Suoraan sisältöön

Hyväksi kotiompelijaksi -opintokokonaisuus

Oletko innostunut vaatteiden ompelusta? Kiinnostaako myös suunnittelu, kaavoitus ja materiaalit? Haluatko syventää osaamistasi? Oletko valmis sitoutumaan pitkäjänteiseen opiskeluun?

Hyväksi kotiompelijaksi (HKo) on aikuisille vaateompelun harrastajille suunniteltu kolmen vuoden opintokokonaisuus, jossa valmistetaan naistenvaatteita itselle: hame, pusero ja housut sekä vapaavalintaisia vaatteita.

Opintokokonaisuuden tavoitteena on kotiompelussa tarvittavien tietojen ja taitojen sekä osaamisen saavuttaminen jokaisen oma henkilökohtainen lähtötaso ja tavoitteet huomioiden.

Omaa kehittymistä tuodaan esiin koulutuksen päätteeksi tehtävässä tuotteessa ja kirjallisessa osuudessa, portfoliossa. Opinnäytetyöt esitellään julkisesti. Koulutus ei anna ammatillista tutkintonimikettä.

Hyväksi kotiompelijaksi -koulutusta on järjestetty vuodesta 2003. Keväällä 2019 päättivät opintonsa HKo 9 ja 10 -ryhmät. 

Kaksi uutta ryhmää aloittaa opintonsa syksyllä 2019. Ryhmä HKo 11 kokoontuu Malmitalossa tiistai-iltaisin ja ryhmä HKo 12 Itämerentalossa, Ruoholahdessa keskiviikkoiltaisin. Opintoja on 1–3 viikonloppuna lukukaudessa. Valinnaisia opintoja järjestetään eri toimipisteissä.

Koulutukseen hakeutuminen ja valinta
Koulutuksesta järjestetään tietoiskuja Ommel 2019 -tapahtuman yhteydessä Espoon Opinmäessä, Lillhemtintie 1, 02250 Espoo (Suurpelto), pe 7.6. klo 16–16.50, la 8.6. klo 10.30–11 ja su 9.6. klo 15–15.30 Tilaisuuksissa saat tarkempaa tietoa koulutuksen hakeutumisesta, aikatauluista, sisällöstä, tavoitteista ja opiskelusta. Tietoiskuihin on vapaa pääsy.

Kaikki hakijat täyttävät hakulomakkeen ja tekevät hakutehtävän, jotka on julkaistu 3.6.2019 Opistosta käsin -blogissa.

Opiskelijat valitaan hakulomakkeen ja hakutehtävän perusteella. Koulutukseen hakeutuvilta edellytetään sitoutumista säännölliseen 3 vuoden opiskeluun sekä suomen kielen suullista ja kirjallista hallintaa. Opetus on suomeksi.

Hakutehtävä ja täytetty hakulomake palautetaan viimeistään ma 12.8.2019 klo 11 Opistotalon opistoisännälle os. Helsinginkatu 26, PL 53308, 00530 Helsinki. Opistotalo on auki ma–to 5.–8.8. klo 9–16 ja ma 12.8. alkaen klo 9. Lähetykseen merkintä: Hyväksi kotiompelijaksi opintokokonaisuus / Outi Honkimaa.

12.8.2019 klo 11 jälkeen perille tulleita hakemuksia ei oteta huomioon. Hakemuksia ei palauteta, eikä niistä anneta palautetta.

Valinnoista ilmoitetaan kaikille hakijoille sähköpostilla viikolla 34. Kumpaankin ryhmään valitaan opiskelijoita max. 14 opiskelijaa.

Koulutuksen hinta
Opintokokonaisuuden kurssimaksuna opisto perii lukukausimaksun (102 €/max 91 t, lukuvuosi 2019–2020), joka maksetaan erikseen syys- ja kevätlukukaudella kunkin lukukauden ensimmäiseen kurssiin liittyen. Lukukausimaksu määräytyy opiston hyväksyttyjen kurssimaksujen maksimituntimäärän mukaan.

Lukukausimaksu sisältää ryhmän yhteiset opinnot sekä henkilökohtaisiin tavoitteisiin liittyvät valinnaiset opinnot. Kurssimateriaalit esim. kankaat, langat, harjoitusmateriaalit, oppikirjat ja tarvittavat työvälineet jokainen hankkii ja kustantaa itse. Kurssiin mahdollisesti liittyvä materiaali ja monistemaksu laskutetaan erikseen.

Oppikirjat
H. Ylönen, R. Häkkinen. Vaatetusalan ammattitekniikan käsikirja. Otava. 2006.
R. Anttila, R. Jokinen. Sovitus ja muotoilu, Opetushallitus. 2004.

Opiskelu ja sitoutuminen
Opetus järjestetään iltaisin klo 17.30–20.45, säännöllisesti yksi opetuskerta viikossa aina samana viikonpäivänä 12–15 viikon ajan sekä mahdollisesti 1–3 viikonloppua lukukaudessa. Valinnaiskursseja järjestetään myös muissa toimipisteissä. Opetus sisältää aiheen mukaisen teoriaosuuden sekä ohjattua yksilöllistä työskentelyä. Linkissä Hyväksi kotiompelijaksi -opintokokonaisuuden opetussuunnitelma.

Opintokäyntejä vaatetusalan kohteisiin järjestetään 1–2 kertaa lukukaudessa ja koulutusta tukevia yleisluentoja järjestetään mahdollisuuksien mukaan.

Opintoihin sisältyy lisäksi omatoimista työskentelyä, mikä pitää sisällään tehtäviä ja oman vaatteen valmistamista. Opinnoissa hyödynnetään myös mahdollisuuksien mukaan verkkomateriaalia ja sosiaalisen median sovelluksia.

Yksittäinen kurssi katsotaan hyväksytysti suoritetuksi, kun opiskelija on ollut kurssilla läsnä vähintään 2/3 kurssin lähiopetustuntimäärästä sekä valmistanut kurssiin kuuluvat tehtävät ja harjoitustyöt.

Opinnäytetyö ja todistus
Opintojen lopussa tehdään opinnäytetyö, joka on joko koko opintoja kokoava työ tai koulutuksen jonkin osa-alueen erityisosaamista osoittava tehtäväkokonaisuus. Työssä tulee tuoda esille tietoja, taitoja sekä osaamista vaateompelussa, materiaalintuntemuksessa, tuotesuunnittelussa ja kaavoituksessa. Opinnäytetyö muodostuu vaatteesta tai asukokonaisuudesta ja kirjallisesta portfoliosta, jossa opiskelija reflektoi oppimaansa sekä arvioi omaa osaamistaan.

Opintojen päätyttyä opinnoista saa todistuksen, jossa on luettelo opiskelijan suorittamista koulutukseen kuuluneista kursseista, niiden tuntimäärät sekä kirjallinen opinnäytetyön palaute. Todistuksen saamisen ehtona on, että opiskelija on suorittanut kaikki opintokokonaisuuteen sisältyneet kurssit harjoitustöineen sekä suorittanut kokonaisuuteen vaadittavan kokonaistuntimäärän, noin 450 opetustuntia.

Tärkeät päivämäärät
• Hakua koskeva opintoneuvonta ma 3.6. klo 10–11 puh. 09 310 88613 Outi Honkimaa ja ke 12.6. klo 10–11 puh. 09 310 80882 Leena Karhu

• Hakulomakkeen ja -tehtävän palautus viimeistään ma 12.8.2019 klo 11

• Valinnoista ilmoitetaan kaikille hakijoille sähköpostilla viimeistään viikolla 34. Kumpaankin ryhmään opiskelijoita valitaan max. 14 opiskelijaa.
• Kumpienkin ryhmien opinnot alkavat (viikolla 35) ti 27.8.2019 klo 17.30–20.45 Itämerentalossa.  Tarkemmat ohjeet opintokokonaisuuden ensimmäisestä kokoontumisesta lähetetään opintoihin valituille.