Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (2)

Kaupunkiympäristön toimiala

 

 

Liikenneliikelaitos

 

 

Kunnossapitoyksikkö

23.11.2018

 

 

 

 

Yksikön johtaja

 

 

 

 

67 §

Esiasennuskuutioiden tilaaminen optiokaudelle 2019

HEL 2017-013347 T 02 08 01 01

Päätös

Yksikön johtaja päätti käyttää sopimuksen mukaisen option ja tilata suorahankintana vuoden 2019 esiasennuskuutiot 5000 kpl Betonifabriikki Oy:ltä yhteensä enintään 55.750,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Päätöksen perustelut

HKL-Kunnossapito tarvitsee raitiotieradan rakentamiseen betonisia esiasennuskuutioita. Esiasennuskuutioiden raskas rakenne mahdollistaa vaunuliikenteen rakentamisen aikana.

HKL järjesti syksyllä 2017 betonikuutioiden hankinnasta kilpailutuksen 56H/17, johon ei saatu yhtään tarjousta. Destaclean Oy:ltä pyydetiin kilpailutuksen jälkeen tarjous alkuperäisen tarjouspyynnön mukaisesti. Tarjouksessa huomioitiin myös alkuperäisen tarjouspyynnön mukainen optio.

Päätöksellään 48 §, 19.12.2017 yksikön johtaja varasi mahdollisuuden tilata optiona 5000 kpl esiasennuskuutioita vuoden 2019 aikana yhteensä enintään 55.750,00 eurolla (alv 0 %) eli alkuperäistä sopimuskautta vastaavilla hinnoilla.

Destaclean Oy:n liiketoiminta on siirtynyt yrityskaupassa Betonifabriikki Oy:lle vuoden 2018 aikana. Betonifabriikki Oy jatkaa esiasennuskuutioiden toimitusta alkuperäisen tarjouspyynnön mukaisesti.

Option hyödyntäminen on HKL:n kannalta tarkoituksenmukaista ja kokonaistaloudellisesti edullista. HKL on asiantuntemuksellaan arvioinut markkinahintatasoa ja toteaa nykyisten sopimushintojen olevan markkinoiden mukaiset ja siten hyväksyttävällä tasolla.

Aikaisemmat päätökset:

Yksikön johtajan päätös 48 §, 19.12.2017: 55.750,00 euroa (alv 0 %).

Tämän päätöksen jälkeen hankinnan kokonaiskustannukset ovat enintään 111.500,00 euroa (alv 0 %) varsinaiselta sopimuskaudelta ja optiokaudelta.

Lisätiedot

Jari Hartikainen, tekninen asiantuntija, puhelin: 310 70393

jari.hartikainen(a)hel.fi

Eeva Lindroos, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 34879

eeva.lindroos(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, pienhankinnat, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote

 

Hankinta

 

Kirjanpito

 

Sopimussihteeri

 

Infran kunnossapitopäällikkö

 

Tekninen asiantuntija

 

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 55250

Hämeentie 86

3101071

 

 

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 55

Faksi

 

Alv.nro