Suoraan sisältöön

Luonto, ympäristö ja merenkulku

merenkulku

Luonto ja ympäristö

Luontoaiheisilla kursseilla tarkastellaan luontoa monesta eri näkökulmasta. Suurin osa luontoaiheisesta opetuksesta toteutetaan lyhytkursseina tai yhden lukukauden pituisina. Tarjontamme vaihtelee lukukausittain.

Tarjoamme myös luentoja erilaisista luontoaiheista kuten elämysmatkailusta, lähiluonnosta, luonnonmukaisesta viljelystä tai vaikkapa kompostoinnin perusteista. Kaikille avoimet ja maksuttomat luennot löytyvät kohdasta Luennot ja tapahtumat.

Merenkulku

Työväenopiston merenkulun kurssien tavoitteena on tarjota perustiedot turvalliseen liikkumiseen sisävesillä ja saaristossa. Opisto järjestää sekä syys- että kevätlukukaudella saaristo- ja rannikkomerenkulkuopin sekä tähtitieteellisen merenkulkuopin kursseja ja syventäviä lyhytkursseja mm. navigoinnin elektroniikasta. Kurssit valmentavat Suomen Navigaatioliiton joulu- ja huhtikuussa järjestettäviin vapaehtoisiin tutkintoihin. Suomen Navigaatioliiton www-sivuilta löytyy hyvää tietoa kurssimateriaaleista, tenttipäivistä sekä vanhoja tenttikysymyksiä.

Saaristomerenkulun kurssi

Merenkulun peruskurssi. Tutustutaan merikartan ja kompassin käyttöön sekä nopeuden, syvyyden ja matkan mittaaviin laitteisiin. Opetuksessa käydään läpi myös paikanmääritys, viitoitusjärjestelmät, merenkulun turvalaitteet sekä lainsäädäntöä. Kurssi valmentaa saaristomerenkulun tutkintoon.

Rannikkomerenkulun kurssi

Kurssille osallistuvilta edellytetään saaristomerenkulun tietoja ja taitoja. Syvennetään opittuja asioita, aiheina muun muassa paikanmääritysmenetelmät, sorto ja virta, merkintälasku sekä elektroninen navigointi. Kurssi valmentaa rannikkomerenkulun tutkintoon. Tutkinnosta saatua todistusta/diplomia voi käyttää haettaessa kansainvälistä huviveneen kuljettajan pätevyyskirjaa.

Avomerenkulku

Edellytetään saaristo- ja rannikkomerenkulun tutkintojen suorittamista. Koko lukuvuoden kestävällä kurssilla opiskellaan tähtitieteellisen merenkulkuopin tutkintoon tarvittava oppimäärä.

Merenkulkukurssien maksut

Työväenopiston kurssimaksun lisäksi opiskelijalle tulee materiaali-, tutkinto- sekä todistusmaksuja, joista kerrotaan tarkemmin kurssin alkaessa.