Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (1)

Kaupunkiympäristön toimiala

 

 

Liikenneliikelaitos

 

 

Kunnossapitoyksikkö

18.01.2018

 

 

 

 

Yksikön johtaja

 

 

 

 

6 §

Kaluston kunnossapitotöihin soveltuvien induktiolämmittimien hankinta

HEL 2018-000691 T 02 08 01 00

Päätös

Yksikön johtaja päätti tilata EFD Induction Ab:lta kaluston kunnossapitotöihin soveltuvat induktiolämmittimet yhteensä enintään 142.291,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Lisäksi yksikön johtaja päätti tilata optiona induktiolämmittimien kolmen (3) vuoden huolto-ohjelman mukaisen huoltosopimuksen EFD Induction Ab:lta yhteensä enintään 9.650,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Induktiolämmittimien ja huoltosopimuksen kokonaiskustannukset ovat yhteensä enintään 151.941,00 euroa (alv 0 %).

Päätöksen perustelut

Tilaus perustuu HKL:n järjestämään tarjouskilpailuun 48H17 Kaluston kunnossapitotöihin soveltuvat induktiolämmittimet, jossa EFD Induction Ab jätti ainoan hyväksyttävän tarjouksen. Laakeri-Center Oy:n tarjous jouduttiin hylkäämään tarjouspyynnön vastaisena. Tarjous ei vastannut induktiolämmittimen teknistä vaatimusta.

Tarjouskilpailun ratkaisuperusteena oli halvin hinta. Halvimman hinnan perusteluna oli laadun huomioiminen vähimmäis- ja soveltuvuusvaatimuksissa.

Lisätiedot

Pekka Haapakoski, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 34711

pekka.haapakoski(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, pienhankinnat, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hankinta

 

Kirjanpito

 

Sopimussihteeri

 

Suunnitteluinsinööri

 

Tarjoajat

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, pienhankinnat, liikenneliikelaitoksen johtokunta

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1440

Hämeentie 86

3101071

 

 

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 55

Faksi

 

Alv.nro