HELSINGIN KAUPUNGIN MELUSELVITYS JA MELUNTORJUNNAN TOIMINTASUUNNITELMA

Helsingin kaupungin meluselvitys valmistui vuonna 2007 ja meluntorjunnan toimintasuunnitelma kesällä 2008. Näillä sivuilla voit tarkastella meluselvityksen tuloksia ja tutustua kaupungin toimenpiteisiin liikennemelun vähentämiseksi.

Meluselvityksen ja toimintasuunnitelman laatiminen oli osa EU:n ympäristömeludirektiivin toteutusta. Ensimmäisessä vaiheessa meluselvitykset ja toimintasuunnitelmat tehtiin Helsingin kaupungin lisäksi vilkkaimmin liikennöidyistä maanteistä ja rautateistä sekä Helsinki-Vantaan ja Helsinki-Malmin lentoasemista. Selvityksistä ovat vastanneet Helsingin kaupunki, Tiehallinto, Ratahallintokeskus ja Ilmailulaitos Finavia.

Meluselvitykset ja toimintasuunnitelmat uusitaan viiden vuoden välein. Toisen vaiheen meluselvitys on käynnistynyt pääkaupunkiseudulla kuntien ja Liikenneviraston (aikaisemmin Tiehallinto ja Ratahallintokeskus) yhteistyönä.

Liikennemeluselvitys on käynnistynyt pääkaupunkiseudulla (PDF 6,19kt)

Tältä sivustolta löydät:

  • taustatietoa ympäristömeludirektiivistä ja käytetyistä arviointimenetelmistä
  • meluselvityksen ja toimintasuunnitelman raportit
  • meluselvityksen melukartat
  • meluvyöhykkeillä asuvien helsinkiläisten määrät
  • tietoja meluntorjuntatoimenpiteistä ja -kohteista

Selvityksessä arvioidaan vilkkaan liikenteen läheisyydessä sijaitsevien ns. herkkien kohteiden (päiväkodit, leikkipuistot, koulut, vanhainkodit ja sairaalat) ulkoilualueiden ilmanlaatua ja melutilannetta.

Lue lisää

Suosittelemme:

Kuuntele Helsingin erilaisia ääniä. Ovatko raitiovaunun äänet sinusta melua vai osa Helsingin identiteettiä?

Kuuntele!