Ymk:n  pääsivulle    
 
viiva

 

viiva
 


Talous ja tuottavuus

 

Kuva: Niklas Sjöberg/Taivasalla.net

Kuva: Niklas Sjöblom / Taivasalla.net

Ympäristökeskuksen käyttömenot olivat 12,0 miljoonaa euroa (11,4 milj. euroa ilman määrärahasiirtoa ja ylitysoikeutta) ja ne käytettiin kokonaisuudessaan. Menot nousivat edellisvuodesta 9,2 %. Tuloja kertyi 2,4 milj. euroa, mikä oli 18,0 % ennakoitua enemmän. Tulot kattoivat 20,2 % menoista.
 

   Käyttömenojen talousarvion toteutuma

(1 000 euroa)

Talousarvio ylitysoikeuksineen

Toteutunut

Poikkeama

Myyntituotot

0

-2

2

Maksutuotot

-2 038

-2 331

293

Tuet ja avustukset

-24

-78

54

Vuokratuotot

0

-1

1

Muut toimintatuotot

0

-21

21

Tulot yhteensä

-2 062

-2 433

371

 

 

 

 

Palkat ja palkkiot

6 001

5 995

6

Henkilösivukulut

2 177

2 165

12

Palvelujen ostot

2 048

1 983

65

Aineet, tarvikkeet

536

587

-51

Avustukset

101

101

0

Vuokrakulut

1 115

1 126

-11

Muut toimintakulut

48

65

-17

Menot yhteensä

12 026

12 022

4

 

 

 

 

Toimintakate

-9 964

-9 589

-374

Poistot

-300

-403

103

Tilikauden tulos

-10 264

-9 992

-271

   Tulojen ylitys on pääasiassa ympäristölaboratorion kaikkien aikojen parhaan tuloksen ansiota.

 Tuottavuus

2007

2007

  ennuste toteutunut
 Tuoteindeksi 106,4 119,3
 Käyttömenoindeksi 104,9 100,1
 Tuottavuus 108,2

            101,1

 

Ylös

 
Copyright 2008 Helsingin kaupungin ympäristökeskus