Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (1)

Kaupunkiympäristön toimiala

 

 

Liikenneliikelaitos

 

 

Kunnossapitoyksikkö

16.01.2018

 

 

 

 

Yksikön johtaja

 

 

 

 

3 §

Kamera- ja murtohälytysjärjestelmien tarvikkeiden hankinta

HEL 2018-000495 T 02 08 01 01

Päätös

Yksikön johtaja päätti tilata suorahankintana Esoy Erikoissuojaus Oy:ltä kamera- ja murtohälytysjärjestelmien asennuksia, tarvikkeita ja ylläpitoa yhteensä enintään 20.000,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Päätöksen perustelut

HKL:n murtohälytysjärjestelmä on Esoy Erikoissuojaus Oy:n toimittama ja hallinnoima ja on siten ainoa toimittaja, joka pystyy toimittamaan sen varaosia ja ylläpitoa. Lisäksi Esoy Erikoissuojaus Oy toimittaa HKL:n vanhoihin kamerajärjestelmiin erikoisvaraosia.

Erityisalojen hankintalaki 1398/2016 43 §, mom 2: "teknisistä, taiteellisista tai yksinoikeuden suojaamiseen liittyvistä syistä vain tietty toimittaja voi toteuttaa hankinnan."

Aikaisemmat tilaukset:
4600000929: 15.300,00 euroa (alv 0 %)
4100021473: 12.418,76 euroa (alv 0 %)
4100021108: 15.000,00 euroa (alv 0 %)
4100019332: 15.000,00 euroa (alv 0 %)

Tämän päätöksen jälkeen hankinnan kokonaiskustannukset ovat yhteensä enintään 77.718,76 euroa (alv 0 %).

Lisätiedot

Kaj Björkroth, telemestari, puhelin: 310 35502

kaj.bjorkroth(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, pienhankinnat, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote

 

Hankinta

 

Kirjanpito

 

Sopimussihteeri

 

Telemestari

 

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1440

Hämeentie 86

3101071

 

 

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 55

Faksi

 

Alv.nro