oppii -hanke artikkelikokoelma julkaistu
Erityisesti vapaan sivistystyön tuntiopettajille suunnattu artikkelikokoelma Ilo oppia ja opettaa (toimittanut Anna-Maija Iskanius) julkistettiin 8.3.2016 ja nyt se on saatettu internetiin kaikkien luettavaksi. Löydät sähköisen julkaisun Opet oppii -hankkeen nettisivulta.

Moniäänisessä kokoelmassa aikuiskoulutuksen asiantuntijat kertovat näkemyksiään vapaan sivistystyön pedagogiikasta, pohdiskelevat, pureskelevat, provosoivatkin. Toivomme, että artikkelit innostavat keskusteluun siitä, mitä vapaan sivistystyön opettajuus on ja mitä sen pitäisi olla.


Zachris Castrenin Säätiön stipendi ja apuraha

Zachris Castrenin Säätiö on perustettu vuonna 2008 ja sen tarkoituksena on tukea ja edistää kansansivistystyötä jakamalla apurahoja ja stipendejä Helsingin työväenopiston opiskelijoille. Säätiö pyytää opiston henkilökuntaa ehdottamaan opiskelijoita, joille stipendi voitaisiin myöntää. Opiston henkilökunta ja opettajat tuntevat henkilöitä, jotka ovat kiinnostuneita, motivoituneita ja pitkäjänteisiä itsensä kehittäjiä.

Lisätietoa stipendeistä ja apurahoista tulossa myöhemmin syyskuussa.