Ympäristökeskus Katsaus vuoteen Tehtävämme Vuorovaikutus Vuosi lukuina
Ympäristökeskus
Katsaus vuoteen
Tehtävämme
Vuorovaikutus
Vuosi lukuina

 

   
 

Tulostettava versio (pdf)

 
 

 

 

YMPÄRISTÖJOHTAJAN KATSAUS
Valvontatehtävät merkittävässä roolissa

Ympäristökeskuksen toimintakenttä on hyvin monimuotoinen ja laaja, kuten käsillä olevasta toimintakertomuksesta hyvin ilmenee. Virastoa tuntematon helposti ajattelee, että toiminta on lähinnä ympäristön- ja luonnonsuojelua. Itse asiassa keskuksen volyymiltään merkittävin toimiala on elintarvikevalvonta.

Viraston ydinprosesseista ympäristön – mukaan lukien elintarvikkeet, juomavesi, uimavesi, asunnot, koulut, vanhainkodit, kemikaalit, tupakka, tuoteturvallisuus, kotieläimet jne. – valvontatehtävät työllistävät valtaosan keskuksen työntekijöistä. Toiminta on pitkälti erityislaeissa säädeltyä kunnan perustehtävää.

Ympäristöjohtajan katsaus >>    
Miljöchefens översikt 2010  >>   
Director General’s Review 2010 >>

 


Pekka Kansanen
Ympäristöjohtaja

 


KATSAUS VUOTEEN 2010
Ilmastonmuutoksen ehkäiseminen  yhtenä painopistealueena

Kaupungin strategiaohjelman mukaisesti yhtenä toiminnan painopisteenä oli ilmastonmuutoksen ehkäiseminen. Eräs keskeinen vaikutuskeino on energia- ja ilmastoneuvonnan tehostaminen.

Kaupunkilaisten ja pk-yritysten neuvontaan suunnattu Ilmastoinfo aloitti toimintansa lokakuussa Sanomatalossa. Imastoinfo auttaa kaupunkilaisia pienentämään hiilijalanjälkeään kokoamalla tietoa ja jakamalla sitä asiakkaille ”yhden luukun kautta”.

Ilmastoinfo järjestää myös tapahtumia yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

Siirry osioon Katsaus vuoteen >>
Miljöcentralens år 2010 >>  
Environment Centre in 2010 >>

 


Etusivun luontokuvat:
Taivasalla.net / Niklas Sjöblom