Suoraan sisältöön

Sidoksia-opintokokonaisuus

SIDOKSIA on kankaankudontaan pohjautuva 3-vuotinen opintokokonaisuus, jossa kudontaan yhdistyy eri tekniikoita, esim. ompelua, värjäystä ja värioppia. Työtavat yhdistyvät toisiinsa luontevasti, kun kankaan suunnittelu ja viimeistely valmiiksi tuotteeksi otetaan huomioon prosessin alusta alkaen. Opinnot alkoivat tammikuussa 2019, eikä ryhmään oteta uusia opiskelijoita.

Opintokokonaisuuden tavoitteena on laajentaa ja syventää kankaankudonnan taitoja ja tietoja sekä osaamista kudottujen kankaiden käytöstä (vaatetus, sisustus, taidetekstiilit).

Opiskelija syventää osaamistaan viimeisteltyjen tuotteiden valmistamiseen tarvittavissa tekniikoissa, esim. ompelussa ja kirjonnassa.

Tavoitteena on kudotun kankaan ja siitä valmistettavan tuotteen tiivis yhteys; näkemys ja suunnitelma kankaasta valmiiksi tuotteeksi.

Opiskelijan visuaaliset ja teknisen suunnittelun taidot kehittyvät väriopin, sidosopin, materiaalituntemuksen ja -testauksen sekä erilaisten suunnitteluharjoitusten kautta.

Opintojen lopuksi jokainen opiskelija suunnittelee ja valmistaa itsenäisesti, mutta ohjatusti, projektityön, jossa hän hyödyntää ja syventää opintokokonaisuuden aikana oppimiaan taitoja ja tietoja.

Opintokokonaisuuteen kuuluvien opintokäyntien kautta opiskelija pääsee tutustumaan käsityöläisiin ja taiteilijoihin, ajankohtaisiin näyttelyihin sekä alan toimijoihin.

Opiskelija saa töistään ja työskentelystään sanallista palautetta opettajilta ja ryhmän muilta opiskelijoilta sekä kirjallisen palautteen projektityöstään.

Opintojen päätyttyä opinnoista saa todistuksen, jossa on luettelo opiskelijan suorittamista opintokokonaisuuteen kuuluneista kursseista, niiden tuntimäärät sekä projektityön kirjallinen palaute. Todistuksen saamisen ehtona on, että opiskelija on suorittanut kaikki opintokokonaisuuteen kuuluvat kurssit.

Opinnoista vastaavat:
Leena Jaatinen, leena.jaatinen(at)welho.com
Tiina Mikkelä, tiina.mikkela(at)hel.fi, puh. 09 310 88592