Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (1)

Kaupunkiympäristön toimiala

 

 

Liikenneliikelaitos

 

 

Kunnossapitoyksikkö

25.10.2018

 

 

 

 

Yksikön johtaja

 

 

 

 

62 §

Rata-alueiden jyrsintätyöt vuodelle 2018, päätöksen korotus

HEL 2017-002934 T 02 08 02 00

Päätös

Yksikön johtaja päätti tilata suorahankintana rata-alueiden jyrsintätöitä Asfalttikallio Oy:ltä ja korottaa aiempaa hankintapäätöstä yhteensä enintään 15.000,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan optiokauden 2018 loppuun saakka.

Päätöksen perustelut

Hankinta perustuu HKL:n järjestämään tarjouskilpailuun 8H/17, jossa Asfalttikallio Oy jätti halvimman tarjouksen. Tarjouspyynnössä varattiin mahdollisuus suorahankintaa käyttäen sopimuksen jatkamiseen enintään vuodeksi alkuperäistä sopimusta vastaavilla ehdoilla, sen mukaisina kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä.

Aikaisemmat päätökset:

Yksikön johtajan päätös 17 §, 14.3.2017: 39.192,00 euroa (alv 0 %)
Yksikön johtaja päätös tilauksen korotuksesta 22 §, 7.9.2017: 10.000,00 euroa (alv 0%)
Yksikön johtajan päätös optiokaudesta 20 §, 29.3.2018: 50.808,00 (alv 0 %)

Tämän päätöksen jälkeen hankinnan kokonaiskustannukset vuosilta 2017-2018 on yhteensä enintään 115.000,00 euroa (alv 0 %).

Lisätiedot

Jari Hartikainen, tekninen asiantuntija, puhelin: 310 70393

jari.hartikainen(a)hel.fi

Eeva Lindroos, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 34879

eeva.lindroos(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, pienhankinnat, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote

 

Hankinta

 

Kirjanpito

 

Sopimussihteeri

 

Infran kunnossapitopäällikkö

 

Tekninen asiantuntija

 

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 55250

Hämeentie 86

3101071

 

 

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 55

Faksi

 

Alv.nro