Suoraan sisältöön

Avustukset

Avustus vapaaseen sivistystyöhön

Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta myöntää avustusta lain vapaasta sivistystyöstä tarkoittamaan aikuiskoulutukseen, joka on suunnattu lähinnä helsinkiläisille aikuisille. Avustusta voivat hakea vapaasta sivistystyöstä annetun lain tarkoittamat yksityiset oppilaitokset tai rekisteröityneet yhteisöt, jotka toimivat yhteistyössä suomenkielisen työväenopiston kanssa aikuiskoulutuksen edistämisessä ja toteuttamisessa. Lisäksi avustusta voidaan myöntää työväenopiston opistolaisyhdistykselle. 

Vapaan sivistystyön avustusmääräraha perustuu Helsingin kaupungin tahtoon tukea myös ei-kunnallisia vapaan sivistystyön toimijoita Helsingissä. Avustuksen tavoitteena on lisätä vapaan sivistystyön tarjontaa Helsingissä sekä lisätä eri oppilaitosten ja yhdistysten välistä yhteistyötä. 

Avustukset myönnetään yleisavustuksen luonteisesti tietyn teeman tai tiettyjen teemojen mukaiseen toimintaan, jonka tulee suuntautua helsinkiläisiin. Avustuksen suuruuteen vaikuttaisivat toiminnan laajuus, innovatiivisuus, toiminnan kustannukset, toiminnan kohdistuminen erityisryhmiin ja se, onko toiminta tehty yhteistyössä tai yhteistyöprojektina suomenkielisen työväenopiston kanssa. 

Avustukset vuoden 2023 toimintaan

Kasvatus- ja koulutuslautakunta myöntää avustusta vuodelle 2023 lain vapaasta sivistystyöstä tarkoittamaan aikuiskoulutukseen, joka on suunnattu lähinnä helsinkiläisille aikuisille.

Hakuaika on 4.4.–7.10.2022. Hakuaika päättyy 7.10.2022 klo 16.00. Myöhästyneitä hakemuksia ei oteta huomioon. Päätöksen avustuksen jaosta tekee Kasvatuksen ja koulutuksen lautakunta vuoden 2023 alussa. Avustuksen käyttöaika on vuosi 2023. Avustuksiin on varattu yhteensä 80 000 euroa. Tänä vuonna avustuksella ei ole erityistä teemaa, vaan riittää, että hakemus täyttää avustuksen yleiset kriteerit.

Avustuksia haetaan internetissä Helsingin kaupungin asiointipalvelut -sivustolla asiointi.hel.fi. Avustushakemukselle valitaan avustuslajiksi vapaa sivistystyö. Hakemuksia ei voi toimittaa sähköpostitse.

Lisätietoja toimintaan liittyen antaa vapaan sivistystyön päällikkö Ville Ylikahri, ville.ylikahri@hel.fi, puh. 09 310 88501.

Lisätietoja sähköiseen hakuun liittyen antaa laskentasuunnittelija Hanna Keränen, hanna.keranen@hel.fi, puh. 09 310 86338

Avustukset vuoden 2022 toimintaan

Vuoden 2022 avustusten hakuaika päättyi 8.10.2020 ja avustukset myönnettiin 9.2.2021. Päätökseen voi tutustua Kasvatuksen ja koulutuksen lautakunnan pöytäkirjasta.

Avustukset vuoden 2021 toimintaan

Vuoden 2021 avustusten hakuaika päättyi 23.10.2020 ja avustukset myönnettiin 9.2.2021. Päätökseen voi tutustua Kasvatuksen ja koulutuksen lautakunnan pöytäkirjasta.

Avustukset vuoden 2020 toimintaan

Vuoden 2020 avustusten hakuaika päättyi 8.11.2019 ja avustukset myönnettiin 11.2.2020. Päätökseen voi tutustua Kasvatuksen ja koulutuksen lautakunnan pöytäkirjasta.