Suoraan sisältöön

Kielet

Kuva: Suvi-Tuuli Kankaanpää 2015

Työväenopistossa voit opiskella yli kahtakymmentä eri kieltä. Kursseja löytyy alkeistasolta edistyneempiin ryhmiin - sekä rauhallisesti että ripeästi eteneviä kursseja. Kertauskurssejakin on monentasoisia ja -pituisia.

Kursseilla opit käytännön kielitaitoa. Ryhmässä opiskelu on tehokasta ja hauskaa, sillä juuri toisten kanssa puhumalla opit eikä virheitä tarvitse pelätä. Säännöllinen läsnäolo tunneilla tukee opinnoissa edistymistä ja turvaa ryhmän jatkuvuuden.

Kurssilla opiskelu rakentaa pohjaa kielitaidolle, jonka voit halutessasi osoittaa osallistumalla Yleiseen kielitutkintoon. Opistomme kurssitasot noudattavat Yleisten kielitutkintojen jakoa perus-, keski- ja ylimmän tason kursseihin. Luokitus on yhteismitallinen Euroopan neuvoston kielitaidon tasoasteikon kanssa.

Vaihtoehtona perinteiselle ryhmässä opiskelulle, tarjoamme sinulle myös mahdollisuuden itsenäiseen kielenopiskeluun. Itseopiskelua voi harrastaa myös kurssilla opittujen tietojen ja taitojen tukena.