Etä- ja monimuoto-opiskelu

Työväenopiston verkkokursseilla voit opiskella kieliä. Opiskelua varten tarvitset tietokoneen, internetyhteyden sekä www-selaimen. Opiskelupaikan ja -ajan valitset sinä itse! Kurssit sopivat erinomaisesti henkilöille, jotka eivät syystä tai toisesta voi osallistua säännölliseen viikko-opetukseen.

Verkko-opiskeluun kuuluu itsenäisen työskentelyn lisäksi myös lähitapaamisia työväenopiston tiloissa. Lähiopetusjaksoilla tutustut paremmin opettajaan ja omaan opiskeluryhmääsi. Verkko-opiskelu on vaativaa mutta antoisaa. Oppimisprosessissa korostuu opiskelijan aktiivinen rooli; opettaja puolestaan ohjaa ja aktivoi. Saat opettajaltasi henkilökohtaisen palautteen etätehtäviisi ja lisäksi voit verkon välityksellä jakaa kommentteja ja mielipiteitä opettajan ja opiskelijoiden kanssa.

Verkkokurssille osallistuvan on hyvä hallita tietotekniikan perusteet. Ensimmäisessä lähitapaamisessa kurssin alussa tutustutaan verkon opiskeluympäristöön. 

JAA