Suoraan sisältöön

Hyväksi kotikokiksi

Kotitaloudessa on mahdollista opiskella vuoden mittainen Hyväksi kotikokiksi -opintokokonaisuus. Syksyllä 2016 käynnistyneen opintokokonaisuuden II-osa H170575 ja III-osa H170577 toteutetaan keväällä 2017.

Opetus järjestetään opistomme oman, kotitalouden opetussuunnitelman mukaisesti erillisinä perus- ja syventävinä opintoina. 

Koulutuksessa käsitellään ruoanvalmistuksen perusteita ja valmistetaan opetuskerran aiheeseen liittyvää ruokaa. Koulutus sisältää myös ravitsemusta, materiaalituntemusta, kuluttaja- ja ympäristöasiaa sekä kansainvälisiin keittiöihin tutustumista.

Opintokokonaisuus on suunnattu pääasiassa aloittelijoille. Osallistujilta edellytetään sitoutumista pitkäjänteiseen opiskeluun.

Koulutuksen tavoitteet
Koulutuksen tavoitteena on kodin ruokatalouden hoidossa tarvittavien laaja-alaisten tietojen ja taitojen saavuttaminen. Tavoitteena on kehittää omaa kykyä soveltaa tietoja ja taitoja sekä kehittää kriittisyyttä ja omaa ajattelua arjen hallinnassa. Koulutuksessa tutustumme raaka-aineisiin, niiden käsittelyyn ja säilytykseen sekä ruoaksi valmistamiseen: valmistamme monipuolisia, ravitsevia aterioita. 

Opimme tuntemaan keittiön koneet ja työvälineet, samoin astiamateriaalit ja niiden käytön. Kiinnitämme huomiota kuluttaja-asioihin ja kestävän kehityksen periaatteisiin. Tutustumme myös eri ruokakulttuureihin ja nautimme hyvästä seurasta. Koulutus ei anna ammatillista pätevyyttä.

Koulutuksen rakenne
Yhden lukuvuoden mittaiseen kokonaisuuteen kuuluvat osat I-III. Osa I (ruoanvalmistuksen perusteet, 12 opetuskertaa) opiskellaan syyslukukaudella ja osat II (syventävä kurssi, 5 opetuskertaa) ja III (kansainväliset keittiöt, 3 opetuskertaa) kevätlukukaudella.

Arviointi
Omaa oppimista ja toimintaa itsearvioidaan. Opintoryhmän sosiaalisessa vuorovaikutuksessa annamme ja saamme palautetta sekä opiskelutovereilta että opettajalta. Opintokokonaisuudesta saa suullisen palautteen ja todistuksen.

Koulutuksen hinta
Koulutuksen hinta koostuu kurssimaksusta ja materiaalimaksusta (muutokset mahdollisia opiston yleisten korotusten yhteydessä). Jokainen kolmesta osasta maksetaan erikseen.

Oppimateriaalit ja -kirjat
Opiskelija saa jokaisella opetuskerralla opetusmonisteen, jossa on opetuskertaan liittyvää asiaa sekä ruokaohjeet. Opetuksessa käytetään seuraavia oppikirjoja:
Mäkinen, Kiikka, Merisalo & Väätäinen: Keittiön kautta. Ruoanvalmistajan kirja. Otava 2005.
Parkkinen & Rautavirta: Utelias kokki. Elintarviketietoa ruoanvalmistajalle. Restamark 2004 ja 2010.

Lisäksi opetuksessa hyödynnetään joitakin peruskoulun kotitalouden oppikirjoja ja muita teoksia sekä internet-sivustoja. Kirjat eivät ole pakollisia, mutta hyvästä ruoanalmistuksen tai kotitalouden perusteoksesta on aina hyötyä ja iloa kotona.

Kurssin suorittaminen ja todistus
Opintokokonaisuus katsotaan hyväksyttävästi suoritetuksi, kun opiskelija on ollut läsnä 2/3 kunkin kurssin tuntimäärästä.
Opintojen päätyttyä opinnoista saa todistuksen, jossa on luettelo opiskelijan suorittamista opintoihin kuuluneista kursseista, lyhyt kuvaus kurssien sisällöistä sekä niiden tuntimäärät. Todistuksen saamisen ehtona on, että opiskelija on suorittanut kaikki opintokokonaisuuteen sisältyneet osat.