Ympäristökeskus

 
 

Kaupungin strategiaohjelmaan merkittäviä ympäristötavoitteita

Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi keväällä 2009 kaupungin strategiaohjelman vuosille 2009–2012. Siinä linjataan alkaneen valtuustokauden keskeiset tavoitteet ja toimintatavat. Ympäristötoimen näkökulmasta strategiaohjelma sisältää merkittäviä ympäristöpainotuksia niin ilmastomuutoksen torjunnan, siihen sopeutumisen, kaupunkiliikenteen haittojen hallinnan kuin Itämeren suojelunkin aihepiireistä...

Lue koko katsaus
 

 

Pekka Kansanen
ympäristöjohtaja

 
 
 

Vuosi lukuina

 

 


 


Tulostettava versio
(PDF-tiedosto
)

Katsaus vuoteen

Ympäristökeskuksen vuosi
Tavoitteet
 

   
   

Tehtävämme

Asumisterveys
Elintarvikkeet, liikehuoneistot ja tupakkavalvonta
Eläinten hyvinvointi ja terveys
Ilma ja ilmastonmuutos
Luonto ja vedet
Melu
Pilaantunut maaperä, jätteet ja kemikaalit
Tuoteturvallisuus
Ympäristöjohtaminen, -ohjelmat ja raportointi
Ympäristötieto ja -vastuullisuus
 

   
 

Vuorovaikutus

Neuvonta
Näyttelyt
Helsingin ympäristöpalkinto
Viestintä
Asiakaskysely palveluista
Kansainväliset verkostot