Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (1)

Kaupunkiympäristön toimiala

 

 

Liikenneliikelaitos

 

 

 

29.04.2021

 

 

 

 

Toimitusjohtaja

 

 

 

 

51 §

Exchange sähköpostijärjestelmän ylläpitopalvelun tilaaminen

HEL 2021-005270 T 02 08 02 01

Päätös

Toimitusjohtaja päätti tilata Exchange sähköpostijärjestelmän ylläpitopalvelun Fujitsu Finland Oyj:ltä ajalle 1.1.2021-31.12.2021 yhteensä enintään 30.000,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Päätöksen perustelut

Tilaus perustuu Helsingin kaupungin Hankintakeskuksen hankintajohtajan päätökseen 32§, 29.5.2015 Sähköisten viestintäpalveluiden ylläpito H013-15. Helsingin kaupungin Hankintakeskuksen kilpailutus perustuu Helsingin kaupungin hankintakeskuksen 5.3.2015 päivättyyn tarjouspyyntöön H013-15 / HEL 2015-002742 Sähköisten viestintäpalveluiden ylläpito, jossa hankintajohtaja päätti hyväksyä Fujitsu Finland Oy:n tarjouksen hinnaltaan edullisimpina kahdeksi vuodeksi. Kahden vuoden määräajan jälkeen sopimus jatkuu toistaiseksi voimassa olevana.

Aiemmat tilaukset:

4600008719 52.000,00 euroa
4600001089 21.573,35 euroa
4100015785 180.198,24 euroa

Tämän päätöksen jälkeen HKL on tilannut Exchange sähköpostijärjestelmän ylläpitopalvelua Fujitsu Finland Oyj:ltä 283.771.59 eurolla (alv 0%).

Lisätiedot

Merja Nurminen, It-suunnittelija, puhelin: 040 8684200

merja.nurminen(a)hel.fi

Miikka Pelkonen, Hankinta-asiantuntija, puhelin: 0931027250

miikka.pelkonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote

 

Hankinta

 

Kirjanpito

 

Sopimussihteeri

 

It-suunnittelija

 

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 55250

Hämeentie 86

3101071

0201256-6

FI3280001301351509

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 00550

Faksi

 

Alv.nro

hkl@hel.fi

http://hkl.fi

09655783

 

FI02012566