Suoraan sisältöön

Päätöksenteko

Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta määrittelee opiston toimintalinjat, painopisteet sekä tavoitteet siten, että ne ovat sopusoinnussa kaupungin tavoitteiden kanssa.

Lautakunnan tehtävänä on mm:

– valvoa, että työväenopisto toimii vahvistetun talousarvion puitteissa sekä kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen asettamien tavoitteiden mukaisesti,

– hyväksyä osaltaan työväenopistolle tavoitteet sekä seurata niiden toteuttamista,

– hyväksyä opetussuunnitelma ja päättää opetuksen painotukset sekä

– päättää hinnoista, maksuista, vuokrista ja korvauksista, sekä hyväksyä perusteet, joiden mukaan viranhaltija päättää mainituista asioista.

Työväenopiston johtokunnan päätökset 1.6.2017 saakka.

 

Helsingin kaupungin suomenkielisen työväenopiston johtosääntö 1.4.2016 alkaen.
Johtosääntö on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 17.6.2009,