Kurssimaksut ja alennukset

Kurssimaksut
Opisto käyttää kurssimaksujen laskutuksessa verkkomaksamista. Noin viikkoa ennen kurssin alkamista, asiakas saa sähköpostiinsa maksulinkin kurssimaksun maksamista varten.

Maksulinkki on aktiivinen 14 päivän ajan ja se näkyy myös Ilmonetiin kirjautuneen asiakkaan omissa tiedoissa. Mikäli sähköpostiosoitetta ei ole, lasku tulee postitse kotiin.

Kurssin hinta määräytyy opetustuntien mukaan. Opetustunnin pituus on 45 minuuttia. Jos ilmoittautuu kurssille sen puolenvälin jälkeen, on maksu 50 % normaalista.

______________________________________________

Alennukset kurssimaksuista
Kurssimaksu puoleen (1/2) hintaan myönnetään niille, jotka kurssille ilmoittautuessaan

• ovat päätoimisia opiskelijoita.
• ovat työttömiä työnhakijoita.
• ovat koulutustukea saavia työttömiä.
• saavat vuorottelukorvausta.
• ovat varus- tai siviilipalvelusmiehiä.
• saavat äitiys-, isyys- ja vanhempainrahaa tai kotihoidon tukea.
• joilla on voimassa oleva toimeentulotukipäätös.

Alin puolitettava maksu on 16 euroa.

Huom! Senioreiden, maahanmuuttajien ja tiettyjen esiintyvien ryhmien kurssimaksuissa on jo huomioitu 50 % alennus. Muita alennuksia kyseisille kursseille ei myönnetä.

Poikkeuksena ovat opintosetelikurssit, joilla maahanmuuttajat, työttömät, yli 63-vuotiaat ja eläkkeellä olevat voivat opiskella 10 eurolla. Katso Opintosetelialennus. Opintosetelikurssit on merkitty sanalla ”Opintosetelialennus”.

Huom! Oikeus kurssimaksualennukseen tulee osoittaa toimistossa ennen kurssimaksun maksamista ja kurssin alkamista. Oikeus alennukseen on osoitettava joka lukukausi. Alennuksia ei myönnetä takautuvasti. Alennus ei koske moniste-, materiaali-, yms. maksuja eikä erityishinnoiteltuja kursseja.

Ota mukaasi opiskelijakortti tai oppilaitoksen todistus opiskelusta, työttömyyskassan tai Kelan viimeisin maksutosite, työvoimapoliittinen lausunto, päätös vuorottelukorvauksen myöntämisestä, viimeisin päätös toimeentulotuesta, todistus varusmies- tai siviilipalveluksesta, Kelan päätös äitiys-, isyys- tai vanhempainlomasta tai kotihoidon tuesta.

______________________________________________

Henkilökohtainen alennus tai vapautus kurssimaksusta
Henkilökohtaista alennusta tai henkilökohtaista vapautusta kurssimaksusta voit hakea perustellusta syystä (esim. vähäiset tulot, vakava sairaus).

Toimita hakemukset perusteluineen ja tarvittavine liitteineen opiston asiakaspalveluun. Voit tulostaa hakemuslomakkeen (alla) tai pyytää lomakkeen asiakaspalvelusta. Puutteellisia hakemuksia emme käsittele.

Hakemuslomake (doc)

Hakemuslomake (pdf)

Lisätietoja opiston asiakaspalvelusta.

______________________________________________

Opintosetelialennus

Opintosetelit tukevat maahanmuuttajien, työttömien, yli 63-vuotiaiden ja eläkkeellä olevien opiskelua. Opintosetelialennusta voi hakea maahanmuuttaja, joka asuu pysyvästi Suomessa ja jolla on suomalainen henkilötunnus. Opintosetelialennuksen saajalle kurssin hinta on 10 €. Opintosetelikursseille ilmoittaudutaan normaalisti ja niitä koskevat normaalit peruutusehdot. Opintosetelikurssit on merkitty sanalla Opintosetelialennus.

Opintosetelialennusta ei myönnetä erityishinnoitelluille kursseille (ERI). Opintosetelialennusta ei myönnetä jälkikäteen.

Suomi toisena kielenä -kursseilla, joissa on opintosetelialennustunnus, alennus myönnetään automaattisesti, jos opiskelijalla on suomalainen henkilötunnus. Muilla kursseilla oikeus alennukseen pitää todistaa asiakaspalvelussa. Yli 63-vuotiaille alennus opintosetelikursseista myönnetään myös automaattisesti. Opiskelija voi saada kolme opintosetelialennusta / lukukausi.

Käy näyttämässä oikeutesi opintosetelialennukseen opiston palvelupisteessä ennen opetuksen alkamista tai viimeistään ensimmäisellä opintokerralla.  

______________________________________________

Liikunnan erityishinnoitellut kurssit ERI-kurssit
Osa liikunnan kursseista on omakustannekursseja eli erityishinnoiteltuja kursseja, Kurssit on merkitty ohjelmaan tunnuksella ERI. Kurssien hinta on muita liikuntakursseja korkeampi, koska niiden hinta muodostuu osittain todellisten kustannusten perusteella. ERI-kurssien maksuista ei myönnetä alennuksia.

______________________________________________

Kurssin suoritus, todistukset
Opiskelija on suorittanut kurssin, kun hän ollut läsnä 2/3 opetuskerroista ja on maksanut kurssimaksun. Opiskelija saa kurssista halutessaan läsnäolotodistuksen.

______________________________________________

Vakuutukset
Työväenopistolla ei ole vakuutusta opiskelijoiden tapaturmien varalle. Jokainen opiskelija opiskelee opiston ryhmissä oman vakuutuksensa varassa.

JAA