Ymk:n  pääsivulle    
 
viiva

 

viiva
 


Organisaatio, keskeiset tehtävät, visio ja arvot

Ympäristökeskuksen organisaatio
 

Ympäristökeskuksen johtoryhmä vuonna 2007

Puheenjohtaja Ympäristöjohtaja Pekka Kansanen
Sihteeri Johdon sihteeri Pirjo Moberg
Ympäristövalvontayksikkö Ympäristövalvontapäällikkö Pertti Forss
Ympäristöterveysyksikkö Ympäristöterveyspäällikkö Antti Pönkä
Ympäristönsuojelu- ja tutkimusyksikkö Ympäristötutkimuspäällikkö Päivi Kippo-Edlund
Ympäristölaboratorio Laboratoriopäällikkö Seppo Ahonen
Hallintoyksikkö Hallintopäällikkö Jorma Nurro
Keskeiset tehtävät

Edistämme helsinkiläisten elinympäristön terveellisyyttä, viihtyisyyttä ja virikkeellisyyttä. Tuotamme ja välitämme tietoa kestävän kehityksen turvaamiseksi. Huolehdimme kunnalle kuuluvista ympäristön- ja terveydensuojelun sekä elintarvikevalvonnan, eläinlääkintähuollon ja kuluttajaneuvonnan viranomaistehtävistä. Tuemme kaupungin hallintokuntia ympäristöasioiden suunnittelussa ja kehittämisessä. Vaikutamme viestinnällä ja valistuksella asenteiden muuttumiseen ympäristöasiat huomioon ottaviksi.

Visio 2010

Monipuolisena ja korkeatasoisena ympäristötietoa tuottavana valvonta- ja asiantuntijavirastona autamme ehkäisemään ympäristöongelmat sekä asuntojen ja elintarvikkeiden terveyshaitat. Toimimme vuorovaikutuksessa asukkaiden, yritysten ja yhteisöjen kanssa kestävän kehityksen periaatteiden huomioon ottamiseksi ympäristöön vaikuttavissa päätöksissä. Osallistumme Helsingin kehittämiseen elinvoimaisena pääkaupunkina. Ympäristökeskus on kansallisesti ja kansainvälisesti arvostettu yhteistyökumppani.
 

Kuva: Niklas Sjöblom / Taivasalla.net
Kuva: Niklas Sjöblom / Taivasalla.net

Arvot

Ympäristökeskuksen toiminataa ohjaavat seuraavat arvot:.

  1. Terveellinen ja ekologisesti kestävä ympäristö
  2. Asiakkaiden ja toistemme arvostaminen
  3. Asiantuntemus, oikeudenmukaisuus ja tasapuolisuus
  4. Motivoitunut henkilöstöYlös
 
Copyright 2008 Helsingin kaupungin ympäristökeskus