Suoraan sisältöön

Sidoksia-opintokokonaisuus

SIDOKSIA on kankaankudontaan pohjautuva 3-vuotinen opintokokonaisuus, jossa suunnittelu, erilaisten kankaiden kudonta sekä niiden viimeistely valmiiksi tuotteiksi muodostavat yhtenäisen ja luontevan prosessin. Valmistettavat tuotteet ja teokset suunnitellaan itse; lähtökohtina ovat erilaiset tehtävät ja niistä viriävät omat ajatukset ja kokemukset.

Opintoihin sisältyy monipuolisten kudontajaksojen lisäksi visuaalisen suunnittelun perusteita, väri- ja materiaalioppia, vaate- ja sisustustekstiilien ompelua, verhoilua, kirjontaa ja värjäystä. Opintokokonaisuuden laajuus on 30 opintopistettä. 1 opintopiste vastaa 27 tunnin työpanosta.

Opintokokonaisuuden tavoitteena on

 • laajentaa ja syventää kankaankudonnan taitoja ja tietoja
 • laajentaa osaamista kudottujen kankaiden käytöstä vaatetuksessa, sisustuksessa ja taidetekstiileissä
 • syventää omaa osaamista viimeisteltyjen tuotteiden valmistamiseen tarvittavissa tekniikoissa, esim. ompelussa
 • luoda tiivis yhteys kudotun kankaan ja siitä valmistettavan tuotteen välille
 • toteuttaa itsenäinen suunnittelu- ja valmistusprosessi oman projektityön muodossa
 • vahvistaa kudotun kankaan visuaalisen ja teknisen suunnittelun taitoja: tekstiilisuunnittelu, väri- ja materiaalioppi
 • arvioida omaa työtä ja työskentelyä sekä antaa palautetta muille opiskelijoille
 • tutustua käsityöläisiin ja taiteilijoihin, materiaalien toimittajiin ja ajankohtaisiin näyttelyihin

Tutustu SIDOKSIA-opintokokonaisuuden opintosuunnitelmaan: Sidoksia ops.pdf

Uusi opintokokonaisuus käynnistyy syksyllä 2022, haku opintoihin on meneillään. Opiskelijoilta edellytetään sujuvaa loimen luomisen, rakentamisen ja kutomisen taitoa, ompelun perustaitoja sekä sitoutumista kolmen vuoden opintoihin. Opiskelijat valitaan hakutehtävän ja hakulomakkeen perusteella.

Koulutuksen hinta

Opintokokonaisuuden kurssimaksu määräytyy opetustuntien mukaan ja se maksetaan erikseen syys- ja kevätlukukaudella kunkin lukukauden ensimmäiseen kurssiin liittyen. Opiskelussa tarvittavat materiaalit ja työvälineet opiskelija hankkii ja kustantaa itse. Kursseihin liittyvät materiaalimaksut (esim. loimilangat) laskutetaan erikseen.

Opiskelu

Opetus järjestetään pääsääntöisesti torstai-iltaisin Silkkikutomossa, Herttoniemessä. Lisäksi 1-2 viikonloppua lukukaudessa ja opintokäyntejä erikseen sovittavina aikoina. Opintoihin sisältyy lisäksi omatoimista sekä ryhmätyöskentelyä kotona ja opiston tiloissa. Yksittäinen kurssi katsotaan hyväksytysti suoritetuksi, kun opiskelija on ollut kurssilla läsnä vähintään 2/3 kurssin lähiopetustuntimäärästä sekä valmistanut kurssiin kuuluvat harjoitustyöt.

Todistus

Opintojen päätyttyä opinnoista saa todistuksen, jossa on luettelo opiskelijan suorittamista opintokokonaisuuteen kuuluneista kursseista, niiden tuntimäärät sekä projektityön kirjallinen palaute. Todistuksen saamisen ehtona on, että opiskelija on suorittanut kaikki opintokokonaisuuteen kuuluvat kurssit.

Hakeutuminen opintoihin

Hakutehtävä:

Suunnittele ja nimeä kudottava tekstiili makuuhuoneeseen. Esittele tekstiili tilassa haluamallasi tekniikalla (esim. piirtäen, vesiväreillä maalaten, kollaasina) tai eri tekniikoita yhdistäen, koko A4. Pujotele suunnittelemastasi tekstiilistä näyte: kierrä loimilangat pahvin tms. ympärille ja pujottele kuteet loimilankojen lomaan. Näytteen koko 5-10 cm x 5-10 cm. Näytteessä tulee näkyä lankojen sitoutuminen, mutta siinä ei tarvitse olla mitään tiettyä sidosta; tärkeitä elementtejä ovat pintarakenne, materiaalit ja värit.

Kuvallisen suunnitelman arviointikriteerit:

 • tehtävänannonmukaisuus
 • havainnollisuus
 • esteettisyys

Näytteen arviointikriteerit:

 • käyttötarkoituksenmukaisuus
 • omaperäisyys
 • yhteneväisyys kuvallisen suunnitelman kanssa

Hakulomakkeella selvitetään hakijoiden motivaatiota ja opintojen tavoitteisiin sitoutumista sekä käsityötaustaa kurssisuunnittelun pohjaksi. Tallenna tiedosto ensin omalle koneellesi, täytä ja tulosta. Jos kirjoitat mieluummin käsin, voit vastata erilliselle paperille, numeroi vastauksesi.
Hakulomake 2022.docx

Toimita hakutehtävä sekä hakulomake henkilökohtaisesti Opistotalon (os. Helsinginkatu 26) opistoisännille 10.-12.8.2022. Kuoreen merkintä Tiina Mikkelä / Sidoksia-hakutehtävä. Voit myös postittaa hakutehtävän (os. Helsingin työväenopisto / Tiina Mikkelä, PL 53305, 00099 Helsingin kaupunki). Lähetyksen tulee olla perillä 12.8.2022. Sen jälkeen saapuneita lähetyksiä ei huomioida.

Hakutuloksista ilmoitetaan kaikille hakijoille viimeistään 19.8.2022 sähköpostitse. Huom! Opinnot alkavat jo to 25.8.2022 klo 17.30.

Lisätietoja opinnoista ja hakeutumisesta 21.6.2022 saakka (ei 6.-13.6.) tiina.mikkela(at)hel.fi tai 09 310 88592.

Opinnoista vastaavat:
Leena Jaatinen, leenakaarinajaatinen(at)gmail.com
Tiina Mikkelä, tiina.mikkela(at)hel.fi, puh. 09 310 88592