Suoraan sisältöön

Opintopistekurssit

Ota opintopisteet talteen!

Helsingin työväenopisto tarjoaa syksystä alkaen osaamisperusteisesti arvioituja kursseja, joista saa opintopisteitä ja todistuksen. Tällaisia kursseja kutsutaan opintopistekursseiksi tai osaamisperusteisiksi kursseiksi. Voit hyödyntää todistusta esimerkiksi työnhaussa tai tutkintoon johtavissa koulutuksissa. Painettuun oppaaseen kurssit on merkitty Opintopistekurssi-merkillä.

Syksyn opintopistekurssit

H223435 Pianon vapaa säestys 1B / 1,5 op
H224360 Hyväksi kotikokiksi osa I / 2,5 op
H224843 Kartuta ja aktivoi ranskaa / 1,5 op

SIDOKSIA-opintokokonaisuus
H223658 Kertaa ja kokeile A / 3 op
H225921 Tekstiilisuunnittelua / 1,5 op
H223659 Sidosopin perusteet / 1 op
H225665 Opintokäynti

Osaamisperusteisuus tukee opiskelijan elämän mittaista kehittymistä, elinikäistä oppimista. Nyt myös vapaassa sivistystyössä saavutettua osaamista voidaan hyödyntää paremmin osana jatkuvaa oppimista, kouluttautumista ja työllistymistä. Osaamisperusteisuus on pedagoginen toimintamalli, jossa opiskelijan osaaminen tunnistetaan ja tunnustetaan.

Opintopistekurssien laajuus määritellään opintopisteinä. Opiskelijan työmäärä 1 opintopistettä kohden on 27 tuntia. Kurssit kuvataan ja arvioidaan osaamisperusteisesti. Jokaiselle kurssille on määritelty arviointikriteerit, joiden mukaan arviointi tehdään. Tällä hetkellä tarjoamme kursseja, joista opiskelija voi saada merkinnän hyväksytty/hylätty. Kurssitodistuksella opiskelija voi osoittaa osaamisensa esimerkiksi työpaikalla tai toisessa oppilaitoksessa. Kurssisuoritukset ja arviointi viedään Opetushallituksen ylläpitämään Koski-tietokantaan, jos opiskelija antaa suostumuksensa koulutuksen tietojen tallentamiseen. Opiskelija voi siis halutessaan suorittaa kurssin myös ilman suoritusmerkintää ja arviointia.

Jos opiskelija haluaa saada arvioidun kurssisuorituksen Koski-järjestelmään, hänen täytyy todistaa henkilöllisyytensä virallisella asiakirjalla (passi tai henkilökortti) ja allekirjoittaa suostumuslomake kurssin alkaessa. Mikäli opiskelija on suostunut tallentamaan koulutuksensa tiedot Koski-palveluun, koulutuksen päättyessä arvosana tai hyväksytty -merkintä siirretään Opetushallituksen ylläpitämään Koski-tietovarantoon. Mikäli arvioija päättää hylätä opiskelijan suorituksen, suoritusta ei tallenneta Koski-tietovarantoon.

Koski-tietovarantoon siirrettävä tietosisältö on yleispiirteiltään seuraavaa:

1. Koulutuksen nimi ja laajuus opintopisteinä
2. Koulutuksen päättymispäivä
3. Osaamisen arviointi

Oppilaitoksen ylläpitäjä on kurssille ilmoittautumisen yhteydessä tallentanut opiskelijasta perustiedot, kuten sukunimi- ja etunimet sekä henkilötunnuksen tai oppijanumeron (mikäli henkilötunnusta ei ole). Oppijanumero muodostetaan myös heille, joilla henkilötunnus on, sillä oppijanumerorekisteri edellyttää seuraavien tietojen tallentamista:

1. nimi
2. oppijanumero
3. henkilötunnus (tai pelkkä oppijanumero, mikäli henkilötunnusta ei ole)
4. kansalaisuus
5. sukupuoli
6. äidinkieli
7. tarpeelliset yhteystiedot

Lähtökohtaisesti tallennetut tiedot säilytetään pysyvästi, jolloin oppilas voi hallita koulutustietojaan Oma Opintopolku -palvelussa, mutta halutessaan opiskelija voi peruuttaa suostumuksensa tietojensa säilytykseen samassa Oma Opintopolku -palvelussa.

Lisätiedot: rehtori Ville Ylikahri, puh. +358 (09) 310 88501, ville.ylikahri@hel.fi