Ympäristöjohtajan katsaus

Miljödirektörens översikt

The Director's Overview

Ympäristökeskus vuonna 2002

Toiminnalliset tavoitteet vuonna 2002

Ympäristöä koskevat toiminnalliset tavoitteet vuonna 2002

Tärkeimmät saavutukset vuonna 2002 avaintuloksittain

Kansainvälinen toiminta

Ympäristönsuojelu- ja tutkimusyksikkö

Ympäristöterveysyksikkö

Ympäristövalvontayksikkö

Ympäristölaboratorio

Hallintoyksikkö

Henkilökunta

Talous

Ympäristölautakunta

Liitteet
Kävijöitä
Helsingin kaupungin ympäristökeskus
Postiosoite: PL 500, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite: Helsinginkatu 24, Helsinki 51
Puhelin (09) *73121, faksi (09) 7312 2605
ymk@hel.fi
www.hel.fi/ymk
etunimi.sukunimi@hel.fi
Julkaisutiedot