Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (8)

Kaupunkiympäristön toimiala

 

 

Liikenneliikelaitos

 

 

 

08.09.2019

 

 

 

 

Toimitusjohtaja

 

 

 

 

124 §

HKL:n laskujen ja muiden maksujen suorittamisen perusteena olevien asiakirjojen hyväksyminen

HEL 2017-011906 T 00 01 00

Päätös

Toimitusjohtaja päätti Helsingin kaupungin hallintosäännön 11 luku 2 §:n nojalla, kumoten 12.6.2019 (89 §) tekemänsä päätöksen, ottaa 28.6.2018 lähtien käyttöön 300.000 euron laskukohtaisen hyväksymisrajan (laskun bruttosumma), ellei tässä päätöksessä ole annettu muita eurorajoja.

Yli 300.000 euron laskut hyväksytään seuraavasti:

        1.000.000 euroon asti

        yksikönjohtajat tai heidän sijaisensa;

        yli 1.000.000 euroa

        toimitusjohtaja (Ville Lehmuskoski) tai hänen sijaisensa;

Lisäksi toimitusjohtaja päätti oikeuttaa jäljempänä mainitut viran- ja toimenhaltijat hyväksymään ja allekirjoittamaan omalta toimialaltaan Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen (HKL) laskuja tai muita maksujen suorittamisen perusteena olevia asiakirjoja seuraavasti:

HKL:n kaikkia yksiköitä koskevien koontilaskujen osalta:

        toimitusjohtaja (Ville Lehmuskoski) TAI taloussuunnittelupäällikkö (Ari Päivärinta) ja heidän estyneenä tai poissa ollessaan seuraavassa sijaisuusjärjestyksessä;

        hallintopäällikkö (Rain Mutka),

        henkilöstöpäällikkö (Matts Hägg),

        IT-päällikkö (Jari Jokiniemi),

        turvallisuuspäällikkö (Juhana Hietaranta) ja

        hankintapäällikkö (Nina Sundell).

Kahden yksikön ollessa kyseessä laskun hyväksyy jompikumpi yksikönjohtaja.

Johto

Tulosyksikön 4611 Toimitusjohtajan osalta:

        Toimitusjohtaja (Ville Lehmuskoski) ja hänen estyneenä tai poissa ollessaan seuraavassa sijaisuusjärjestyksessä;

        Talous ja toiminnanohjaus -yksikön johtaja (Karoliina Rajakallio)

        Henkilöstö ja liiketoiminnan tuki -yksikön johtaja (Petri Lumijärvi 1.10.2019 alkaen)

        Infra ja kalusto -yksikön johtaja (Artturi Lähdetie),

        Liikennöintiyksikön johtaja (Arttu Kuukankorpi) ja

        Kunnossapitoyksikön johtaja (Toni Jurva).

Tulosyksikön 4612 Johtokunta osalta:

        Henkilöstö ja liiketoiminnan tuki -yksikön johtaja ja hänen estyneenä tai poissa ollessaan seuraavassa sijaisuusjärjestyksessä;

        hallintopäällikkö (Rain Mutka),

        taloussuunnittelupäällikkö (Ari Päivärinta),

        henkilöstöpäällikkö (Matts Hägg),

        IT-päällikkö (Jari Jokiniemi),

        turvallisuuspäällikkö (Juhana Hietaranta) ja

        hankintapäällikkö (Nina Sundell).

Tulosyksikön 4641 Suomenlinnan henkilö- ja tavaraliikenne osalta:

        toimitusjohtaja (Ville Lehmuskoski) TAI taloussuunnittelupäällikkö (Ari Päivärinta) ja heidän estyneenä ollessaan seuraavassa sijaisuusjärjestyksessä;

        henkilöstöpäällikkö (Matts Hägg),

        IT-päällikkö (Jari Jokiniemi),

        turvallisuuspäällikkö (Juhana Hietaranta) ja

        hankintapäällikkö (Nina Sundell).

Tulosyksiköiden 4613 Strategiaseuranta, 4614 Konsernipalvelut, vyörytettävät, 4615 Konsernipalvelut, ei vyörytettävät, 4620 Siemens automaattimetroon liittyvät selvittelyt, 4671 Metroliikenteen liikennöintikorvaukset, 4672 Raitioliikenteen liikennöintikorvaukset, 4673 Infrakorvaukset, 4674 Kaupungin tuki, 4675 Muut tulot osalta:

        toimitusjohtaja (Ville Lehmuskoski) TAI taloussuunnittelupäällikkö (Ari Päivärinta) ja heidän estyneenä tai poissa ollessaan seuraavassa sijaisuusjärjestyksessä;

        hallintopäällikkö (Rain Mutka),

        henkilöstöpäällikkö (Matts Hägg),

        IT-päällikkö (Jari Jokiniemi),

        turvallisuuspäällikkö (Juhana Hietaranta) ja

        hankintapäällikkö (Nina Sundell).

 

 

Talous ja toiminnanohjaus kaikkien laskujen osalta

        Talous ja toiminnanohjaus -yksikön johtaja (Karoliina Rajakallio) ja hänen estyneenä tai poissa ollessaan seuraavassa sijaisuusjärjestyksessä;

        taloussuunnittelupäällikkö (Ari Päivärinta),

        IT-päällikkö (Jari Jokiniemi),

        kehittämispäällikkö (Sari Valasjärvi),

        turvallisuuspäällikkö (Juhana Hietaranta) ja

        laatupäällikkö (Maija Sarpo).

lisäksi vastuullaan olevien tulosyksiköidensä osalta 5.000 euroon (sis. alv) asti

        taloussuunnittelupäällikkö (Ari Päivärinta),

        IT-päällikkö (Jari Jokiniemi),

        kehittämispäällikkö (Sari Valasjärvi),

        turvallisuuspäällikkö (Juhana Hietaranta) ja

        laatu- ja ympäristöpäällikkö (Maija Sarpo).

Henkilöstö ja liiketoiminnan tuki -yksikkö kaikkien laskujen osalta

        1.6.-30.9.2019 Hallintojohtaja Yrjö Judström ja 1.10.2019 alkaen Henkilöstö ja liiketoiminnan tuki -yksikön johtaja Petri Lumijärvi ja hänen estyneenä tai poissa ollessaan seuraavassa sijaisuusjärjestyksessä;

        hallintopäällikkö (Rain Mutka),

        hankintapäällikkö (Nina Sundell),

        henkilöstöpäällikkö (Matts Hägg) ja

        viestintä- ja henkilöstönkehittämispäällikkö (Elina Norrena)

lisäksi vastuullaan olevien tulosyksiköidensä osalta 5.000 euroon (sis. alv) asti

        hallintopäällikkö (Rain Mutka),

        hankintapäällikkö (Nina Sundell),

        henkilöstöpäällikkö (Matts Hägg) ja 

        viestintä- ja henkilöstönkehittämispäällikkö (Elina Norrena)

HKL-Infra ja kalusto

tulosyksikön 7111 sekä useamman tiimin kustannuspaikoille kohdistuvien laskujen osalta

        Infra ja kalusto -yksikön johtaja (Artturi Lähdetie) ja hänen estyneenä tai poissa ollessaan seuraavassa sijaisuusjärjestyksessä;

        hankepäällikkö (Kimmo Reiman),

        infrapäällikkö (Hannu Stam) ja

        kalustopäällikkö (Teemu Niippa).

Kalustopäällikön vastuulla olevien tulosyksiköiden osalta

        kalustopäällikkö (Teemu Niippa) ja hänen estyneenä tai poissa ollessaan seuraavassa sijaisuusjärjestyksessä;

        hankepäällikkö (Kimmo Reiman),

        infrapäällikkö (Hannu Stam), ja

        Infra ja kalusto –yksikön johtaja (Artturi Lähdetie)

Infrapäällikön vastuulla olevien tulosyksiköiden osalta

        infrapäällikkö (Hannu Stam) ja hänen estyneenä tai poissa ollessaan seuraavassa sijaisuusjärjestyksessä;

        hankepäällikkö (Kimmo Reiman

        kalustopäällikkö (Teemu Niippa) ja

        Infra ja kalusto –yksikön johtaja (Artturi Lähdetie).

 

Hankepäällikön vastuulla olevien tulosyksiköiden osalta

        hankepäällikkö (Kimmo Reiman) ja hänen estyneenä tai poissa ollessaan seuraavassa sijaisuusjärjestyksessä;

        infrapäällikkö (Hannu Stam),

        kalustopäällikkö (Teemu Niippa) ja

        Infra ja kalusto –yksikön johtaja (Artturi Lähdetie).

 

Raide-Jokerin projektinjohtajan vastuulla olevien tulosyksiköiden osalta

        projektijohtaja (Juha Saarikoski) ja hänen estyneenä ja poissa ollessaan seuraavassa sijaisuusjärjestyksessä;

        hankepäällikkö (Kimmo Reiman),

        infrapäällikkö (Hannu Stam),

        kalustopäällikkö (Teemu Niippa) ja

        yksikön johtaja (Artturi Lähdetie).

Investointeihin kohdistuvien laskujen hyväksyminen

Laskujen ja muiden maksujen hyväksyjä tai hänen sijaisensa määräytyvät investointikohteen toteuttamisvastuussa olevan henkilön tulosyksikön mukaisesti ja tässä päätöksessä määritellyssä järjestyksessä.

Infra ja kalustoyksikön hankepalveluiden investointilaskujen osalta kuitenkin seuraavasti

        hankepalveluiden tiimipäälliköt (Jan Koskenmäki, Kari Klemetti, Leena Mätäsniemi ja vs. tiimipäällikkö Ari Pentikäinen) kukin oman tiiminsä osalta, ja tiimipäällikön poissa ollessa

        hankepäällikkö (Kimmo Reiman) ja hänen estyneenä ja poissa

        ollessaan seuraavassa sijaisuusjärjestyksessä;

        infrapäällikkö (Hannu Stam),

        kalustopäällikkö (Teemu Niippa) ja

        yksikön johtaja (Artturi Lähdetie).

Hankepalveluiden kunkin tiimipäällikön omalla vastuulla olevien projektien osalta

        hankepäällikkö (Kimmo Reiman) ja hänen estyneenä ja poissa ollessaan seuraavassa sijaisuusjärjestyksessä;

        infrapäällikkö (Hannu Stam),

        kalustopäällikkö (Teemu Niippa) ja

        yksikön johtaja (Artturi Lähdetie).

HKL-Kunnossapito

Kunnossapitoyksikön kaikkien ja sen useampia tiimejä koskevien laskujen osalta sekä tulosyksiköiden 8611 ja 8612 osalta

        Kunnossapitoyksikön johtajan (Toni Jurva) ja hänen estyneenä tai poissa ollessaan seuraavassa sijaisuusjärjestyksessä;

        infran kunnossapitopäällikön (Veli Rintala) ja

        kaluston kunnossapitopäällikkö (Antti Vigelius).

Kaluston kunnossapitopäällikön vastuulle kuuluvien tulosyksiköiden osalta

        kaluston kunnossapitopäällikkö (Antti Vigelius) ja hänen estyneenä tai poissa ollessaan seuraavassa sijaisuusjärjestyksessä;

        suunnitteluinsinööri Toni Kervinen,

        infran kunnossapitopäällikön (Veli Rintala) ja

        Kunnossapitoyksikön johtajan (Toni Jurva).

Infran kunnossapitopäällikön vastuulle kuuluvien tulosyksiköiden osalta

        infran kunnossapitopäällikön (Veli Rintala) ja hänen estyneenä tai poissa ollessaan seuraavassa sijaisuusjärjestyksessä;

        infran kunnossapitoinsinööri (Jukka Anttalainen)

        kaluston kunnossapitopäällikkö (Antti Vigelius), ja

        Kunnossapitoyksikön johtaja (Toni Jurva).

HKL-Liikennöinti

        Liikennöintiyksikön kaikkien laskujen ja sen useampia tiimejä koskevien laskujen osalta sekä tulosyksiköiden 9611, 9614, 9664 ja 9662 osalta liikennöintiyksikön johtaja (Arttu Kuukankorpi) ja hänen estyneenä tai poissa ollessaan seuraavassa sijaisuusjärjestyksessä;

        liikennepäällikkö (Tero Hagberg) ja

        valvomopäällikkö (Petri Norrena).

Tulosyksiköitä 9620, 9621, 9624 ja 9627 koskevien laskujen osalta;

        liikennepäällikkö (Tero Hagberg) ja hänen estyneenä tai poissa ollessaan seuraavassa sijaisuusjärjestyksessä;

        liikennemestari Teija Nissisen,

        liikennemestari Kalle Muilun,

        liikennemestari Markus Polttilan ja

        valvomopäällikkö (Petri Norrena) ja

        liikennöintiyksikön johtaja (Arttu Kuukankorpi)

Tulosyksiköitä 9630, 9634 ja 9637 koskevien laskujen osalta;

        koulutuskoordinaattori (Mika Taavitsainen) ja hänen estyneenä tai poissa ollessaan seuraavassa sijaisuusjärjestyksessä;

        liikennepäällikkö (Tero Hagberg),

        valvomopäällikkö (Petri Norrena) ja

        liikennöintiyksikön johtaja (Arttu Kuukankorpi)

Tulosyksiköitä 9640, 9641, 9644, 9647, 9650 ja 9653 koskevien laskujen osalta;

        valvomopäällikkö (Petri Norrena) ja hänen estyneenä tai poissa ollessaan seuraavassa sijaisuusjärjestyksessä;

        valvomomestari Eero Sauramäen,

        valvomomestari Pasi Lintusen,

        valvomomestari Elina Severinkankaan,

        valvomomestari Laura Penttisen,

        liikennepäällikön (Tero Hagberg) ja

        liikennöintiyksikön johtaja (Arttu Kuukankorpi)

Hyväksyttyjen ostolaskujen manuaalinen suoramaksaminen

Jos Baswaren IP-järjestelmässä normaalisti hyväksytty ostolasku suoritetaan pikamaksuna tai siihen liittyy vähennettävä myyntilasku tai vastaava erä (esimerkiksi sakkolasku), nettomäärä maksetaan suoramaksuna Opuscapitan kautta (maksuosoitus). Tällaiset maksuosoitukset hyväksytään seuraavasti:

        taloussuunnittelupäällikkö Ari Päivärinta ja hänen estyneenä ollessaan taloussuunnittelija Juha Hokajärvi tai taloussuunnittelija Maria Jokinen tai hallintopäällikkö (Rain Mutka).

Ulosottomaksujen hyväksyminen

Jos palkasta on vähennetty ulosottomaksuja, ulosottojen maksusuoritukset Ulosottovirastolle hyväksytään seuraavasti:

Henkilöstöpäällikkö Matts Hägg ja hänen estyneenä ollessaan hr-suunnittelija Sami Keskimäki tai taloussuunnittelupäällikkö Ari Päivärinta tai taloussuunnittelija Juha Hokajärvi tai taloussuunnittelija Maria Jokinen.

Laskujen tiliöintitietojen korjaaminen

Lisäksi toimitusjohtaja päätti erikseen laskujen tiliöintitietojen (alv, kirjanpidon tili, työnumero, verkko/vaihe, ostotilausnumero) korjauksien hyväksymismenettelyistä seuraavasti:

        Yksiköiden laskujen edellä mainitut hyväksyjät tai taloussuunnittelu- päällikkö Ari Päivärinta ja hänen estyneenä ollessaan taloussuunnittelija Juha Hokajärvi tai taloussuunnittelija Maria Jokinen.

Muistioiden hyväksyminen

Lisäksi toimitusjohtaja päätti erikseen muistioiden hyväksymismenettelyistä seuraavasti:

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa taloussuunnittelupäällikkö Ari Päivärinnan ja taloussuunnittelija Juha Hokajärven ja taloussuunnittelija Maria Jokisen hyväksymään seuraavat HKL:n muistiot:

        Investointivarauksien lisäys ja vähennys

        Poistoeron lisäys ja vähennys

        Lainojen korkokulut

        Vakuutusrahastomaksut

        Lomapalkkajaksotukset

        Lomapalkkavaraus

        Tuottotavoitteet

        Kaupungin infratuki

        HSL:n infrakorvaus.

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa taloussuunnittelupäällikkö Ari Päivärinnan, taloussuunnittelija Juha Hokajärven, taloussuunnittelija Maria Jokisen, laskentasihteeri Heli Nyströmin ja kirjanpitäjä Janne Joutsenen hyväksymään seuraavat HKL:n muistiot:

        Tulosyksikkökorjaukset

        Työnumerokorjaukset

        Verkko- ja vaihekorjaukset

        Tilikorjaukset

        ALV-korjaukset

        Tilinpäätösjaksotukset

        Vakuutusjaksotukset

        Työttömyysvakuutuskirjaukset.

Muutokset viran- ja toimenhaltijoissa

Tässä päätöksessä nykyinen viran- tai toimenhaltija on merkitty
sulkuihin. Jos viran- tai toimenhaltijoissa tapahtuu henkilövaihdoksia, tätä päätöstä ei henkilövaihdoksien osalta muuteta.

Lisätiedot

Ari Päivärinta, taloussuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 78433

ari.paivarinta(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote

 

Ao. henkilöt

 

Toimitusjohtaja

 

Yksiköiden johtajat

 

Yksiköiden sihteerit

 

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 53250

Toinen linja 7 A

3101071

0201256-6

FI3280001301351509

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

hkl@hel.fi

http://hkl.fi

09655783

 

FI02012566