Suoraan sisältöön

Avoimen yliopiston kurssit

avoin-yliopisto

Avoimen yliopisto-opetuksen kurssit
Tiedot avoimesta yliopisto-opetuksesta Helsingissä.

Helsingin yliopiston avoimen yliopiston kurssit 

Turun yliopiston kurssit
(Luovan kirjoittamisen perusopinnot 25 op -opintokokonaisuus alkaa syksyllä 2016)

Mahdolliset muutokset ja täydennykset kurssitietoihin ja esim. tenttipaikan voi tarkistaa kurssikoodilla ilmonet.fi -palvelussa. 

Oppilaitosten www-sivuilta löydät myös tietoa muista opiskeluun liittyvistä käytännöistä, tutkintovaatimuksista sekä opiskelun ohjauksesta.

Yhteystiedot
Avoin yliopisto-opetus
Postilokero: PL 5301
00099 Helsingin kaupunki
Puh. 09 310 88600
Sähköposti: avoin.yliopisto@opisto.hel.fi.