Ymk:n  pääsivulle    
 
viiva

 

viiva
 


Toiminnalliset tavoitteet vuonna 2007

 

Kuva: Niklas Sjöblom / Taivasalla.net

Kuva: Niklas Sjöblom / Taivasalla.net
 

Sitovat tavoitteet 

Kaupunginvaltuuston ympäristökeskukselle asettamat sitovat toiminnalliset tavoitteet saavutettiin seuraavasti:

Sitova tavoite                                                                             Toteuma

-      Elintarvikehuoneistojen hyväksymis-hakemuksista on 80-prosenttisesti tehty päätös 60 vuorokaudessa.

52 vrk

-       Asumisterveyden toimenpidepyynnöistä 80 % ratkaistaan 10 kuukauden kuluessa asian vireille tulosta.

9,2 kk

-      Laboratorio tuottaa kemiallisia ja mikrobio-logisia analyysejä yhteensä 1,7 milj. euron arvosta.

2,5 milj.

 


Kaikki sitovat tavoitteet toteutuivat.
 

Omat ympäristötavoitteet

Ympäristökeskuksen tulospalkkiojärjestelmään oli asetettu ympäristöä koskevat toiminnalliset tavoitteet, jotka liittyivät paperin, jätteiden määrän, sähkön ja polttoaineen kulutuksen vähentämiseen sekä kestävien liikkumistottumusten edistämiseen.

Tulospalkkion 1. porras on laskettu kolmen edellisvuoden keskiarvon ja vuoden 2005 arvon keskiarvona sähkönkulutuksessa, polttoaineen kulutuksessa ja paperinkulutuksessa.

Sähkönkulutus (Helsinginkatu 24)

Helsinginkatu 24
Lähtötaso 2006: 2,3 kWh/analyysi

1. porras: sähkönkulutus alle 2,6 kWh/analyysi (pa 0,2%)
2. porras: sähkönkulutus alle 2,4 kWh/analyysi (pa 0,4 %)
3. porras: sähkönkulutus alle 2,2 kWh/analyysi (pa 0,6 %)

Toteuma: 2,0 kWh/anal. – 3.porras (0,6 %)


Ympäristökeskuksen omien ajoneuvojen polttoaineenkulutus

Lähtötaso: 2006: 7,1 ltr/ 100 km

1. porras: polttoaineen kulutus alle 8,1 ltr / 100 km (pa 0,2%)
2. porras: polttoaineen kulutus alle 7,6 ltr / 100 km (pa 0,4 %)
3. porras: polttoaineen kulutus alle 7,1 ltr / 100 km (pa 0,6 %)

Toteuma: 7,2 ltr/100km – 2.porras (0,4%)

Paperinkulutus

Lähtötaso 2006: 30,9 kg/hlö

1. porras: paperin kulutus alle 27,9 kg/hlö (pa 0,2%)
2. porras: paperin kulutus alle 25,9 kg/hlö (pa 0,4 %)
3. porras: paperin kulutus alle 23,9 kg/hlö (pa 0,6 %)

Toteuma: 24,1 kg/hlö – 2.porras (0,4%)

Jätteet

Tavoite: kolme  jätekatselmuksesta valittua toimenpidettä ja niiden toteutuminen. Toimenpiteet määriteltiin sen perusteella, mitä toimenpiteitä ei toteutettu vuoden 2006 aikana.

1. porras: yksi tavoite toteutuu (pa 0,2%)
2. porras: kaksi tavoitetta toteutuu (pa 0,4 %)
3. porras: kolme tavoitetta toteutuu (pa 0,6 %)

Toteuma: 1 tavoite toteutui (luottamuksellisen materiaalin hävittäminen) – 1.porras (0,2%)

Kestävien liikkumistottumusten edistäminen

Tavoite: henkilöstön työ- ja työasiamatkojen ympäristöhaittoja vähennetään.

1.porras: Arvioidaan CityCarClubin käytön toimivuutta ja vaikutuksia. (pa 0,2 %)
2.porras: Suositaan lähettipalveluissa fillarilähettejä ja tilataan ensisijassa ekotaksi, jos sellainen on saatavilla. Tehdään näiden tilaamisesta ohjeet ympäristökeskuksen intranettiin. (pa 0,4 %)
3.porras: toteutetaan vastuualueille ja ryhmille suunnattu hyötyliikuntakisa. (pa 0,6 %)

Toteuma: 2 tavoitetta toteutui (CityCarClub ja hyötyliikuntakisa) – 2.porras (0,4%)
 

 

 
Copyright 2008 Helsingin kaupungin ympäristökeskus