Ympäristöjohtajan katsaus

Miljödirektörens översikt

Director General's Review

Organisaatio, keskeiset tehtävät, visio ja arvot

Toiminnalliset tavoitteet vuonna 2003

Tärkeimmät saavutukset avaintuloksittain vuonna 2003

Ympäristönsuojelu ja -tutkimus

Ympäristöterveys

Ympäristövalvonta

Ympäristölaboratorio

Hallinto

Kansainvälinen toiminta

Henkilökunta

Talous ja tuottavuus

Ympäristölautakunta

Liitteet
Kävijöitä 13.4.2004
Helsingin kaupungin ympäristökeskus
Postiosoite: PL 500, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite: Helsinginkatu 24
Puhelin (09) *73121, faksi (09) 7312 2605
ymk@hel.fi
www.hel.fi/ymk
etunimi.sukunimi@hel.fi
Julkaisutiedot