Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (2)

Kaupunkiympäristön toimiala

 

 

Liikenneliikelaitos

 

 

 

06.08.2019

 

 

 

 

Toimitusjohtaja

 

 

 

 

111 §

Hankinta, Kauppatorin matkustajapaviljonki, porttien, puomien ja aitojen uusiminen

HEL 2019-002721 T 02 08 03 00

Päätös

Vs. toimitusjohtaja päätti tilata suorahankintana Ralicon Oy:ltä Kauppatorin matkustajapaviljongin ympäristön porttien, puomien ja aitojen uusimisen lisätyöt 6-11 yhteensä enintään 26.283,91 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Nyt tilattavat lisätyöt ja hinnan jakautuminen:
                                           
Lisätyö 6: Siirrettyjen katujakokaappien sähkötyöt 15.647,68 euroa (alv 0 %)

Lisätyö 7: Kuuden (6 kpl) lipunlukijalaitteen rst-pylväiden hankinta ja asennustyöt 3.690,00 euroa (alv 0 %)

Lisätyö 8: Asukasporttiin lisättävän kulunvalvontalukijan ja sen vaatiman ohjelmointityön hankinta ja asennustyöt 1.019,03 euroa (alv 0%)

Lisätyö 9: Kolmen (3 kpl) lippuautomaatin ja kuuden (6 kpl) kortinlukijan siirtäminen uusiin pylväisiin 3.878,80 euroa (alv 0%)

Lisätyö 10: Siirretyn lippuautomaatin suojakatoksen purku, poiskuljetus ja jätemaksut 1.116,00 euroa (alv 0%)

Lisätyö 11: Asukkaiden puolen opastepylvään hankinta ja asennustyöt opastetarroineen 932,40 euroa (alv 0%)

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin liikenneliikelaitos (HKL) järjesti tarjouskilpailun (3H/19, 28.1.2019) Kauppatorin matkustajapaviljongin ympäristön porttien, puomien ja aitojen uusimisesta.
                                           
Urakka käsittää HKL:n omistaman kauppatorin matkustajapaviljongin ympäristön porttien, puomien ja aitojen uusimisen, lippuautomaattien ja kortinlukijoiden perustustyöt, vesipostien rakentamisen sekä tarvittavat sähkö-, tietoliikenne- ja putkityöt tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti.

Nyt tilattavat lisätyöt tulee suorittaa, jotta Kauppatorin matkustajapaviljongin ympäristöä koskeva remontti saadaan valmiiksi.

Aikaisemmat päätökset:

Toimitusjohtajan päätös 39 §, 4.3.2019: 269.900,00 euroa (alv 0 %)

Toimitusjohtajan päätös 45 §, 22.3.2019: 9.600,00 euroa (alv 0%)

Toimitusjohtajan päätös 64 §, 11.4.2019: 2.300,00 euroa (alv 0 %)

Toimitusjohtajan päätös 65 §, 15.4.2019: 3.600,00 euroa (alv 0 %)

Tämän päätöksen jälkeen hankinnan kokonaiskustannukset ovat yhteensä enintään 311.683,91 euroa (alv 0 %).

Lisätiedot

Leena Mätäsniemi, projektipäällikkö, puhelin: 310 20459

leena.matasniemi(a)hel.fi

Ella Etula, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 22557

ella.etula(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, pienhankinnat, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote

 

Hankinta

 

Sopimussihteeri

 

Kirjanpito

 

Yksikön johtaja

 

Hankepäällikkö

 

Projektipäällikkö

 

Hankinta-asiantuntija

 

Vs. toimitusjohtaja

 

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 53250

Toinen linja 7 A

3101071

0201256-6

FI3280001301351509

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

hkl@hel.fi

http://hkl.fi

09655783

 

FI02012566