Suoraan sisältöön

Kotitalous

kotitalous

Oppimista arkea varten ja harrastamista huvin vuoksi
Työväenopiston kotitalousopetus tarjoaa ammattitaitoisten ja innostuneiden opettajien johdolla monipuolista kotitalousopetusta aikuisille. Tarjolla on runsaasti mielenkiintoisia kursseja, havaintoesityksiä, neuvontapisteitä ja luentoja ruoasta, terveydestä ja hyvinvoinnista sekä kodinhoidosta.

Kursseja on perusopetuksesta pitkälle edistyneiden harrastajien kursseihin. Myös eri ryhmille kohdennettu opetus (maahanmuuttajat, kehitysvammaiset, mielenterveyskuntoutujat jne.) sekä lasten ja ikääntyvien opetus kuuluvat ainealamme tarjontaan.

Kotitalousopetuksen tavoitteena on, että opiskelija

• pohtii kotitalouden arjen hallintaa ja sen yhteyksiä omiin valintoihinsa ja toimintaansa

• oppii kotitalouteen liittyviä taitoja kuten ruoanvalmistusta ja leivontaa

• käyttää tarkoituksenmukaisia, turvallisia ja kestävän kehityksen mukaisia työvälineitä, koneita, työtapoja sekä puhdistusaineita

• toimii harkitsevana ja vastuunsa tuntevana kuluttajana sekä tiedostaa kulutukseen liittyviä ongelmia

• tiedostaa kotitalouksien toimintaan liittyvää kansallista kulttuuria sekä kansainvälistymisen ja monikulttuurisuuden tuomia mahdollisuuksia

• saa opetuksesta haasteita ja ratkaisuja niin arkipäivään kuin vapaa-aikaansa

• osaa nauttia käsillä tekemisestä, ympärillä olevista ihmisistä, joka hetkestä ja koko elämästä

Visio 2020
Kotitalous-aineala on aikaansa edellä oleva, innostava ja osaava alansa kehittäjä lähellä ihmistä.