Suoraan sisältöön

Avoin-yliopisto ilmoittautuminen ja maksut

avoin-yliopisto

Ilmoittautuminen ja maksut

Ilmoittautuminen
Syyslukukaudella alkaviin opintokokonaisuuksiin ilmoittaudutaan ke 12.8. klo 14 alkaen. Yksittäisille opintojaksoille ilmoittaudutaan ke 19.8. klo 14 alkaen. Ilmoittautuminen on sitova.

Helsingin ja Turun avoimen yliopiston opintoihin ilmoittaudutaan ensisijaisesti internetin kautta osoitteessa www.ilmonet.fi
Merkitse yhteystietoihin myös sähköpostiosoitteesi (pakollinen).

Rekisteröityminen avoimeen yliopistoon
Kurssi-ilmoittautumisen jälkeen opiskelijan on rekisteröidyttävä ja ilmoittauduttava opintosuoritukset myöntävän oppilaitoksen opiskelijarekisteriin (HY:n avoin yliopisto, Turun avoin yliopisto). Rekisteröityminen on välttämätön, jotta opiskelija saa opinto-oikeuden ja suorituksensa opintorekisteriin.
Avoimen yliopiston rekisteröitymisohje lähetetään opiskelijoille sähköisessä kurssikirjeessä ennen opintojen alkamista.

Maksut ja alennukset
Avoimen yliopisto-opetuksen kurssien hinta koostuu kurssimaksuista ja opintopisteiden rekisteröinnistä perittävästä yliopistomaksusta. Opiskelija maksaa kurssipaikan saatuaan työväenopiston kurssimaksun. Opintokokonaisuudet laskutetaan kurssi kerrallaan. Jos kurssi sisältää kirjallisuuskuulusteluja, esseesuorituksia tai oppimistehtäviä, niiden tarkastamisesta peritään kurssimaksun yhteydessä 15 euroa.
Kurssien yliopistomaksut maksetaan rekisteröitymisen yhteydessä avoimeen yliopistoon.
Helsingin yliopiston yliopistomaksut määräytyvät seuraavasti:
• Opintokokonaisuus 70 euroa
• Yksittäiset kurssit ja kuulustelut: 2 op 20 euroa, 3 op ja sitä laajemmat 30 euroa.
• Yliopistomaksu on oppiainekohtainen ja voimassa opetusohjelman keston ajan.
• Muiden oppilaitosten rekisteröintimaksut on kerrottu opinto-oppaassa.
• Työväenopiston kurssimaksusta myönnetään 50 %:n alennus mm. työttömille (ks. alennukset). Kuulustelujen ja muiden tehtävien maksuista ei myönnetä alennuksia. Yliopistomaksusta ei myönnetä alennuksia.

Opinto-opas
• Helsingin yliopiston avoin yliopisto: Ainekohtaiset ohjelmat sivuilla kohdassa https://www.avoin.helsinki.fi/opintotarjonta/yhteistyo-oppilaitokset.htm kohdassa Helsingin kaupungin suomenkielinen työväenopisto > Opinto-ohjelmat.
• Turun yliopiston kurssit http://www.avoinyliopisto.fi/fi-FI/Opetustarjonta/StudyUnit.aspx?StyleSuffix=UrlQuery&StudyUnitId=f4ab7ebd-7bde-4480-959d-3953a637867a

Suoritusotteet ja todistukset
Opintosuoritusotteen ja todistuksen suoritetuista opinnoista antaa se yliopisto tai korkeakoulu, jonka opintoja kurssit ovat olleet.
Lisätietoja Helsingin yliopiston avoimen yliopiston opintosuorituksista ja todistuksista
http://www.avoin.helsinki.fi/palvelut/todistukset.htm 
Turun yliopiston avoin yliopisto
www.utu.fi/fi/Opiskelu/aikuiskoulutus

Opiskelijan ohje / Helsingin yliopiston avoin yliopisto (pdf)

Yhteystiedot
Avoin yliopisto-opetus
Postilokero: PL 5301
00099 Helsingin kaupunki
Käyntiosoite: Helsinginkatu 26
Puh. 09 310 88600, faksi 09 310 88505
Sähköposti: avoin.yliopisto@opisto.hel.fi.

JAA