Toimintakertomuksen etusivulle

   


Liitteet

Tuottavuus 2007
Elintarvikevalvonnan kohteet, tarkastukset ja huomautukset 2003 - 2007
Käsitellyt elintarvikehuoneistojen ja ulkomyynnin ilmoitukset (hakemukset) 2003 - 2007
Elintarvikehuoneistojen haltijanvaihdokset 2003- 2007
Ympäristövalvonta 2003 - 2007
Ympäristökeskuksen henkilöstö 2003 - 2007
Ympäristökeskuksen tietojärjestelmät 2007
Julkaisut 2007
Asiakaspalvelun ja viestintäpalvelujen tuotteet 2003 - 2007
Tiedotteet 2007
Esitteet ja oppaat 2007
Näyttelyt, kampanjat ja tapahtumat 2007
Vierailijat 2007
 

 Tuottavuus 2007 (kpl)

Tunnusluvut

Talousarvio

Toteutunut

Poikkeama

 

 

 

 

Asiantuntijatoiminta

 

 

 

Tutkimukset, selvitykset, ohjelmat

44

95

51

Konsultointi

900

1 081

181

Kirjalliset lausunnot

2 185

2 485

300

Valvonta

 

 

 

Luvat ja ilmoitukset

1 320

1 691

371

Valvontatarkastukset ja näytteen otto

12 400

10 451

-1 949

Asiakaspalvelu

 

 

 

Neuvonta

16 800

7 618

-9 182

Kuluttajaneuvonnan yhteydenotot

5 300

4 535

-765

Tiedotus ja valistus

211

286

75

Laboratoriopalvelut, 1 000

2 033

2 501

468

 

 

 

 

Tuotteet yhteensä, 1 000

2 072

30 743

28 671

Painotetut tuotteet yhteensä, 1 000

43 463

48 730

5 267

 

 

 

 

 

 

 

Elintarvikevalvonnan kohteet, tarkastukset ja huomautukset 2003 - 2007

Kohteet 2003 2004 2005 2006 2007
Valmistuslaitokset      
Maitoalan laitokset 4 4 4 4 3
Liha-alan laitokset 17 16 15 17 17
Kala-alan laitokset 11 10 11 10 10
Leipomot ja viljavalmistelaitokset 38 37 36 37 37
Ruokavalmistelaitokset 30 41 40 41 43
Muut 29 29 20 19 12
Jakelupaikat        
Pakkaamot 2 2 3 3 2
Tukkukaupat, varastot ja kuljetukset 203 213 215 242 266
Myynti- ja tarjoilupaikat        
Myymälät 300 312 305 293 297
Kioskit 718 712 664 668 658
Muut 312 364 293 317 369
Kahvilat, ravintolat, ruokalat 2 667 2 700 2 723 2 736 2 751
Muut 109 114 104 102 102
Kaikki yhteensä 4 440 4 554 4 433 4 489 4 567

Tarkastukset 2003 2004 2005 2006 2007
Valmistuslaitokset
Maitoalan laitokset 15 25 14 21 9
Liha-alan laitokset 111 192 197 189 197
Kala-alan laitokset 106 69 126 89 100
Leipomot ja viljavalmistelaitokset 214 196 184 147 118
Ruokavalmistelaitokset 147 139 152 84 63
Muut 24 26 25 26 13
Jakelupaikat      
Pakkaamot 0 0 1 1 1
Tukkukaupat, varastot ja kuljetukset 215 285 239 200 167
Myynti- ja tarjoilupaikat      
Myymälät 932 941 676 374 253
Kioskit 907 721 582 384 277
Muut 280 269 364 188 247
Kahvilat, ravintolat, ruokalat 3 394 3 224 2 958 2 098 1 702

Muut

64

64

52 21 25

Kaikki yhteensä

6 409 6151 5 570 3 822 3 172

Kirjalliset huomautukset 2003 2004 2005 2006 2007
Valmistuslaitokset
Maitoalan laitokset 3 8 5 11 4
Liha-alan laitokset 31 63 96 125 187
Kala-alan laitokset 37 30 64 59 142
Leipomot ja viljavalmistelaitokset 48 74 72 104 110
Ruokavalmistelaitokset 25 23 69 29 69
Muut 2 6 6 11 7
Jakelupaikat      
Pakkaamot 0 0 0 0 1
Tukkukaupat, varastot ja kuljetukset 23 38 38 62 62
Myynti- ja tarjoilupaikat      
Myymälät 23 49 56 100 143
Kioskit 31 27 27 111 158
Muut 7 13 25 42 107
Kahvilat, ravintolat, ruokalat 154 132 234 757 1 007
Muut 2 3 4 4 17
Kaikki yhteensä 386 466 696 1 415 2 014
       

Ylös

Käsitellyt elintarvikehuoneistojen ja ulkomyynnin ilmoitukset (hakemukset) 2003 - 2007

Kohde 2003 2004 2005 2006 2007
Elintarvikemyymälät 15 28 35 42 34
Kioskit 25 35 25 21 23
Ravintolat 44 51 49 176 133
Kahvilat 29 30 41 27 36
Ravitsemisliikkeiden ulkotarjoilualueet 9 4 3 21 12
Katukeittiöt 0 0 0 0 0
Työpaikkaruokalat 16 18 24 21 32
Elintarvikkeiden tuotantolaitokset 5 7 1 4 1
Elintarvikevarastot 8 7 17 12 21
Muut 50 48 26 36 33
Elintarvikekuljetukset 7 9 10 19 12
Yhteensä 208 237 231 379 337
Ulkomyyntiluvat      
Torit 0 0 0 0 0
Tori- ja ulkomyyntiluvat 0 8 27 25 40
Tilapäinen myynti (suurtapahtumat) 12 18 29 7 3
Kaikki yhteensä 234 263 287 411 380
           

Ylös

 

Elintarvikehuoneistojen haltijanvaihdokset 2003 - 2007

Kohde 2003 2004 2005 2006 2007
Ravitsemisliikkeet 120 191 207 239 189
Työpaikkaruokalat 11 17 25 31 10
Katukeittiöt 3 2 0 3 0
Elintarvikemyymälät 23 78 70 49 26
Kioskit 48 36 49 62 40
Tuotantolaitokset 0 4 3 0 0
Elintarvikevarastot 0 0 0 0 0
Muut 1 0 6 4 4
Yhteensä 206 328 360 388 269
         

Ylös

 

Ympäristövalvonta 2003 - 2007

Luvat, ilmoitukset ja lausunnot (kpl)

2003 2004 2005 2006 2007
Ilmoitukset erityisen häiritsevästä melusta 195 185 216 181 237
Tehtaiden ja laitosten luvat ja ilmoitukset 56 31 35 46 46
Ilmoitukset pilaantuneen maaperän kunnostamisesta x) 17 21 18 18 24
Ilmoitukset haittaa aiheuttavista rakennustöistä 106 98 97 98 85
Ilmoitukset kemikaalien teollisesta käsittelystä ja varastoinnistaxx) 21 27 9 - -
Ilmoitukset päivähoitotilojen, koulujen ja vanhainkotien käyttöönotosta 44 41 34 16 16

x) Ilmoitusten käsittelyä koskeva toimivalta siirtyi Uudenmaan ympäristökeskukselta ympäristölautakunnalle 1.6.2001. Ympäristölautakunta siirsi 28.10.2003 päätöstoimivallan ympäristövalvontapäällikölle.

xx) Tehtävä siirtyi 1.7.2005 pelastuslaitokselle.

Käsitellyt toimenpidepyynnöt (kpl) 2003 2004 2005 2006 2007
Teollisuus ja maaperä 141 136 215 169 167
Asunnot ja muu asuinympäristö 678 636 541 458 551

 

Valvontatarkastukset (kpl) 2003 2004 2005 2006 2007
Teollisuus ja maaperä 1 621 1 286 1 183 1 323 1 791
Asunnot ja muu asuinympäristö 1 677 1 564 1 347 1 335 1 186
- asunnot 1 411 1 279 1 113 1 149 983
- muu asuinympäristö 236 285 234 186 203

 

Ympäristökeskuksen henkilöstö 2003 - 2007

Ympäristökeskuksen henkilöstö 2003-2007 (kpl) 2003 2004 2005 2006 2007
Vakinaiset 143 142 157 159 157
Määräaikaiset/sijaiset 33 32 24 29 40
Työllistetyt 6 8 6 5 3
EU-projektihenkilöstö 2 2 0 1 3
Kesätyöntekijät 21 14 24 20 22

 

Henkilöstön poissaolopäivät 2003- 2007 / Syy (kpl) 2003 2004 2005 2006 2007
Sairausloma 2 263 2 015 1 705 1 407 2 397
Tapaturmaloma 131 117 105 91 172
Äitiys- ja vanhempainloma 1 568 1 967 1 274 1 028 2 497
Hoitovapaa 1 160 1 603 1 654 1 107 1 339
Isyysloma 26 24 50 0 38
Lapsen sairaus 177 87 139 143 143
Virkavapaus tai työloma 2 870 1 734 2 531 1 767 3 269
Opintovapaa 291 511 301 0 120
Yhteensä 8 486 8 058 7 759 5 543 9 975
         

Ylös

Ympäristökeskuksen tietojärjestelmät 2007

 • Ympäristöterveyden ja ympäristövalvonnan tietojärjestelmä (YtBOSS)

 • Ympäristölaboratorion vesinäytteiden tietojärjestelmä (VesiLims)

 • Ympäristölaboratorion tietojen hallintajärjestelmä (LimsBOSS)

 • Kuluttajaneuvonnan asiointirekisteri

 • Maa-, pohjavesi- ja huokoskaasunäytteiden ja analytiikan paikkatietojärjestelmä (Mahvet)

 • Mahdollisesti saastuneiden maiden paikkatietojärjestelmä (Masa)

 • Vesistövesinäytteiden paikkatietojärjestelmä (Vesireki)

 • Luontotietojärjestelmä (Helsingin luontotietojen paikkatietojärjestelmä)

 • Asian- ja dokumentinhallintajärjestelmät (Hela ja Pros)

 • Julkaisujärjestelmä

Ylös


 

Ympäristökeskuksen julkaisut 2007

Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen julkaisuja 2007

1. Pönkä, A., Åberg, R., Kalso, S. Salaattien mikrobiologinen laatu Helsingissä kesällä 2006
2. Marttila, H. Helsingin lammet
3. Gorbatow, M. Uiminen Helsingissä
4. Yrjölä, R. Vuosaaren satamahankkeen linnustoseuranta 2006
5. Pellikka, K., Räsänen, M., Viljamaa, H. Kasviplanktonin suhde ympäristömuuttujiin Helsingin ja Espoon merialueella vuosina 1969 - 2003
6. Lahti, T., Gouatarbès, B., Markula, T. Helsingin kaupungin meluselvitys 2007
7. Lahti, T., Gouatarbès, B., Markula, T. Helsingfors stads bullerutredning 2007
8. Weckström, M. Katsaus Euroopan kaupungeissa tehtyihin ilmansuojelun toimintaohjelmiin
9. Pönkä, A., Kalso, S. Pirtelöiden mikrobiologinen laatu Helsingissä
10. Viinanen, J. Helsingin kaupungin varautumissuunnitelma ilman epäpuhtauspitoisuuksien äkilliseen kohoamiseen
11. Viinanen, J. Helsingfors stads beredskapsplan för episoder med höga halter av luftföroreningar
12. Huuska, P., Miinalainen, M. (toim.). Katsaus Helsingin ympäristön tilaan 2007
13. Hakkarainen, T., Kallionpää, S., Pönkä, A. EU-uimarantojen hygieeninen taso Helsingissä vuonna 2007
14. Tervahattu, H., Kupiainen, K., Pirjola, L., Viinanen, J. Tutkimuksia katupölyn vähentämiseen tähtäävistä toimenpiteistä. KAPU-projektin loppuraportti.
15. Autio, L., Munne, P., Muurinen, J., Pellikka, K., Pääkkönen, J.-P., Räsänen, M. Helsingin ja Espoon merialueen tila vuosina 2002 - 2006. Jätevesien vaikutusten velvoitetarkkailu.
16. Lehto, T., Tikkanen, P. Ruokaleivän suola- ja ravintokuitupitoisuus helsinkiläisissä leipomoissa ja vähittäismyymälöissä


Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen monisteita 2007

1. Jalonen, P. Helsingin kaupungin liikenteen ja liikkumisen ympäristöohjaus
2. Kangas, N. Helsingin kalaston historiaa, muutoksia ja nykypäivää

 

 

Asiakaspalvelun ja viestintäpalvelujen tuotteet 2003 -2007 (kpl)

  2003 2004 2005 2006 2007
Esitteet ja oppaat 19 5 10 8 7
Sähköpostitse annettu neuvonta ja asiakaspalvelu 710*) 1 384*) 178 1 111 1 094
Yhteydenottoja neuvontaan yhteensä 6 517 7 172 6 605 7 098 15 136**)
Vastaanotettuja vierailuryhmiä 26 37 31 20 18
Vaihtuvat näyttelyt aulassa 4 4 4 7 6
Tiedotteet viestimille 73 66 63 75 120
Tiedotustilaisuudet 4 4 0 1 5
Tapahtumiin, näyttelyihin ja messuille osallistuminen

*) Vuosien 2003 ja 2004 lukuihin sisältyvät myös roskapostit

**) sisältää kaikki uuden yhdistetyn neuvonnan yhteydenotot.

14 7

 

8

 

8

 

20

 

Tiedotteet 2007 (120 kpl)

Vesikasvillisuus elpyy hitaasti Helsingin sisäsaaristossa
Ympäristölautakunnan kokoustiedote 9.1.2007
Yleisten uimahallien veden laatu hyvää 2006
Ympäristökeskuksen asiakaspalvelu uudistuu
Villiä elämää Pitäjänmäen kirjastossa
Ajoneuvohankinnoissa ja liikennepalvelujen kilpailutuksessa korostettava vähäpäästöisyyttä.
Vid upphandling av motorfordon och i konkurrensutsättningen av trafiktjänster bör vikt fästas vid låga utsläpp
Pikatiedote ympäristölautakunnan kokouksesta 29.5.2007
Cityeläimet tutuksi Pitäjänmäen kirjastossa
Puhelinnumeromme ovat muuttuneet
Avantouintipaikkojen veden laatu on hyvä
EU:sta tuotavien liha-, kala- ja maitotuotteiden laatu
Ympäristölautakunta 30.1.2007
Cityeläimet Lauttasaaren kirjastossa 27.2. asti
Ennakkotietoa ympäristölautakunnasta 13.2.2007
Pikatiedote ympäristölautakunnasta 13.2.2007
Avoimet ovet löytöeläintalossa perjantaina 2.3.!
Cityeläimet Herttoniemen kirjastossa 29.3. asti
Ennakkotietoa ympäristölautakunnasta 6.3.2007
Ilmastonmuutosiltapäivää vietetään Helsingin ympäristökeskuksessa 14.3.2007
Ilmastonmuutosnäyttely ympäristökeskuksessa
Pikatiedote ympäristölautakunnasta 6.3.2007
Miten Helsinki varautuu huonoon ilmanlaatuun?
Ympäristölautakunta 27.3.
Ilman pölypitoisuudet koholla Helsingissä
Ympäristölautakunta 27.3.2007
Helsingin ilmanlaatu parantunut
Cityeläimet Malmin kirjastossa 26.4. asti
Luontoretkikalenteri 2007 ilmestynyt
Kauppatorin lokkiselvitys on alkanut
Opastusta tietokoneen ostoon 11.4.
Opastusta  tietokoneen ostoon 12.4.
Tee ekoteko - tule kompostointikurssille 3.5.
Ympäristölautakunta 17.4.2007
Cityeläimet Vallilan kirjastossa
Harakan luontokeskus avoinna 30.9. saakka
Lumoudu luonnosta Lasipalatsissa ti 15.5. klo 13-16
Lumoudu luonnosta Lasipalatsissa ..
Ympäristölautakunta 8.5.2007
Maaperän tilasta kootaan tietoja uuteen järjestelmään
Maailman ympäristöpäivä 5.6. Tule mukaan tapahtumiin!
Helsingin luontotietojärjestelmä avautuu Internetissä 6.6.
Aurinko ja tuuli -hanke tutustuttaa uusiutuvaan energiaan
Monimuotoinen kaupunkiluontomme
Ympäristölautakunnan kokous 29.5.2007
Helsingin uimarantahistoria nyt verkkonäyttelynä
Helsingin uimarantojen historia julkaisuna ja verkossa
Linnut toreilla ja uimarannoilla, haitta vai ilo?
Uimakausi alkaa - veden laatu hyvää
Helsingin luontotietojärjestelmä avattu
Ekotukihenkilöt innostavat Helsingin ja Tallinnan työtekijöitä
Levien määrä kohtalainen Helsingin edustalla
Helsingin uimarantavesien laatu on hyvä
Uusi luonnonsuojelualue Laajasaloon
Helsingin merenlahdilla runsaasti pii- ja viherleviä
Helsingin uimarantavesien laatu on hyvä
Kerro uimarantamuistosi!
Helsingin kasvihuonekaasupäästöt kasvoivat viime vuonna
Vuosaaren sataman rakentaminen ei ole vaikuttanut lintukantoihin
Helsingin uimarantavesien laatu on pääasiassa hyvä
Helsingin edustalla vain vähän sinilevää
Ympäristömuutokset näkyvät merialueen kasviplanktonissa
Helsingin uimarantavesien laatu on hyvä
Viileä ja tuulinen sää pitänyt sinilevien määrän vähäisenä
Lammet ovat helsinkiläisille rikkaita luonto- ja virkistyskohteita
Ensimmäinen sinilevähavainto Helsingin uimarannoilla
Helsingin lahtialueilla sinileviä vain vähän
Sinilevät runsastuneet ulkosaaristossa
Helsingin uimarantavesien laatu on pääasiassa hyvä
Internet-pohjaisen luontotietojärjestelmän esittelyt
Miten Helsinki varautuu ilmanlaadun äkilliseen heikkenemiseen?
Lintujen ruokintakiellot lainmukaisia Helsingissä - yleisönosastokirjoitus
Kompostointikurssi 26.4.
Urbaanin ihmisen elinympäristöongelmat syynissä 14.2.
Helsingin uimarantavesien laatu on hyvä
Sinilevähavainnot vähentyneet Helsingin merialueella
Espan hajun syy selvinnyt
Espalla haisee voihappo!
Helsingin uimarantavesien laatu on hyvä
Helsingin kaupunki pitää huolta myös lemmikkiemme hyvinvoinnista
Ympäristölautakunnan 7.8. ennakkotiedote
Ympäristölautakunta 7.8.2007
Uimaveden laatu huonoa kuudella rannalla
Viileä ja tuulinen sää hillinnyt sinileviä merialueellamme
Uimavesien laatu hyvä eikä sinilevää havaittu
Sinilevää jonkin verran, hygieeninen laatu yleensä hyvä
Lämpimät säät lisänneet sinilevien määrää ulkomerellä
EU:n ympäristömeludirektiivin mukaiset meluselvitykset
Helsingin sähköinen ympäristötilasto on valmistunut!
Sinilevien määrä vähentynyt Helsingin edustan merialueella
Helsingin ympäristötilastot löytyvät nyt samasta www-osoitteesta
Ympäristölautakunnan kokous 28.8.2007
Riesana asuntokauppa, turkiskuoriaiset tai sisäilma?
Ilmastonmuutosnäyttely Harakassa
Taide- ja luontopäivä Harakan saaressa sunnuntaina 12.8.2007
Kala- ja kalastuskurssi
Helsingin merialueen leväkesä 2007
Merivesitunneli parantaa Töölönlahden veden laatua
Ympäristölautakunta 2.10.2007 Riesana turkiskuoriaiset tai sisäilma?
Selvitys ns. herkkien kohteiden pihojen ilmanlaatu- ja melutilanteesta
Helsingin kaupunki vähentää paperinkulutustaan
Ekokilpailukykyä helsinkiläisille pk-yrityksille
Helsingiltä selvitys ilmanlaadun raja-arvojen ylittymisistä
Ympäristölautakunnan kokous 23.10.2007
Ympäristölautakunnan kokous 6.11.2007
Helsinkiläisopiskelijoiden ympäristöasenteita kartoitettu
Pirtelöiden laadussa toivomisen varaa
Ympäristölautakunnan kokous 20.11.2007
Helsingin eläimiä Kaisaniemen metroasemalla
Liikennemelun häiritsevyyttä selvitetään asukaskyselyllä
Kolme luonnonsuojelualuetta Nuuksioon ja yksi Jollakseen
Ympäristölautakunnan kokous 11.12.2007
Ekotukitoiminta tuo ympäristövastuullisen arjen Helsingin ja Tallinnan kaupunkien työyhteisöihin
Ekotukihenkilöt innostavat Helsingin ja Tallinnan työtekijöitä arjen ympäristötekoihin
Ekotukitoiminta tuo ympäristövastuullisen arjen Helsingin ja Tallinnan kaupunkien työyhteisöihin
Ympäristökeskuksen puhelinneuvonta-aika muuttuu
Uusi ympäristölaboratorio aloittaa Viikissä 2.1.2008
Kenelle Pekka Saurin ympäristöpalkinto?
Heko-uutiset huhtikuu 2007
HEKO uutiset joulukuu 2007
HEKO pähkinäkuoressa


 

Esitteet ja oppaat 2007        

 • Achievements and challenges of sustainable development in Helsinki
 • Palveluesite (suomeksi ja ruotsiksi)
 • Kodin kutsumattomat vieraat, esite tuhohyönteisistä (suomeksi ja ruotsiksi)
 • Helsingin monimuotoinen luonto
 • Ekotukiesite


 

Näyttelyt, kampanjat ja tapahtumat 2007

Ympäristökeskuksen järjestämät näyttelyt

 • Eläimenä Helsingissä julistenäyttely kirjaston ym. toimipisteissä
 • Viilentävät valinnat ja kuumentavat skenaariot
 • Vanhoja valokuvia Helsingin uimarannoilta
 • Alli Ikosen valokuvanäyttely ”Rannalta”
 • Laila Nevakiven näyttely ”Suurpedot ja pikkupennut”
 • Kallio kipinöi, Ebeneser-koulun oppilaiden piirustuksia
 • Nijole Kalinauskaiteen tekemiä sammalkuvia
 • Antti Kolin valokuvia Helsingin luonnon monimuotoisuudesta (Kaisaniemen metroasema)
   

Kampanjat ja tapahtumat 2007 (joihin osallistuttiin tai jotka järjestettiin)

 • Pienvenesatamien ympäristöasiat (tiedotustilaisuus)
 • Miten Helsinki varautuu ilmanlaadun äkilliseen heikkenemiseen? (esitelmä ja paneelikeskustelu)
 • Ilmastonmuutosiltapäivä
 • ”Stadilainenko pihapoliisi tai puistovahti?” (yleisötilaisuus Risto Haverisen väitöskirjan pohjalta)
 • Maailman ympäristöpäivä teemana Helsingin luonnon monimuotoisuus
 • Tule kompostointikurssille ympäristökeskukseen (2 kurssia)
 • Kuluttajaneuvojilta opastusta tietokoneen ostoon (2 yleisötilaisuutta Lasipalatsin Kohtaamispaikassa)
 • Luontotietojärjestelmän esittely (2 yleisötilaisuutta Lasipalatsin Kohtaamispaikassa)
 • Lumoudu luonnosta (2 yleisötilaisuutta Lasipalatsin Kohtaamispaikassa)
 • Tornien Taisto (mukana kaupungin joukkueessa Lammassaaren lintutornissa)
 • Discover unique seaside! (saaristoluontoristeily euroviisuturisteille)
 • ECHA-messut (infotilaisuus EU:n kemikaaliviraston väelle)
 • Autoton päivä (tuoreen meluselvityksen esittelyä ja korvatulppien jakelua Esplanadilla)
 • Riesana asuntokaupan koukerot, turkiskuoriaiset tai sisäilmaongelmat? (2 asumisiltapäivää Lasipalatsin Kohtaamispaikassa)
 • Energiansäästöviikko (infopiste Rautatientorilla)
   

Vierailijat 2007

Kaikkiaan 16 ulkomaalaisryhmää vieraili ympäristökeskuksessa.

 

 

 


Copyright 2008 Helsingin kaupungin ympäristökeskus