Suoraan sisältöön

Kurssimaksut ja alennukset

Opisto käyttää kurssimaksujen laskutuksessa verkkomaksamista. Noin viikkoa ennen kurssin alkamista, asiakas saa sähköpostiinsa maksulinkin kurssimaksun maksamista varten.

Maksulinkki on aktiivinen 14 päivän ajan ja se näkyy myös Ilmonetiin kirjautuneen asiakkaan omissa tiedoissa. Mikäli sähköpostiosoitetta ei ole, lasku tulee postitse kotiin.

Kurssin hinta määräytyy opetustuntien mukaan. Opetustunnin pituus on 45 minuuttia. Jos ilmoittautuu kurssille sen puolenvälin jälkeen, on maksu 50 % normaalista.

______________________________________________

Alennukset kurssimaksuista

Kurssimaksu puoleen (1/2) hintaan myönnetään niille, jotka kurssille ilmoittautuessaan

a) ovat työttömiä työnhakijoita
b) ovat varus- tai siviilipalvelusmiehiä
c) saavat äitiys-, isyys- ja vanhempainrahaa tai kotihoidon tukea
d) joilla on voimassa oleva toimeentulotukipäätös
e) ovat opiskelijoita, joilla on voimassa oleva opiskelijakortti tai oppilaitoksen
todistus opiskelusta
f) Kelan maksamaa kansan- tai takuueläkettä saavat henkilöt

Alin maksu on aina vähintään 12 euroa. Alennus ei koske moniste- tai materiaalimaksuja.

Huom! Senioreiden, maahanmuuttajien ja tiettyjen esiintyvien ryhmien kurssimaksuissa on jo huomioitu 50 % alennus. Muita alennuksia kyseisille kursseille ei myönnetä.

Poikkeuksena ovat opintosetelikurssit, joilla maahanmuuttajat, työttömät, yli 63-vuotiaat ja eläkkeellä olevat voivat opiskella 12 eurolla. Katso lisätiedot alla, kohdasta Opintosetelialennus. Opintosetelikurssit on merkitty oppaassa Opintoseteli-merkinnällä ja ilmonet.fi-palvelussa OPH-lyhenteellä.

Huom! Oikeus kurssimaksualennukseen tulee osoittaa toimistossa ennen kurssimaksun maksamista ja kurssin alkamista. Oikeus alennukseen on osoitettava joka lukukausi. Alennuksia ei myönnetä takautuvasti. Alennus ei koske moniste-, materiaali-, yms. maksuja eikä erityishinnoiteltuja kursseja.

Ota mukaasi opiskelijakortti tai oppilaitoksen todistus opiskelusta, työttömyyskassan tai Kelan viimeisin maksutosite, työvoimapoliittinen lausunto, päätös vuorottelukorvauksen myöntämisestä, viimeisin päätös toimeentulotuesta, todistus varusmies- tai siviilipalveluksesta, Kelan päätös äitiys-, isyys- tai vanhempainlomasta, kansaneläkkeestä tai kotihoidon tuesta.
______________________________________________

Kurssimaksujen palautukset lähiopetuksen keskeydyttyä ja muut reklamaatiot opetuksesta

Lähiopetuksen keskeytyminen ajalla 30.11.–28.2.2021

Syyslukukauden lopussa keskeytynyt lähiopetus korvattiin lähes kokonaan etäopetuksella. Mikäli kurssilta peruttiin vain yksi kurssikerta, ei se oikeuta kurssimaksun palautukseen. Kevätlukukaudella 2021 osa kursseista jouduttiin peruuttamaan tai siirtämään ennen niiden aloitusta. Myös muita muutoksia on jouduttu tekemään.

Mikäli kurssiltasi peruuntui enemmän kuin yksi kurssikerta, voit hakea kurssimaksun palautusta vapaamuotoisella sähköpostiviestillä, josta käy ilmi kurssin nimi, aika ja kurssikoodi, palautuksen perustelu sekä omat yhteystiedot. Palautus lasketaan kurssikertojen mukaan eikä se koske automaattisesti materiaalimaksuja.

Kurssimaksun palautusta voi hakea myös, mikäli opiskelija ei voinut osallistua etäopetukseen tai opiskelijalla on reklamoitavaa opetuksesta. Reklamaatio tehdään vapaamuotoisella sähköpostiviestillä, josta käy ilmi kurssin nimi, aika ja kurssikoodi, reklamaation perustelu sekä omat yhteystiedot.

Reklamaatio- ja palautushakemukset lähetetään osoitteeseen opisto.laskutus@edu.hel.fi.

Lähiopetuksen keskeytyminen keväällä 2020

Kevään 2020 keskeytynyt lähiopetus korvattiin pääosin etäopetuksella sekä elokuussa järjestettävillä korvaavilla kurssikerroilla. Opisto palauttaa kurssimaksut sellaisilta kursseilta, joista jäi pitämättä yli 50 % ja joita ei muutettu etäopetukseksi ja joille ei tarjota korvaavia kurssikertoja. Palautus koskee sekä kurssimaksua että materiaalimaksuja.

Palautusta varten asiakkaan ei tarvitse olla yhteydessä opistoon. 

Muiden kurssien osalta palautusta tulee hakea erikseen. Mikäli et ole voinut osallistua etäopetukseen tai et voi osallistua syksyllä järjestettäville kurssikerroille, voit hakea kurssimaksun palautusta vapaamuotoisella sähköpostiviestillä, josta käy ilmi kurssin nimi, aika ja kurssikoodi, palautuksen perustelu sekä omat yhteystiedot. Näissä tapauksissa palautus lasketaan kurssikertojen mukaan eikä se koske automaattisesti materiaalimaksuja.

Kurssimaksun palautusta voi hakea myös, mikäli opiskelijalla on reklamoitavaa opetuksesta. Reklamaatio tehdään vapaamuotoisella sähköpostiviestillä, josta käy ilmi kurssin nimi, aika ja kurssikoodi, reklamaation perustelu sekä omat yhteystiedot.

Reklamaatio- ja palautushakemukset lähetetään osoitteeseen opisto.laskutus@edu.hel.fi.

______________________________________________

Opintosetelialennus

Opintoseteliavustus tukee maahanmuuttajien, työttömien, yli 63-vuotiaiden ja eläkkeellä olevien opiskelua.
Opintoseteliavustusta voi hakea maahanmuuttaja, joka asuu pysyvästi Suomessa ja jolla on suomalainen henkilötunnus.
Opintosetelikurssit on merkitty oppaaseen Opintoseteli-merkinnällä ja ilmonet.fi-palvelussa OPH-lyhenteellä.

• Opintosetelialennuksen saajalle kurssin hinta on 12 €.
• Opintosetelikursseille ilmoittaudutaan normaalisti ja niitä koskevat normaalit peruutusehdot.
• Opintosetelialennusta ei myönnetä jälkikäteen.
• Opiskelija voi saada kaksi opintosetelialennusta/lukukausi.

Suomi toisena kielenä -kursseilla, joissa on Opintoseteli-merkki, alennus myönnetään automaattisesti, jos opiskelijalla on suomalainen henkilötunnus. Muilla kursseilla oikeus alennuksen pitää todistaa asiakaspalvelussa tai toimittaa todiste asiasta sähköpostitse osoitteeseen tyovaenopisto@edu.hel.fi. Yli 63-vuotiaille alennus opintosetelikursseista myönnetään automaattisesti.
______________________________________________

Kurssin suoritus, todistukset

Opiskelija on suorittanut kurssin, kun hän ollut läsnä 2/3 opetuskerroista ja on maksanut kurssimaksun. Opiskelija saa kurssista halutessaan läsnäolotodistuksen.
______________________________________________

Vakuutukset

Työväenopistolla ei ole vakuutusta opiskelijoiden tapaturmien varalle. Jokainen opiskelija opiskelee opiston ryhmissä oman vakuutuksensa varassa.