Helsingin luonnonsuojeluohjelma 2015-2024 ja metsäverkosto

Helsingin luonnonsuojeluohjelma sisältää 47 uutta luonnonsuojelualuetta, jotka on tarkoitus perustaa kymmenvuotiskaudella 2015-24. Niiden yhteispinta-ala on noin 650 hehtaaria. Lopputuloksena on suunnilleen suojelupinta-alan kaksinkertaistuminen.

Luonnonsuojeluohjelmaa on laadittu samanaikaisesti Helsingin yleiskaavan kanssa. Myös tarkastelualue on sama, eli siitä puuttuu Östersundomin kuntien yhteisen yleiskaavan alue. Östersundomin kaavoituksen selkeydyttyä luonnonsuojeluohjelmaa täydennetään sen alueelta.

Luonnoksen pohjana on Siton ja Ympäristötutkimus Environ konsulttityö, jossa on tarkasteltu eri luontoarvojen tihentymiä. Luonnonsuojeluohjelman alueiden lisäksi tarkasteltavana on ollut metsäverkosto myös niiden ulkopuolella. Työn on tilannut ympäristökeskus, ja työryhmään kuului myös rakennusviraston ja kaupunkisuunnitteluviraston edustajia.

Luonnonsuojeluohjelma hyväksyttiin ympäristölautakunnassa 29.9.2015. Raporttiin on tehty joitakin korjauksia pöytäkirjasta ilmenevällä tavalla. Raportista toimitetaan julkaisu ympäristökeskuksen sarjaan. Linkki pöytäkirjaan on tässä.

Ladattavat tiedostot:

Raportti + liite 1

Raportin liitteet 2+3

Raportin liite 4

Raportin liite 5: Kooste mielipiteistä