Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (2)

Kaupunkiympäristön toimiala

 

 

Liikenneliikelaitos

 

 

 

12.09.2019

 

 

 

 

Toimitusjohtaja

 

 

 

 

126 §

HKL:n hallinnoimien rautatieasemien ulkoalueiden puhtaanapidon hankinta optiokaudelle

HEL 2019-009592 T 02 08 02 01

Päätös

Toimitusjohtaja päätti tilata HKL:n hallinnoimien rautatieasemien (Pohjois-Haaga, Kannelmäki ja Malminkartano) ulkoalueiden puhtaanapitotyöt optiokaudelle 1.11.2019 -31.10.2020 Rata ja Talohuolto RTH Oy:ltä yhteensä enintään 140.000,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Päätöksen perustelut

Päätös perustuu tarjouskilpailuun 51H/17, jossa Rata ja Talohuolto RTH Oy oli ainoa tarjoaja. Tarjouskilpailun vertailuperusteena oli halvin hinta. Halvimman hinnan perusteluna oli laadun huomioiminen vähimmäis- ja soveltuvuusvaatimuksissa. Rata ja Talohuolto RTH Oy:n tarjous oli tarjouspyynnön mukainen ja se täytti HKL:n tarjoajille ja tarjouksille asetetut vaatimukset. Lisäksi HKL arvioi tarjottujen hintojen vastaavan yleistä markkinatasoa.

Tarjouspyyntöön sisältyi kaksi optiokautta kausille 1.11.2019 – 31.10.2020 sekä 1.11.2020 – 31.10.2021 niin, että HKL päättää optioiden käyttämisestä erikseen.

Ensimmäisen optiokauden hyödyntäminen on HKL:n kannalta tarkoituksenmukaista. HKL on ollut tyytyväinen palvelun laatuun ja yhteistyöhön Rata ja Talohuolto RTH Oy:n kanssa.

Edelliset päätökset:

Yksikön johtajan päätös 34 §, 8.11.2017: Yksikön johtaja päätti tilata HKL:n hallinnoimien rautatieasemien (Pohjois-Haaga, Kannelmäki ja Malminkartano) ulkoalueiden puhtaanapitotyöt sopimuskaudelle 1.11.2017 -31.10.2019 Rata ja Talohuolto RTH Oy:ltä tarjouksen 51H/17 30.10.2017 mukaisesti yhteensä enintään 202.500,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Tämän päätöksen jälkeen hankinnan kokonaiskustannukset ovat yhteensä enintään 342.500,00 euroa (alv 0 %).

Lisätiedot

Petri Lehtinen, tekninen isännöitsijä, puhelin: 310 21951

petri.lehtinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, pienhankinnat, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote

 

Hankinta

 

Kirjanpito

 

Sopimussihteeri

 

Yksikön johtaja

 

Tekninen isännöitsijä

 

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 53250

Toinen linja 7 A

3101071

0201256-6

FI3280001301351509

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

hkl@hel.fi

http://hkl.fi

09655783

 

FI02012566