Suoraan sisältöön

Opintoseteli - Training voucher - Ваучерная скидка на обучение

Opintosetelit tukevat maahanmuuttajien, työttömien, yli 63-vuotiaiden ja eläkkeellä olevien opiskelua. Opintoseteleitä voi hakea maahanmuuttaja, joka asuu pysyvästi Suomessa (jolla on suomalainen henkilötunnus).

 • Opintosetelin saajalle kurssin hinta on 12 €.
 • Opintosetelikurssit on merkitty opinto-oppaaseen sanalla Opintoseteli ja Ilmonetiin sanalla OPH.
 • Opintosetelikursseille ilmoittaudutaan normaalisti ja niitä koskevat normaalit peruutusehdot.
 • Opintoseteliä ei myönnetä jälkikäteen.

Opintosetelikurssilla opiskelu

Suomi toisena kielenä –kursseilla alennus myönnetään automaattisesti niille opiskelijoille, joilla on suomalainen henkilötunnus. Muilla kursseilla oikeus alennukseen pitää todistaa toimistossa. Opiskelija voi saada kaksi opintosetelikurssia/lukukausi.

                                        * * * * * * *

Training vouchers are benefits for immigrants, unemployed people, over 63-year-olds and retired persons to support them in their studies. An immigrant who lives permanently in Finland (i.e. who has a Finnish personal identity number) can apply for the training vouchers.

 • Course fee for the voucher recipient is 12 €.
 • The training voucher courses are marked with the word OPH/Opintoseteli on our course guide and in Ilmonet.
 • Registration for the training voucher courses follows the normal registration procedure and is subject to normal cancellation policy.
 • The training vouchers cannot be granted backdate.

Studying on the training voucher courses

On Finnish as a second language courses, the discount will be given automatically for those who have a Finnish PIN. On other training voucher courses, you need to prove your right for the discount at the office. A student can apply for three training voucher courses/a semester.

                                          * * * * * * *

Финансовую помощь для оплаты курса (ваучерную скидку на обучение), могут получить иммигранты, место жительства которых в Финляндии (имеют финский персональный регистрационный номер/henkilötunnus), a также безработные, лица старше 63 лет и пенсионеры.

 • Стоимость курса для получателя ваучерной скидки составляет 12 €.
 • Запись на данные курсы и отказ от места производится в обычном порядке.
 • Ваучерная скидка не выдаётся задним числом.

Ваучерные курсы отмечены в программе словом opintoseteli  и в ilmonet.fi  словом OPH. Скидка предоставляется автоматически при записи на ваучерые курсы финского языка, при наличии финского персонального регистрационного номера (henkilötunnus). При записи на другие ваучерные курсы Центра, скидка предоставляется по предъявлении документа, дающего право на ее получение, в офисе Центра. Учащийся может получить скидку на оплату трёх курсов в течение одного семестра.