Suoraan sisältöön

Oppikirjat

KIELTEN OPPIKIRJAT

Kirjojen kuvaukset on tehty helpottamaan kurssi- ja oppikirjavalintaasi. Kuvauksissa mainitaan muun muassa tarvittavat pohjatiedot, kuinka monta vuotta kirjan opiskeluun kuluu ja pääasiallisia kielioppiaiheita. Kirjan nimen jälkeen on usein annettu myös Yleiseurooppalaisen viitekehyksen (EVK) mukainen taitotasoarvio. Hinnat vaihtelevat kaupoittain. Kirjat on lueteltu kielittäin aakkosjärjestyksessä.

ARABIA

Arabiaa vasta-alkajille – seesam aukene!
Alkeiskirja opiskelijoille, joilla ei ole mitään esitietoja arabian kielestä. Oppikirja tarjoaa avaimen nykyarabialaiseen kirjakieleen. Kirjan tavoitteena on saavuttaa sellainen arabian kielen tuntemus ja passiivinen kielitaito, että opiskelija voi niiden pohjalta suunnata eteenpäin tarpeidensa mukaan, liittyivät ne sitten kirjakieleen tai puhekieleen. Kirja esittää noin 1000 keskeistä sanaa, ja lukukappaleiden aiheet vaihtelevat kulttuurista talouselämään. Runsaasti harjoituksia.   

ENGLANTI

Complete IELTS, Bands 6.5 to 7.5 Student’s Book with Answers (EVK C1) (ISBN 9781107625082)
Oppikirja sisältää kahdeksan aihepiiriä, joiden avulla opiskelija harjoittelee IELTS-kokeessa vaadittavia taitoja puhumisessa, kieliopissa, kirjoittamisessa ja sanastossa. Kirjassa on myös testikokeet IELTS-kokeeseen valmistautumista varten.

Destinations -sarja

Destinations 1
Aikuisopiskelijalle tarkoitettu suomalainen oppikirja. Kirja johdattaa opiskelijan englannin kielen maailmaan, ja siinä opitaan yleisimmät tervehdykset, tutustutaan matkailuun liittyvään sanastoon sekä opitaan kertomaan itsestä ja lähipiiristä. Kirjan kymmenessä kappaleessa painottuvat arkipäivän puhetilanteet. Puhumista ja lausumista harjoitellaan paljon. Selkeästi esitetyt rakenteet sekä suomen ja englannin erojen havainnollistaminen tukevat oppimista. Jokaisen kappaleen lopussa on kertaavia tehtäviä. Oppikirja sisältää opiskelijan cd:n.

Destinations 2
Sarjan toisessa osassa syvennetään ensimmäisestä osasta tuttuja teemoja ja tilanteita. Lisäksi etsitään töitä ja käydään lääkärissä. Jokaisen kappaleen lopussa on kertaavia tehtäviä. Oppikirja sisältää opiskelijan cd:n.

Destinations 3
Sarjan kolmannessa osassa laajennetaan sanavarastoa, opitaan lisää rakenteita ja kehitetään suullista kielitaitoa. Kirjassa on kymmenen kappaletta, joiden tekstit keskittyvät arkielämän tilanteisiin. Jokaisen kappaleen lopussa on kertaustehtäviä. Oppikirja sisältää opiskelijan cd:n.

Direct to IELTS Student's Book (EVK B2–C1)
Oppimateriaali valmentaa IELTS-testissä vaadittavaan kielentaitojen hallintaan. Mukana myös koetestejä.
Sam McCarter, ISBN 9780230439924.

English for You, too! -sarja

English for You, too! Book 1
Kirja on jatkoa alkeiskirjalle English for You, too! Starter, mutta sopii hyvin myös aloituskirjaksi erityisesti niille, joiden englannin opinnoista on aikaa ja taidot ovat ruostuneet. Kirjassa harjoitellaan arki- ja työelämän perussanastoa ja helpohkoa matkailusanastoa sekä kerrataan ja opitaan lisää englannin kielen perusrakenteita. Kirjan opiskeluun kuluu työväenopistossa yksi lukuvuosi. Kirjan lisäksi voi hankkia opiskelijan äänitteen.

English for You, too! Book 2 (EVK A1)
Oppikirja sopii 1–2 vuotta englantia opiskelleille aikuisopiskelijoille. Kirjan avulla jatketaan arki- ja työelämän sanaston ja matkailusanaston laajentamista sekä kerrataan ja opitaan perusrakenteita. Työväenopistossa kirja opiskellaan kahdessa tai kolmessa lukukaudessa. Kirjan lisäksi voi hankkia opiskelijan äänitteen. 

English for You, too! Book 3 (EVK A2)
Kirjan avulla opitaan lisää aikamuotoja. Tapahtumat vievät maailmalle ja tutustumaan erilaisiin ihmisiin. Aihepiirejä ovat mm. talviharrastukset, internet, yritysvierailu ja puutarhanhoito. Kirjan opiskelu työväenopistossa vie kaksi tai kolme lukukautta.  Kirjan lisäksi voi hankkia opiskelijan äänitteen. 

English for You, too! Book 4 (EVK A2–B1)
Oppikirja syventää englannin kielen taitoa opettamalla lisää kielioppia ja kertaamalla jo opittua. Se kannustaa suulliseen kielenkäyttöön ja tutustuttaa opiskelijan myös amerikanenglannin erityispiirteisiin. Aihepiirejä mm. ongelmatilanteet matkailussa, omasta kulttuurista kertominen sekä arjen asioiden hoitaminen.  Kirjan lisäksi voi hankkia opiskelijan äänitteen.

English for You, too! Book 5 (EVK B1)
Kirja sopii esim. opistossa noin viisi vuotta englantia lukeneille. Kirjan kappaleet käsittelevät ajankohtaisia aiheita kuten maahanmuuttoa, hyvinvointia, populaarikulttuuria, ympäristöasioita ja mediaa. Tekstit vahvistavat aiemmin opittuja rakenteita, laajentavat sanavarastoa sekä innostavat keskustelemaan englanniksi kiinnostavista asioista. Kirjan lisäksi voi hankkia opiskelijan äänitteen.

Everyday English -sarja

Everyday English Starter (EVK A1)
Everyday English Starter on todellisille vasta-alkajille tarkoitettu oppikirja.
Rauhallisesti etenevän kirjan pääpaino on suullisen kielitaidon kehittämisessä, jota harjoitellaan arkielämän tilanteisiin liittyen. Aihepiireinä mm. itsestä ja perheestä, arkiset askareet, koti, harrastukset ja ravintolassa asiointi. Lukuisat harjoitukset kehittävät kielitaidon eri osa-alueita monipuolisesti.

Everyday English 1 (EVK A1)
Everyday English 1 on jatkoa Everyday English 1 Starter -kirjalle, mutta soveltuu myös aloituskirjaksi opiskelijoille, jotka ovat jo joskus opiskelleet englannin alkeita ja kaipaavat niiden kertausta. Kirjan pääpaino on suullisen kielitaidon kehittämisessä. Kappaleissa harjoitellaan monipuolisesti arkielämän puhetilanteita, tutustutaan mm. matkailu- ja ruokasanastoon sekä opiskellaan englannin kielen perusrakenteita. Lukuisat harjoitukset kehittävät kielitaidon eri osa-alueita monipuolisesti.

Everyday English 2 (EVK A1-A2)
Kirjan kahdeksassa kappaleessa jatketaan arkielämän kielenkäyttötilanteiden ja perusrakenteiden täydentämistä ja harjoittelua. Opitaan asioimaan puhelimessa sekä  terveyteen, perheeseen ja työelämään liittyvää sanastoa.

face2face Intermediate 2nd Edition
Sopii esim. unohtuneiden lukion pitkän kielen tietojen kertaamiseen. Kirjassa on 12 kappaletta, jotka harjoittavat kaikkia kielen osa-alueita, kuuntelu ja puhuminen arkitilanteissa painottuen. Sen opiskeluun kuluu noin kaksi lukuvuotta.

Language Leader -sarja
Englantilainen kirjasarja, jossa on motivoivia ja paljon tietoa sisältäviä luku- ja kuuntelutekstejä. Kappaleet keskittyvät keskeisen sanaston oppimiseen ja sen käyttämiseen keskusteluissa. Kielioppia ja sanastoa harjoitellaan myös. Kirjoissa on kiinnitetty huomiota myös opiskelutaitojen vahvistamiseen. Kirjojen opiskeluun menee opistossa kaksi lukuvuotta. Kirjoissa on CD-ROM.

Language Leader Intermediate
Sopii esim. unohtuneiden lukion pitkän kielen tietojen kertaamiseen. Hinta 30,90 €.

Language Leader Upper Intermediate
Sopii esim. lukion pitkän kielen tietojen kertaukseen ja syventämiseen.

Life Advanced with DVD (EVK C1)
Edistyneille opiskelijoille suunnattu oppikirja hyödyntää National Geographicin sisältöjen kuvia, artikkeleita ja videoita. Kirjan kappaleet vievät matkalle maailman eri kolkkiin ja elämänpiireihin. Kirjan opiskeluun opistossa kuluu kaksi lukuvuotta.

move-sarja
on englanninkielinen 5-tasoinen kirjasarja alkeista ylimmälle tasolle. Kirjoissa on kolme osiota, joissa kussakin viisi kappaletta. Jokaisen osion lopussa on sanasto, harjoituksia, kieliopin yhteenveto sekä kommunikatiivisia lisäharjoituksia. Kappaleiden aiheet ovat ajankohtaisia ja monipuolisia, kaikki tekstit on äänitetty. Kunkin kirjan opiskeluun menee opistossa kaksi lukukautta.

move upper-intermediate (EVK B2)
Englanninkielinen ylemmän keskitason oppikirja. Kirjassa on kolme osiota, joissa kussakin viisi kappaletta. Jokaisen osion lopussa on sanasto, harjoituksia, kieliopin yhteenveto sekä kommunikatiivisia lisäharjoituksia. Kappaleiden aiheet ovat ajankohtaisia ja monipuolisia, kaikki tekstit on äänitetty. Kirjan opiskeluun kuluu opistossa kaksi lukukautta. Sopii hyvien, esim. lukion pitkän kielen tietojen päivitykseen.

New Cutting Edge Pre-Intermediate 2nd New edition (EVK A2)
on englanninkielinen aikuisopiskeluun laadittu oppikirja, jossa on ajankohtaisia tekstejä ja dialogeja. Kappaleet sisältävät kielioppi-, sanasto-, luku-, kuuntelu- ja kirjoitusosion harjoituksineen sekä arkielämän tilanteisiin liittyviä puheharjoituksia. Kirjojen lopussa on kappalekohtainen rakenneyhteenveto. Kirjoissa on englanti–englanti minisanakirja. Työväenopistossa kunkin kirjan opiskeluun menee noin kaksi lukuvuotta.

Cutting Edge Upper Intermediate THIRD Edition (EVK B1–B2)
Sarjasta on ilmestynyt uusi painos. Kirjassa on uusia ja ajankohtaisia teemoja sekä videomateriaalia oppilaan dvd:llä. Jokainen 12 kappaleesta sisältää sanasto-, kielioppi- kuullunymmärtämis-, tekstinymmärtämis-, puhe- ja kirjoitusharjoituksia. Työväenopistossa kirjan opiskelu vie noin kaksi lukuvuotta.

New Headway -sarja

New Headway Beginner – Fourth edition

Englantilainen kirja, joka sopii aivan alkeiden opiskeluun. Kirjan opiskelu vie työväenopistossa noin kaksi lukuvuotta. Kirja painottaa kuullunymmärtämistä. Kirjan lopussa on kappaleiden sanat ja sinne voi itse kirjoittaa sanojen suomennokset.

New Headway Elementary – Fourth edition (EVK A1–A2)
Uusin painos englantilaisesta aikuisille suunnatusta oppikirjasta, joka kehittää perustason taitoja. Jokainen kappale sisältää kielioppi-, sanasto-, luku-, kuuntelu-, keskustelu- ja kirjoitusosion harjoituksineen. Kirja sisältää myös iTutor-osion, joka mahdollistaa opiskelijan omatoimisen kertauksen. Kirjan opiskelu vie työväenopistossa noin kaksi lukuvuotta.

New Headway Pre-Intermediate – Fourth edition (EVK A2)
Uusin painos englantilaisesta aikuisille suunnatusta oppikirjasta. Kirja sopii perustason viimeistelyyn tai kertaukseen. Jokainen kappale sisältää kielioppi-, sanasto-, luku-, kuuntelu-, keskustelu- ja kirjoitusosion harjoituksineen. Englannin verbioppi käydään suppeasti läpi. Työväenopistossa kirjan opiskelu vie noin kaksi lukuvuotta.

New Headway Intermediate – Fourth edition (EVK B1)
Uusin painos englantilaisesta aikuisille laaditusta oppikirjasta, jossa käsitellään ajankohtaisia aiheita monipuolisesti. Sopii perustason tiedot hallitseville. Jokainen kappale sisältää kielioppi-, sanasto-, luku-, kuuntelu-, keskustelu- ja kirjoitusosion harjoituksineen. Englannin verbioppi käydään läpi. Työväenopistossa kirjan opiskeluun kuluu noin kaksi lukuvuotta.

New Headway Upper-Intermediate – Fourth edition (EVK B2)
Uusin painos englantilaisesta aikuisille suunnatusta oppikirjasta. Kirja sopii esim. pitkän englannin lukiotietojen kertaukseen. Jokainen kappale sisältää kielioppi-, sanasto-, luku-, kuuntelu-, keskustelu- ja kirjoitusosion harjoituksineen. Englannin verbioppi käydään läpi. Työväenopistossa kirjan opiskeluun kuluu noin kaksi lukuvuotta. Kirjaan sisältyvä iTutor on interaktiivinen DVD-ROM, jossa on runsaasti lisäharjoituksia, mm. luetunymmärtämis- sekä kuuntelu- ja kielioppiharjoituksia.

New Headway Advanced (EVK C1)
Englantilainen aikuisille laadittu oppimateriaali edistyneille opiskelijoille. Kirjan opiskelu vie työväenopistossa noin kaksi lukuvuotta. Kirjan lopussa on kappalekohtainen rakenneyhteenveto.

Pat and Polly 2 – five years on (EVK B1–B2)
Kirja on jatko-osa kirjalle Pat and Polly – Passport to Finland. Seuraamme tuttujen päähenkilöiden, Patin ja Pollyn, elämää Oxfordissa. Kirjan tekstit sisältävät runsaasti keskusteluun innostavia aiheita. Monipuoliset harjoitukset kehittävät suullista kielitaitoa.

Steps into English -sarja

Steps into English 1
Suomalainen alkeiskirja aikuisille. Kirjassa on 12 kappaletta, jotka johdattavat toimimaan englanniksi erilaisissa käytännön tilanteissa. Jokaisessa kappaleessa opetellaan ensin uuden aihepiirin sanoja kuvien avulla. Alusta lähtien puhutaan ja käytetään kieltä paljon ja uusia sanoja ja kielen rakenteita harjoitellaan parin kanssa puhuen. Kirjan opiskelu vie työväenopistossa 1–1,5 lukuvuotta. Kirjan lisäksi voi hankkia opiskelijan äänitteen.

Steps into English 2 (EVK A1)
on jatkoa sarjan ensimmäiselle osalle ja soveltuu englannin perusteiden opiskeluun. Kirjan 10 teemakokonaisuuden aihepiireinä ovat erilaiset arjen tapahtumat, työstä ja lomasta kertominen sekä perusmatkustustilanteet. Puhumisen harjoittelu on keskeisessä osassa, ja tehtävien avulla opittua sovelletaan omaan elämään. Kirjan opiskelu vie työväenopistossa 1–1,5 lukuvuotta.  Kirjan lisäksi voi hankkia opiskelijan äänitteen.

Steps into English 3 (EVK A2)
Kirja on jatkoa sarjan aiemmille osille, mutta soveltuu hyvin kenelle tahansa, jolla on perustiedot englannin alkeista. Kirjassa syvennetään jo opittua ja kehitetään kielitaitoa edelleen. Kirja sisältää kymmenen teemakokonaisuutta, joiden aihepiireinä ovat mm. asuminen, työ, huvit, ostokset, liikkuminen ja turvallisuus, luonto ja ympäristö. Kirjan lisäksi voi hankkia opiskelijan äänitteen.

Stepping Stones -sarja

Stepping Stones 1 (EVK B1)
Oppikirja on tarkoitettu aikuisopiskelijoille, jotka tuntevat englannin peruskieliopin, mutta kaipaavat kannustusta puhumisen harjoitteluun ja omakohtaiseen kielen käyttöön. Kirjassa harjoitukset ovat tekstejä keskeisemmässä asemassa. Aiheet ovat jokapäiväiseen elämään liittyviä ja kappaleissa käsitellään mm. matkailua ja matkalla sattuvia ongelmatilanteita, englannin kieltä ja sen oppimista.

Stepping Stones 2 (EVK B2)
Puhumiseen kannustava oppimateriaali innostaa omakohtaiseen kielenkäyttöön, vahvistaa englannin rakenteiden hallintaa sekä laajentaa sanavarastoa. Aihepiireinä ovat mm. kotiseutu, opiskelu ja työelämä, uutiset, kulttuuri sekä kansalaistoiminta.

Straightforward Advanced, Student's Book with Practice Online Access, Second Edition (ISBN 9780230424494) (EVK C1)
Englantilainen, edistyneille aikuisopiskelijoille suunnattu oppikirja, joka sopii esim. pitkän englannin sujuvien lukiotietojen hiomiseen. Jokaisessa kirjan kappaleessa on sanasto-, luku- kielioppi-, keskustelu- ja kirjoitusosio harjoituksineen. Kirjassa on myös kappalekohtainen sanasto ääntämisohjeineen. Autenttiset aikuisia kiinnostavat tekstit innostavat keskustelemaan, ja harjoitukset parantavat puhetaitoa. Kirjaan liittyvä verkkomateriaali sisältää monipuolisia harjoituksia kielen eri osa-alueiden, mm. ääntämisen ja kuuntelun harjoittamiseen.

New Total English Intermediate (EVK B1)
Uudistettu englantilainen oppikirja, joka sopii perustason tiedot hallitseville. Kappaleissa harjoitellaan kaikkia kielen osa-alueita. Työväenopistossa kirjan opiskeluun menee kaksi lukuvuotta. Kirjassa on mukana dvd.

ESPANJA

Buenas Migas 1 (EVK A1)
Aikuisille tarkoitettu oppikirja, joka lähtee alkeista ja jossa keskitytään matkailutilanteisiin (majoittuminen, ruokailu, ostokset, tien kysyminen, lääkärissä asioiminen). Kirjan mukana tulee opiskelijan cd. Kirjassa tutustutaan erään asuintalon ihmisten elämään. Opiskelijan cd kuuluu kirjaan.

Buenas migas 2 (EVK A2)
Espanjan kieltä monipuolisesti erilaisissa kielenkäyttötilanteissa harjoittava kirja, sisältöinä kielenkäyttö mm. taksissa, ruokaa laittaessa, asuntoa katsomassa ja työpaikalla. Lyhyet tietoiskut ovat espanjaksi. Esitellään myös latinalaisamerikkalaista kulttuuria. Opiskelijan CD kuuluu kirjaan.

¡Fantástico! 1 (EVK A1)
Suomenkielisen aikuisopiskelijoille tarkoitetun kirjasarjan ensimmäinen osa, jonka opiskelu vie vuodesta puoleentoista työväenopistossa. Kirja lähtee alkeista keskittyen yleisimpiin matkailutilanteisiin. Kirjassa liikutaan Madridin ympäristössä, mutta tutustutaan myös Latinalaiseen Amerikkaan. Joka kappaleessa on paljon kuunteluharjoituksia ja kirjaan on saatavilla myös opiskelijan cd sekä tehtävien ratkaisut.

¡Fantástico! 2 (EVK A1)
Suomenkielisen aikuisopiskelijoille tarkoitetun kirjasarjan toinen osa, jonka opiskelu vie noin vuoden työväenopistossa. Kirjassa keskitytään matkailutilanteisiin ja kerrataan ¡Fantástico! 1 -kirjan sanastoa uuttakaan unohtamatta. Kirjassa tutustutaan Barcelonaan ympäristöineen sekä Kuubaan ja Chileen. Kirjassa on vanhaa asiaa kertaavia tehtäviä ja uutena kielioppiasiana perfekti ja futuuri. Joka kappaleessa on paljon kuunteluharjoituksia ja kirjaan on saatavilla myös opiskelijan cd sekä tehtävien ratkaisut.

¡Fantástico! 3 (EVK A1–A2)
Suomenkielisen aikuisopiskelijoille tarkoitetun kirjasarjan kolmas osa tutustuttaa opiskelijan Meksikoon ja Etelä-Espanjaan ja se sopii noin kaksi ja puoli vuotta opiskelleille. Kieliopissa keskitytään menneiden tapahtumien ja tilanteiden ilmaisemiseen. Kirja etenee rauhallisesti ja sen opiskelu työväenopistossa vie noin vuoden. Kirjan kahdestatoista kappaleesta joka neljäs kertaa jo opittua. ¡Fantástico! 3 -kirjaan on lisätty puhevalmiutta kehittäviä harjoituksia ja kielioppiin on koottu kirjasarjan kaikkien kolmen osan kielioppiasiat.

¡Fantástico! 4 (EVK A2)
¡Fantástico! -oppikirjasarjan neljäs ja viimeinen osa sopii noin kolme ja puoli vuotta opiskelleille. Kirjan 12 kappaletta vievät opiskelijan Väli-Amerikkaan ja Pohjois-Espanjaan palaten lopuksi Madridiin, josta kirjasarja alkoi. Joka neljäs kappale on totuttuun tapaan kertauskappale. Sanasto vaihtelee jokapäiväisen elämän tilanteista työelämän sanastoon sekä yhteiskunnallisiin aiheisiin. Kieliopissa keskitytään sivulauseiden verbimuotoihin eli subjunktiiviin. ¡Fantástico! 4:ssa on uusia puhe- ja kirjoitusvalmiuksia kehittäviä tehtäviä. Kirjan loppuun on koottu koko kirjasarjan kielioppiasiat.

¡Perfecto! 1 – Espanjaa aikuisille (EVK A1)
Aikuisopiskelijoille suunnattu, rauhallisesti etenevä espanjan alkeisoppikirja. Tekstit käsittelevät matkailijoille hyödyllisiä aihepiirejä, kuten kahvilassa, ravintolassa, hotellissa ja kaupoissa asioimista. Kirjassa harjoitellaan myös muita arkipäivän puhetilanteita, kuten esittäytymistä sekä itsestä ja perheestä kertomista. Harjoituksissa on pyritty kommunikatiivisuuteen ja opiskeltavan sanaston kertaamiseen. Erityistä huomiota on kiinnitetty suullisen kielitaidon kehittämiseen sekä kuullunymmärtämisen ja ääntämisen harjoitteluun. Oppikirjaa täydentävät erikseen hankittava äänite, opettajan opas sekä sähköinen materiaali.

¿Qué tal? -sarja
Suomenkielinen aikuisopiskeluun tarkoitettu, laaja ja nopeasti etenevä perustason oppimateriaali. Materiaali koostuu kahdesta kirjasta, joiden opiskelu opistossa vie yhteensä vähintään neljä lukuvuotta ja jotka kattavat espanjan peruskieliopin. ¿Qué tal? 1 -kirjassa käsitellään kielioppia menneisiin aikamuotoihin asti. ¿Qué tal? 2 -kirja keskittyy subjunktiivin opiskeluun ja aikaisemmin opitun kertaamiseen. Oppimateriaali kattaa hyvin lukion lyhyen kielen oppimäärän (6–8 kurssia) ja se sopii myös kertaukseksi.

¿Qué tal? 1 Tekstit ja sanastot (EVK A1–A2)

¿Qué tal? 1 Kielioppi ja harjoitukset

¿Qué tal? 2 Tekstit ja sanastot (EVK A2)

¿Qué tal? 2 Kielioppi ja harjoitukset

¡Dime! 3 (EVK A2)

Espanjaa matkailijoille 2 (EVK A1)
Kirjassa keskitytään niihin puhetilanteisiin, joita matkailija kohtaa oleskellessaan pidemmän aikaa espanjankielisessä maassa. Pääpaino on sanastossa ja puhekielen fraaseissa. Kirjan 12 kappaletta opettavat seuraavissa tilanteissa tarvittavia perusfraaseja: tietojen kertominen itsestä ja kotimaasta, asunnon vuokraaminen, ostoksilla ja pankissa asioiminen, työnhaku, kierrättäminen, kodin sisustaminen, pysyvän asunnon perustaminen, opiskelu ja ruuanlaitto.

Español Dos (EVK A2–B1)
Suomenkielinen haastava jatkotason kirja perustiedot opiskelleille. Kirjassa on suorasanaista lehtiartikkeleista helpotettua tekstiä sekä spontaaniin keskusteluun perustuvia dialogeja. Kielioppiosassa kerrataan ja syvennetään peruskielioppia ja rakenneharjoitusosassa on verbimuotoihin ja niiden käyttöön liittyviä tehtäviä. Kirjan opiskelu vie noin kaksi vuotta työväenopistossa. Harjoitusten vastaukset löytyvät internetistä.

Español en marcha 3 – Libro del alumno

Español en marcha 4 – Libro del alumno

Tema a tema B1
Espanjalainen oppikirja pidemmälle edistyneille.

Ventana 1 (EVK A1)
Ventana on uusi espanjan oppimateriaalisarja aikuisopiskelijoille. Se sopii kansalais- ja työväenopistoihin sekä kielikeskuksiin. Kielen alkeita opetellaan käytännön viestintätilanteissa. Espanjankielinen arki ja kulttuuri ovat läsnä kaikessa sisällössä. Viestinnän kannalta tärkeimmät ilmaukset ja sanasto on nostettu harjoittelun keskiöön, ja viestintätilanteiden vaatimat rakenteet käsitellään tiiviisti ja opiskelijaa aktivoiden.

eVentana 1 (12 kk) 

Ventana 2 (EVK A1-A2)
Ventana 2 -kirjassa espanjan alkeiden opiskelua jatketaan käytännön viestintätilanteissa. Aihepiireinä ovat muun muassa hyvinvointi, arjen rutiinit ja juhlat, sää ja luonto sekä nykypäivän ja menneisyyden vertaileminen. Viestinnän kannalta tärkeimmät ilmaukset ja sanasto on nostettu harjoittelun keskiöön. Viestintätilanteiden vaatimat rakenteet käsitellään tiiviisti ja opiskelijaa aktivoiden. Kirjan lopussa on minikielioppi.

ITALIA

Bella Vista 1 (EVK A1)
Suomalaisille aikuisille ja lukiolaisille suunnattu italian alkeiskirja. Kirjan tavoitteena on runsaiden ja monipuolisten suullisten harjoittelun avulla rohkaista opiskelijaa viestimään italiaksi myös luokkahuoneen ulkopuolella. Asiat etenevät johdonmukaisesti, usein kerraten ja aktivoiden aiemmin opittu, jonka varaan rakennetaan uutta. Kirjan taitto on selkeä: siitä löytää helposti tarvitsemansa tiedon olipa se sitten kielioppia kuten verbin taivutuskaava tai käytännön tietoa Italiasta ja tapakulttuurista. Kirjaan liittyvät opiskelijan CD ja harjoitusten ratkaisut. Helsingin työväenopiston kielten itseopiskelupisteistä opiskelijat saavat käyttöönsä kirjaan liittyvää sähköistä lisämateriaalia, joka sisältää kertaus- ja harjoittelutehtäviä. Sähköisen lisämateriaalin käyttöoikeuden voi ostaa myös kustantajalta. Kirjan läpikäyminen työväenopistossa vie 2–3 vuotta.
 
Bella Vista 2 (EVK A2)
Oppikirja on jatkoa sarjan ensimmäiselle osalle. Myös tämä osa on suunnattu sekä lukioihin että aikuiskoulutukseen. Kirjan jokainen kappale on jaettu viiteen osaan. Aluksi tutustutaan tekstiin ja tehdään siihen liittyviä tehtäviä, sen jälkeen seuraa teemasanasto, jonka jälkeen perehdytään kielioppiasioihin. Kielioppiosuuden jälkeen kappaleessa on teemaan liittyvää kulttuuritietoutta, jossa käsitellään erilaisia italialaisia ilmiöitä muotoilusta jouluperinteisiin. Näiden osioiden jälkeen kappaleen päättävät lisätehtävät. Tämän oppikirjan opiskelu kestää työväenopistossa noin kaksi vuotta. Sen suoritettuaan opiskelija on suorittanut italian perusopinnot.  Kirjaan kuuluu opiskelijan CD ja harjoitusten ratkaisut. Kirjan kustantajalta Sanoma Pro:lta on myös tilattavissa kirjaan liittyvää sähköistä materiaalia (mm. kertaus- ja harjoittelutehtäviä).

Espresso 1 (EVK A1–A2)
Runsaasti harjoituksia sisältävä aikuisille ja lukioon tarkoitettu italian kielen alkeisoppikirja, jossa lähdetään rohkeasti käyttämään italian kieltä arkipäivän tilanteissa. Lisäksi tietoa italialaisesta elämän menosta ja kulttuurista. Kirjan läpikäyminen vie työväenopistossa 1–2 vuotta.

Espresso 3 (EVK A2–B1)
Espresso -sarjan kolmas osa on tarkoitettu italian kielen perusopinnot pääosin jo suorittaneille. Kirja sisältää runsaasti erityyppisiä harjoituksia. Keskusteluun rohkaistaan käytännönläheisten pariharjoitusten avulla sekä esittelemällä runsaasti ajankohtaisia, aikuisopiskelijoita kiinnostavia artikkeleita ja tekstejä. Kirjan kieliopissa kerrataan jo perustasolla opittuja asioita. Verbioppia syvennetään kertaamalla konjunktiivia kaikissa aikamuodoissaan ja paneudutaan mm. epäsuoran kerronnan kiemuroihin.  Aihepiirit vaihtelevat italialaisten juhlien esittelystä uusperhemuotojen esittelyyn. Myös tässä oppikirjassa on erillinen harjoitus-, kielioppi- ja sanasto-osio. Kirjaan liittyy opiskelijan cd.

Nuovo Magari B2 (EVK B2)
Nuovo Magari è un corso di lingua italiana per stranieri rivolto a studenti di livello intermedio e avanzato (dal B2 al C2 del Quadro Comune Europeo). È particolarmente indicato per quegli studenti che, già in possesso di una discreta conoscenza dell’italiano, vogliano “rinfrescare” e perfezionare le loro competenze arrivando a un livello molto alto.

Un giorno in Italia 2
Un giorno in Italia 2 si propone di accompagnarvi nel vostro percorso di approfondimento nella lingua e nella cultura. Il manuale è destinato a studenti di livello intermedio che desiderano raggiungere una competenza socio linguistica e culturale di livello avanzato. Il corso è articolato in 18 episodi tematici in cui la cornice narrativa è spunto per guidare lo studente dentro un ricco patrimonio di testi autentici. Lo scopo è quello di stimolare lo studente verso importanti temi di discussione, coinvolgendolo in un processo di crescita culturale e linguistica. La progressione delle strutture grammaticali è accompagnata da una crescente complessità del materiale proposto per l'analisi condotta secondo il modello della scoperta induttiva delle regole. Il corso prevede una durata tra le 180 e le 200 ore di lezione.

JAPANI

Basic Kanji Book, Vol. 1
Kirjan avulla tutustutaan 250 kanji-merkkiin. Jokaisessa kappaleessa keskitytään noin 10 uuden merkin oppimiseen.

Michi – tie japanin kieleen
Aikuisille ja nuorille tarkoitettu oppikirja, jonka avulla opitaan arkikieltä ja tutustutaan japanilaiseen elämänmuotoon käytännön tilanteista käsin. Aihepiirit tutustuttavat mm. majoittumiseen, kulkuvälineisiin, ostoksiin ja ravintolassa syömiseen. Selkeä kielioppi, puhetilanteiden harjoittelu sekä tapakulttuuriin tutustuminen silottavat tietä kielen hallintaan.

Michi 2 – vuosi Japanissa
Toinen osa Michi – tie japanin kieleen -oppikirjaan. Vaihto-oppilaan mukana opimme arkitilanteiden sanastoa ja elämästä Japanissa.

Bunka Shokyuu Nihongo II

Renshuu mondaishuu II

KIINA

Kiinaa matkailijoille
Suomenkielinen alkeiskirja, jonka tavoitteena on puhekielen oppiminen. Kieltä opetetaan käytännön keskustelutilanteiden sekä niihin liittyvien kuunteluharjoitusten avulla. Kirjassa tutustutaan myös yleisimpiin kirjoitusmerkkeihin sekä annetaan hyödyllistä kulttuuritietoutta. Kirjan opiskeluun työväenopistossa kuluu yksi lukuvuosi.

Zou Ba! Kiinan alkeet
Suomenkielinen alkeiskirja, jossa keskitytään käytännön puhekieleen ja sanastoon.  Aiheet vaihtelevat tervehdyksistä, itsensä ja muiden esittelystä Kiinan kulttuuriin ja nähtävyyksiin. Kirjaa elävöittävät tietoiskut mm. tavoista ja historiasta. Kirjassa käytetään pin yin -merkistöä, mutta esitellään myös perinteisiä kirjoitusmerkkejä sekä niiden historiaa ja rakennetta. Kirjaa suositellaan opiskeltavaksi työväenopistossa 2–3 vuotta.

KREIKKA

Elliniká epistimi. Tieteen kreikkaa
Thessalonikin yliopiston oppikirja. Käytetään työväenopistossa oheislukemistona keskitason ryhmässä.

Nykykreikkaa ulkomaalaisille, oppi- ja harjoituskirjan sanasto

Ta néa elliniká ja ksénus. Nykykreikkaa ulkomaalaisille
Kreikankielinen Thessalonikin yliopiston oppikirja. Kirja on perinteinen, systemaattisesti etenevä ja selkeä kielioppi- ja rakennepainotteinen materiaali 4–5 vuoden opiskeluun työväenopistossa. Kirjassa oleva sanasto on englanniksi ja venäjäksi, lisäksi erillisenä vihkosena on saatavilla suomenkielinen sanasto. Sisältö koostuu kreikan kielestä innostuneiden ulkomaalaisten ja kreikkalaisten välisistä dialogeista ja enenevässä määrin myös suorasanaisista teksteistä. Kirjaan kuluu erillinen harjoitus- ja tehtävien ratkaisukirja. Koko peruskielioppi sisältyy materiaaliin.

LATINA

Clavis latina I textus & cultura
Kirja sisältää lukiossa alkavan B3-latinan kurssit 1–3. Se soveltuu käytettäväksi myös muilla latinan alkeiskursseilla. Clavis Latina I Textus & Cultura -osassa ovat opiskeltavat tekstit erilaisine tehtävineen. Tehtävissä kerrataan kunkin tekstin sisältöä, käsitellään sen kulttuuriainesta sekä opetellaan käyttämään latinaa pienimuotoisissa keskusteluissa. Tekstejä elävöittävät lentävät lauseet, ja suomenkieliset katsaukset syventävät kulloistakin kulttuuriteemaa. Tapahtumat liikkuvat sekä omassa ajassamme että erityisesti parin vuosituhannen takaisessa Rooman valtakunnassa. Kulttuurijäljet johtavat antiikin Kreikkaankin.

Clavis latina I grammatica & exercitia

Clavis Latina II Textus & Cultura
Kirja kattaa lukion B3 -latinan kurssit 4–5 ja soveltuu käytettäväksi myös muilla latinan jatkokursseilla. Clavis Latina II Textus & Cultura -osa sisältää latinankieliset tekstit niihin liittyvine tehtävineen sekä suomenkieliset kulttuurikatsaukset. Kirjassa seurataan Rooman valtiollisen historian vaiheita sekä esitellään muutamia kuuluisimpia roomalaisia henkilöitä. Siinä kerrotan myös, miten roomalaiset kreikkalaisia esikuvia seuraten rakensivat oman kansallisen kulttuurinsa, josta sittemmin kehittyi koko Eurooppaa yhdistävä kulttuuritraditio. Antiikin kirjallisuuteen pohjautuvien tekstien ohella kirjassa käytetään latinaa myös nykyaikaisena kommunikaatiokielenä.

Clavis Latina II Grammatica & Exercitia

Clavis Latina III Textus & Cultura
Kirja kattaa lukion B3-latinan kurssit 7–8. Clavis Latina III Textus & Cultura -osa sisältää latinankieliset tekstit niihin liittyvine tehtävineen sekä suomenkieliset kulttuurikatsaukset. Kirjassa tutustutaan antiikin roomalaisten ajatus- ja kokemusmaailmaan ajan latinankielisen kirjallisuuden kautta. Lisäksi seurataan antiikin kulttuurin jälkivaikutusta Euroopan historiaan aina nykyaikaan saakka. Samalla selviää, miten eri aikakausien tarpeet ja näkemykset ovat muokanneet latinan kieltä. Latinaa käytetään myös nykyaikaisena kommunikaatiovälineenä.

Clavis Latina III Grammatica & Exercitia

NORJA

Norsk på 1-2-3 (EVK A1)
Norsk på 1-2-3 on norjalaisten kieltenopettajien tekemä kirja, joka tutustuttaa norjan kieleen ja kulttuuriin. Kirja lähtee liikkeelle alkeista ja etenee nopeasti. Tekstikirjassa on mukana harjoituksia sekä oppilaan CD.

Stein på stein (EVK B1)
Erilliset teksti- ja harjoituskirja vahvistavat perustason norjan taitoja. Erilaisten tekstien ja harjoitusten avulla kehitetään suullisia ja kirjallisia valmiuksia ja samalla saadaan tietoa norjalaisesta yhteiskunnasta ja kulttuurista. Harjoituskirjaan sisältyy oppilaan CD, joka sisältää kappaletekstit. Kirja on suunnattu aikuisopiskelijoille, ja kirjan kotisivuilla on itseopiskeluun lisäharjoituksia.

PORTUGALI

Tudo bem? 1
Suomalainen portugalin alkeiskirja. Kirja opettaa sekä Portugalin että Brasilian portugalia. Kirjan opiskelu työväenopistossa vie noin kaksi vuotta. Kirjan aihepiirit liittyvät alkupuolella matkailutilanteisiin. Tehtävät ovat samassa kirjassa. Paljon kuuntelutehtäviä.

Tudo bem? 2

PUOLA

Po prostu 1
Alkeiskirjan kaikissa 12 kappaleessa harjoitellaan tekstin- ja kuullunymmärtämistä, puhumista sekä kulttuuri- ja kielitietoutta. Kirjan periaatteena on myös toistuvuus: opitut asiat toistuvat kappaleesta toiseen eri yhteyksissä.

Po prostu 2
Po prostu 2 sisältää yhdeksän kappaletta sekä kolme kertauskappaletta, joissa kerrataan olennainen. Jokainen tekstikappale sisältää eri aihepiireihin liittyviä tekstejä (esim. opiskelu, juhlapyhät, matkustaminen, lääkärissä käynti, historia, luonnonsuojelu ja media) sekä runsaasti erilaisia harjoituksia: tekstinymmärtämistä, kuullunymmärtämistä, puhumista kuin kirjallista tuottamistakin. Lisäksi kappaleet sisältävät myös kulttuuri- ja kielitietoutta omissa osioissaan.

RANSKA

alter ego -sarja

Monipuolinen nuorille ja aikuisille suunnattu täysin ranskankielinen oppimateriaali. Mielenkiintoisia, uusia ja erilaisia tekstejä: dialogeja, asiatekstejä, kirjallisuutta, lehtitekstejä, sähköpostitekstejä jne. Paljon keskusteluaiheita ja hyödyllistä sanastoa. Virkistävä ja ajankohtainen.

alter ego+B1
Uusi, nykyajan sanastoa sisältävä, monipuolinen aikuisille suunnattu täysin ranskankielinen oppimateriaali. Valmistaa opiskelijaa DELF B1 –tutkintoon.
Hinta 27,90 €

alter ego+B2
Uusi, nykyajan sanastoa sisältävä, monipuolinen aikuisille suunnattu täysin ranskankielinen oppimateriaali. Valmistaa opiskelijaa DELF B2 -tutkintoon.

Chez Olivier 1 (EVK A1)
Chez Olivier 1 vie opiskelijat Nizzaan ja Pyreneille. Rauhallisesti etenevän kirjan tekstit ovat aitoja arkielämän puhetilanteita, ja lukuisat harjoitukset kehittävät johdonmukaisesti eri kielenkäyttötilanteissa tarvittavia taitoja. Erityisesti ääntämisen harjoitteluun on kiinnitetty huomiota. Oppikirjaa täydentää erikseen hankittava äänite. Teos soveltuu hyvin myös ranskan perusteiden kertaamiseen.

écho-sarja
Monipuolinen aikuisille suunnattu täysin ranskankielinen oppimateriaali. Kappaleet sisältävät ajankohtaisten tekstien ja dialogien lisäksi kielioppi-, kuuntelu-, kirjoitus- ja keskusteluharjoituksia. Jokaisen osion jälkeen yhteenveto, jossa kerrataan aikaisemmin opittua ja kirjan lopussa lyhyt kielioppi. Kirjan mukana oppilaan cd, jonka avulla voi harjoitella esim. rakenteita. Kirjan opiskeluun menee noin kaksi vuotta. Kirja valmistaa opiskelijoita ranskalaiseen DELF -tutkintoon. Echo -sarjassa on viisi osaa, jotka vastaavat eurooppalaista kielten tasokuvausta: A1, A2, B1 (volume1), B1 (volume 2) ja B2.

écho A2 méthode de français

écho B1 méthode de français. volume 1

écho B1 méthode de français. volume 2

Escalier 3 (EVK A2)
Escalier 3 -kirjan aiheina ovat muun muassa perheen merkitys, erilaiset elämäntavat, terveys ja teknologia sekä opiskelu ja työelämä. Se vie opiskelijat ranskankieliseen maailmaan, ja useiden tekstien autenttiset henkilöt tuovat kulttuurin elävästi lähelle.
Tekstit sisältävät ranskan kielen keskeistä sanastoa, jota opiskelijat pääsevät heti käyttämään sekä kirjallisesti että suullisesti. Sanaston toistuvuuteen on kiinnitetty erityistä huomiota. Viestinnällisiä puheharjoituksia on runsaasti, ja opiskelijat harjaantuvat muun muassa ilmaisemaan mielipiteitään, asioimaan jokapäiväisissä tilanteissa ja kertomaan tulevaisuudensuunnitelmistaan.

Escalier 4 (EVK A2-B1)
Escalier 4 tekee tutuksi ranskankielistä maailmaa sekä globaaleja teemoja. Aiheina on mm. house-musiikki, sarjakuvataide, uuden aallon elokuva, urheilujournalismin eettisyys, kansalaisvaikuttamisen keinot sekä jakamistalous ympäristöä säästävänä vaihtoehtona. Erilaiset tekstityypit totuttavat vähitellen lukemaan autenttisia tekstejä. Omakohtaista suullista harjoittelua on kirjassa runsaasti, ja erilaisia viestintätilanteita harjoitellaan systemaattisesti. Kirjassa on minikielioppi, jonka avulla on helppo kerrata ranskan kielen perusrakenteet.

Le nouveau taxi 1
Uusi ranskalainen oppimateriaali. Alkeiskirja, joka aktivoi monipuolisesti kielen rakenteita ja sanastoa. Raikas, moderni, aito, luonteva ja puhetaitoon keskittyvä materiaali. Tavoitteena A1 taso ja/tai DELF-tutkinto.

Parfait! 1 – Ranskaa aikuisille (EVK A1)
Värikäs ja selkeästi taitettu oppikirja vasta-alkajille tai kertaajille. Harjaannuttaa käyttämään ranskaa arkielämän puhetilanteissa. Kirjassa on 12 tekstikappaletta kielioppiosioineen ja harjoituksineen. Ääntämisharjoituksia on runsaasti ja sanastossa sekä verbien taivutusmuodoissa annetaan myös foneettinen tarkekirjoitus. Verbimuodoista tulee preesens, lähifutuuri sekä kirjan loppupuolella passé composé. Kirjaan liittyy sekä luokassa käytettävä cd että oppilaan cd, jonka avulla voi harjoitella sanastoa ja ääntämistä itsenäisesti. Työväenopiston kursseilla opiskelu kestää yhden lukuvuoden.

Parfait! 2 (EVK A1)
Suomalaisen aikuisoppikirjasarjan toinen osa jatkaa kielen perusteiden esittelyä. Kirjassa on kahdeksan dialogipohjaista tekstikappaletta ja niihin liittyy runsaasti erilaisia kielioppi- ja sanastoharjoituksia. Lähestymistapa on kommunikatiivinen: vain puheharjoituksia tekemällä oppii käyttämään kieltä suullisesti. Puheharjoitusten työkaluiksi on liitetty erilaisia teemasanastoja ja -fraaseja. Bon à savoir -osioissa on tiiviinä pakettina paljon tietoa ranskalaisesta elämästä ja kulttuurista. Kirjan lopussa on vielä erillinen kielioppiosio, epäsäännöllisten verbien taivutus, ääntämisohjeita sekä aakkoselliset sanastot. Oppikirjaan liittyy erikseen hankittava opiskelijan cd, joka auttaa ääntämisessä ja sanaston harjoittelussa.

Parfait! 3 (EVK A2)

Parfait! 3 on ranskan oppikirja aikuisille, jotka ovat jo opiskelleet ranskaa ja haluavat syventää taitojaan. Kirja tutustuttaa ranskankielisiin alueisiin ja ihmisiin sekä arjessa että vapaa-aikana. Bon à savoir -osiot lisäävät tietoa ranskalaisesta kulttuurista. Parfait! 3 kertaa käytännön taitoja, erityisesti suullisia, ja kirjassa on runsaasti erilaisia harjoituksia. Oppikirja sisältää opiskelijan CD:n.

Vite et bien 2. Niveau B1
Keskitason alkuun sijoittuva oppikirja, joka kertaa ja aktivoi perustason rakenteita mutta tuo myös uutta. Kirjaan sisältyy cd, jossa on kappaleiden dialogit. Samalla kun kirja verestää ja syventää opiskelijan tietoja ranskalaisesta yhteiskunnasta ja kulttuurista, se antaa mainiot työkalut puheen aktivoimiseen ja keskusteluun erilaisista aiheista.

RUOTSI

Hålligång 1 (EVK A2)
Kirja opettaa ja kertaa yleiskielen perustiedot ja -rakenteet.

Hålligång 2 (EVK B1)
Kirja sopii ruotsinkielen perustaidot omaaville. Se keskittyy arki- ja työelämän viestintätilantilanteisiin ja sisältää rakenneosion.

Magnet, kurs 7 (EVK B1)
Lukioon suunnatun Magnet-kirjasarjan kurssi 7 teemat käsittelevät maailmanlaajuisia ilmiöitä, kansainvälistä vaikuttamista sekä yhteiskunnalliseen päätöksentekoon osallistumista. Kielioppiosuus keskittyy edeltävien kurssien aikana opiskeltuja rakenteiden kertaamiseen ja syventämiseen. Sisältää kootut vihjeet kuullun ja luetun ymmärtämiseen, tiivistelmien kirjoittamiseen sekä monipuoliset mallit lyhyisiin kirjoitustehtäviin.

Rivstart B1+B2 Textbok med cd (mp3)
Ruotsalainen oppikirja, joka sopii ripeään opiskeluun. Kirja rohkaisee opiskelijaa muodostamaan itse kieliopillisia sääntöjä sekä käyttämään kieltä luokkahuoneen ulkopuolella. Kirjassa käytetään Ruotsin akatemian uusia, selkeitä nimiä aikamuodoille ja jaotellaan aikamuodot selvästi nykyhetken aikamuotoihin ja menneisiin aikamuotoihin. Tekstikirjan harjoitukset ovat kommunikatiivisia ja antavat opiskelijalle valmiuksia kehittää kielitaitoaan itse. Kirjassa on myös kirjoitustehtäviä, ääntämisosio ja -harjoituksia sekä tiivis kielioppiosio.

SAKSA

Abi saksa
Kirjan tekstit tarjoavat harjoitusta luetunymmärtämiseen. Teemasanastot mahdollistavat sanavaraston tehokasta laajentamista. Rakennetehtävät kertaavat tehokkaasti koko lukion kieliopin. Kirja sisältää CD:n, jolla on ääntämisharjoituksia ja kuullunymmärtämistehtäviä. Kirja sopii sekä luokkakäyttöön että itseopiskelijalle.
Hinta 24,90 €

Begegnungen B1+ (EVK B1)
Kirja on yhdistetty kurssi- ja työkirja, jossa on mukana kaksi cd:tä ääntämisen ja kuullunymmärtämisen harjoitteluun. Begegnungen B1+ -kirjan kielelliset ja sisällölliset teemat on suunnattu erityisesti aikuisopiskelijoille. Kirjan rakenne on selkeä, ja se mahdollistaa opiskelijoille myös tehokkaan itsenäisen opiskelun.

Echt Geil! (EVK A1–A2)
Echt Geil on nopeasti etenevä saksan kielen oppimateriaali. Kirjan tekstien ja harjoitusten avulla opitaan käyttämään saksaa tavallisissa arkielämän kielenkäyttötilanteissa. Sanastoltaan ja ilmauksiltaan materiaali on laaja ja ajantasainen, ja sanastoa laajennetaan myös monipuolisten harjoitusten avulla. Kirjassa käydään läpi myös lähes koko peruskielioppi.

Einverstanden! 1 (EVK A1)
Opiskelijaa aktivoiva saksan kielen peruskurssi aikuisille. Ensimmäisessä osassa ollaan Etelä-Saksassa ja käväistään Itävallankin puolella. Monipuolisia luontevia dialogeja. Runsas aihepiirisanasto lisänä. Harjoitukset etenevät loogisesti viritys-, havainnointi-, sanasto- ja rakennetehtävien kautta omaan tuottamiseen.

Einverstanden! 2 (EVK A2)
Suomalainen aikuisille suunnattu alkeiden jatko-osa runsaan vuoden tai parin opiskeluun työväenopistossa. Kirjassa on 14 kappaletta, joiden puitteissa tutustutaan mm. Berliiniin, Baseliin, Wieniin ja Hampuriin. Kirjan painopiste on maantuntemuksessa. Kirjassa on kuuntelutehtäviä ja kielioppiyhteenveto kirjan lopussa. Uudet verbirakenteet: perfekti, imperfekti.

Einverstanden! 3 (EVK B1)
Suomalaisen aikuisille suunnatun saksan oppikirjasarjan kolmas osa tutustuttaa Pohjois-Saksaan, Weimariin, Davosiin, Graziin, Freiburgiin sekä Ruhrin alueeseen. Kirja tarjoaa paljon innostavia tehtäviä niin oppitunneille kuin itsenäiseenkin opiskeluun. Kirjan kappalekohtaiset ja aihepiirisanastot helpottavat ja tukevat oppimista ja harjoittelua. Kirjan lopussa selkeä kielioppiosio.

Gute Idee 7–8
Kirja kuvaa tiedettä ja tekniikkaa tulevaisuuden ja menneisyyden näkökulmasta.  Lisäksi keskeisenä ovat luontoon liittyvät aiheet: Suomen ja Saksan luonnon kuvailu eri vuodenaikoina sekä ihmisen energiantarpeen vaikutukset luontoon. Kirjan lopussa on itsenäiseen opiskeluun tarkoitettu osio. Kielioppiosa on kattava ja antaa mahdollisuuden rakenteiden osaamisen laajentamiseen.

Hallo! 1 (EVK A1)
Hallo! 1 on käytännönläheinen saksan kielen alkeisoppimateriaali aikuisille. Kielen opiskelun ohella tutustutaan myös saksankielisten maiden kulttuuriin sekä ihmisten arkielämään ja tapoihin. Kirja sisältää runsaasti tehtäviä, ja kirjallisten harjoitusten lisäksi suulliset harjoitukset valmentavat arkielämän tilanteisiin saksankielisessä ympäristössä. Aiheina on mm. itsestä ja perheestä kertominen, kahvilassa ja ravintolassa asioiminen, matkalipun ostaminen ja tien kysyminen.

Land und Leute (EVK B1)
Land und Leute kuvaa saksalaista nyky-yhteiskuntaa ja maan eri alueita monipuolisesti. Kirjan aiheina ovat muun muassa työelämä, vapaa-aika, perhe sekä politiikka. Kirjassa tutustutaan esimerkiksi ostosten tekoon, ravintolakulttuuriin, taidenäyttelyyn, kuntourheiluun ja joulumarkkinoihin.

Studio [21] B1 (EVK B1)
Kirja on osa saksalaista Studio [21] -sarjaa, joka on suunnattu aikuisopiskelijoille niin työn kuin vapaa-ajan tarpeisiin. Se harjoittaa monipuolisesti kaikkia kielitaidon osa-alueita, erityisesti kuullunymmärtämistä ja suullista ilmaisua, ja välittää ajankohtaista maantuntemusta saksankielisistä maista. Kirjaan sisältyy sekä tekstit että harjoitukset. B1-tason kirjassa on kymmenen kappaletta ja kaksi Station-lisätehtäväosiota sekä sivuja B1-tason kielitestiharjoitteluun ja oman osaamisen testaamiseen. Kirja sisältää myös DVD-levyn, josta löytyy oppikirja digitaalisessa muodossa ja harjoitusten kuuntelutehtävät. Kirja on saatavana myös e-kirjana. Kirjan kotisivuilla on runsaasti materiaalia ja harjoituksia, joita opiskelija voi tehdä oman mielenkiintonsa ja aikansa mukaan.

TURKKI

Turkkia matkailijoille
Vasta-alkajille tarkoitettu oppikirja, joka soveltuu niin itseopiskeluun kuin kurssimateriaaliksi. Tekstikappaleissa opetellaan mm. tervehtimään ja esittäytymään, asioimaan eri paikoissa, ostamaan lippuja ja asioimaan lääkärillä.
Hinta 34,90 €

VENÄJÄ

Ekstrim 3
Kirja käsittää lukion A-venäjän kurssit 7-8. Aiheina ovat mm. ympäristö, luonto ja kestävä kehitys. Kurssin 8 sisällössä keskitytään aiempien kurssien 1-6 teemoihin ja harjoitetaan suullista kielitaitoa. Tekstien lisäksi kirja sisältää sanastot sekä suullisessa harjoittelussa tarpeellisen viestintäpankin.

Ekstrim 3 Tekstikirja

Ekstrim 3 Harjoituskirja

Kafe Piter -sarja
Suomalainen alkeisoppikirjasarja, jonka kolme kirjaa kattaa yhdessä eurooppalaisen viitekehyksen taitotasot A1–B1.

Kafe Piter 1 (EVK A1)
Kirja koostuu dialogipohjaisista kappaleista, joiden myötä tutustutaan kielen rakenteisiin. Alkukappaleissa tutustutaan kyrillisiin aakkosiin ja harjoitellaan ääntämistä. Kappaleissa on erilaisia harjoituksia, luetun ymmärtämistä ja tietoiskuja nyky-Venäjästä. Aiheina ovat mm. tutustuminen, itsestä kertominen, kaupungilla liikkuminen, ostosten tekeminen, ravintolassa käynti. Kirjan lopussa on kooste keskeisistä kielioppiasioista sekä aakkoselliset venäjä-suomi ja suomi-venäjä -sanastot. Kustantajan verkkosivuilta löytyvät ratkaisut harjoitustehtäviin. Kirjaa opiskellaan opistossa noin kaksi lukuvuotta.

Kafe Piter 2 (EVK A2)
Kirja koostuu 16 dialogipohjaisesta kappaleesta, joissa on runsaasti harjoitustehtäviä. Mukana on myös lukutekstejä, runoja, mainoksia, sananlaskuja ja vitsejä. Joka neljännen kappaleen jälkeen on kertauskappale. Aiheina ovat mm. asuminen, vapaa-ajan vietto, terveys, ulkonäkö, opiskelu, sää, luonto, liike-elämä ja juhlat.  Kirjan lopussa on kooste keskeisistä kielioppiasioista sekä aakkosellinen venäjä-suomi-sanasto. Harjoitustehtävien ratkaisut löytyvät kustantajan verkkosivuilta. Kirjan opiskeluun menee opistossa noin kaksi vuotta.

Kafe Piter 3 (EVK B1)
Kirjasarjan viimeinen osa. Mukana on dialogeja, uusia rakenteita, runsaasti suullisia ja kirjallisia harjoituksia, tekstejä eri aloilta, runoja ja lauluja. Niiden avulla tutustutaan elämänmenoon 2000-luvun Venäjällä, kulttuuriin, ihmisiin ja menneisyyteen. Aiheita mm. työnhaku, Suomi, internet, media, matkustaminen ja elämä nyky-Venäjällä. Kirja koostuu kahdeksasta kappaleesta. Ensimmäisen neljän kappaleen jälkeen kerrataan opittuja asioita, samoin neljän viimeisen kappaleen jälkeen. Kirjan lopussa on venäjä-suomi-venäjä sanasto. Ratkaisut tehtäviin löytyvät kustantajan nettisivuilta. Kirjaa opiskellaan keskitasolla noin vuosi.

Konetshno! (Taso: A1–A2)
Oppimateriaali suullisille kursseille sekä kertaukseen ja kielen aktivointiin. Sisältää eri
aihepiirien teemasanastoja ja sanojen oppimiseen liittyviä harjoituksia. Aitoihin haastattelutilanteisiin perustuvia kuunteluja on paljon, haastateltavat puhuvat syntyperäisesti venäjää. Kirjaan sisältyy CD.

Pora 1 – venäjää aikuisille (EVK A1)
Kirjan alussa opiskellaan aakkoset ja tutustutaan maahan ja kulttuuriin. Kirjassa on 9 kappaletta, joka kolmannen jälkeen on kertaus. Lopussa on kielioppi, pelilauta opitun kertaamiseen ja venäjä-suomi-venäjä sanasto. Aiheina mm. esittäytyminen, kotipaikka, kansallisuus, perhe, kahvila, ostokset, turismitilanteita, asunto ja ympäristö, puhelin.

Pora 2 – venäjää aikuisille (EVK A2)
Alussa kerrataan Pora! 1 -kirjan sanastoa, kielioppia ja perustilanteita. Syvennetään jo käsiteltyjä aiheita ja opitaan uutta, aiheina mm. työskentely Venäjällä, opiskelu, vapaa-ajan vietto, yhteiskunnalliset ilmiöt, juhlat ja kulttuuri. Aimo annos maantuntemusta saadaan Transsiperian junamatkalla Moskovasta Vladivostokiin.

Pora 3 – venäjää aikuisille (EVK B1)
Kirjassa vieraillaan muutamassa Venäjän kaupungissa ja tutustutaan niiden asukkaiden elämään niin juhlassa kuin arjessakin. Kirjassa juhlitaan esimerkiksi Jekaterinburgin päivää, ihastellaan Moskovan bulevardeja sekä tutustutaan Pietariin. Myös Viipurissa piipahdetaan. Kirja koostuu yhdeksästä kappaleesta sekä lyhyistä kertausjaksoista. Kirjaan liittyy CD. (Suullinen A2).

VIITTOMAKIELI

Viittomakieli 1. Suomalaista viittomakieltä aikuisopiskelijoille

Kirja sisältää 25 viittomakielistä harjoitusta. Lisäksi kirjaan on koottu tietoa suomalaisesta viittomakielestä, sen historiasta ja kuurojen kulttuurista. Tärkeä osa opintokokonaisuutta on cd, joka sisältyy kirjaan. Kirjan kustantaja on KL Support Oy. Kirjaa on saatavissa Kuurojen Liitosta.

VIRO

Keelesild.  Viron kielen oppikirja
Keelesild antaa hyvät perustiedot viron kielestä ja kattaa keskeisen sanaston. Kirjan avulla opiskelija omaksuu arkielämän tilanteissa toimivan viron kielen taidon. Aihepiirit ovat käytännönläheisiä ja tekstit nykyviroa. Runsaat harjoitukset, toimivat sanastot ja kuunteluosuudet antavat valmiudet selviytyä arkielämän tilanteista.

Kohtume Eestis!
Alkeiskirja vuoden opiskeluun työväenopistossa. Sanasto suomeksi, englanniksi ja venäjäksi. Juonellinen sisältö koostuu kolmen ulkomaalaisen keskusteluista ja vierailuista eri puolilla Viroa. Kuuntelutehtävä joka kappaleessa. Erillinen lisäharjoitusosio, johon on vastaukset kirjassa. Rakenteina mm. substantiivien taivutus, vertailumuodot, verbien taivutus kaikissa aikamuodoissa.

Lõunatuul 2

Naljaga pooleks
Kirja keskittyy aidon viron puhekielen opettamiseen. Sopii jo hieman viron kieltä osaaville. Kirjassa ovat tehtävien vastaukset ja viro-venäjä-englanti -sanasto.

Saame tuttavaks!  Viron kielen alkeet
Saame tuttavaks, viron kielen alekisoppikirja perehdyttää opiskelijaa viron kieleen ja kultturiin sekä Viron yhteiskuntaan ja historiaan. Kirjassa on suomenkieliset ohjeet, tekstisanasto ja kielioppisivut, lukuisia harjoituksia sekä testejä vastauksineen.