Helsingin sosiaali- ja terveystoimi työnantajana

Sosiaali- ja terveystoimialalla työskentelee yhteensä noin 1 000 lääkäriä ja hammaslääkäriä terveysasemilla, kaupunginsairaaloissa, psykiatria- ja päihdepalveluissa, päivystyksissä, kotihoidossa, eri erikoisalojen poliklinikoilla, neuvoloissa, koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa ja suun terveydenhuollossa.

Sosiaali- ja terveystoimen tehtävänä on tuottaa hyvinvointia, terveyttä ja sosiaalista turvallisuutta helsinkiläisille. Kaupunkilaisia kannustetaan ottamaan vastuuta omasta ja läheistensä hyvinvoinnista ja terveydestä ja samalla kuitenkin turvataan avunsaanti sitä tarvitseville. Helsinkiläisiä palvelee sosiaali- ja terveydenhuollon palvelupisteissä 15 000 alan ammattilaista. Olemme kehityksen kärjessä ja tarjoamme kiinnostavaa työtä myös kehittämisestä ja tutkimustyöstä innostuneille lääkäreille.

Lue lisää, missä voit työskennellä lääkärinä tai kerro kuka olet.

Ulkomailla valmistunut lääkäri


EU/ETA-valtioissa ja EU/ETA-valtioiden ulkopuolella koulutetut lääkärit

Lisää tietoa löydät Valviran sivuilta.

Amanuensuuri

Amanuensuuri, eli palkallinen työharjoittelu on mahdollista sairaaloissa esimerkiksi vuodeosastoilla. Terveysasemille amanuensseja ei voida ottaa työn luonteen sekä riittävän ohjauksen mahdollistavien järjestelyiden vuoksi.

Palkaton työharjoittelu

Jos olet kouluttautunut lääkäriksi EU/ETA-valtioiden ulkopuolella, ja sinulla on jo hyvä suomen kielen taito, mutta et ole vielä suorittanut Valviran laillistuksen edellyttämiä tenttejä, voit tiedustella työharjoittelumahdollisuutta sairaalassa.

Hae Helsingille töihin!

Avoimia virkoja kannattaa seurata Helsingin kaupungin omien työnhakusivujen kautta osoitteessa www.helsinkirekry.fi. Ilmoitamme avoimista vakituisista viroista usein myös Lääkärilehdessä sekä Terveysportin avoimet työpaikat -sivustolla. Viransijaisuudet ilmoitamme pääasiassa sähköisissä järjestelmissä (Helsinkirekry, tk-rekry ja Terveysportti). Viransijaisuus on erinomainen keino tehdä esimerkiksi 9kk terveyskeskuspalvelu tai jonkin erikoisalan muutaman kuukauden mittainen palvelu. Voit hakea työpaikkaa myös jättämällä avoimen hakemuksen. Avoimen hakemuksen jättäneisiin otetaan yhteyttä, mikäli sopiva tehtävä löytyy.