Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (1)

Kaupunkiympäristön toimiala

 

 

Liikenneliikelaitos

 

 

 

21.12.2017

 

 

 

 

Toimitusjohtaja

 

 

 

 

67 §

Matalalattiaraitiovaunujen (NRV2020) lisätilausten 2-10 hankinta

HEL 2016-011453 T 02 08 01 01

Päätös

Toimitusjohtaja päätti tilata suorahankintana Raide-Jokerin liikennöintiä varten tarvittavien raitiovaunujen kalustohankintaan liittyvät lisätilaukset 2 - 10 Transtech Oy:ltä tarjousten mukaisesti yhteensä enintään 1.461.940,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Päätöksen perustelut

Liikenneliikelaitoksen johtokunta on päätöksellään 177 §, 1.11.2016 päättänyt oikeuttaa HKL:n käyttämään Transtech Oy:n kanssa 24.3.2011 tehdyn hankintasopimuksen mukaisen toimitusoption nro 2 ja oikeuttaa HKL:n tilaamaan suorahankintana Transtech Oy:ltä Raide-Jokerin liikennöintiä varten yhteensä 29 kappaletta raitiovaunuja niin, että hankinnan kokonaiskauppahinta on enintään 100.500.000,00 euroa (alv 0 %). Lisäksi johtokunta oikeutti HKL:n tilaamaan Transtech Oy:ltä Raide-Jokerin liikennöintiä varten tarvittavien raitiovaunujen kalustohankintaan liittyviä lisätöitä yhteensä enintään 2.600.000,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Lisätilaukset on käsitelty HKL:n ja HSL:n yhteisessä muotoilun ohjausryhmässä 23.11.2017 ja Raide-Jokerin ohjausryhmä on hyväksynyt 27.11.2017 kyseiset lisätilaukset.

Nyt päätettävät lisätilaukset:

        lisätilaus 2: (TRN.MLRV03.056/HKL): ulkopuolen seinärakenteen muutos, yhteensä enintään 398.080,00 euroa (alv 0 %)

        lisätilaus 3: (TRN.MLRV03.072/HKL): ovihuomiovalojen lisäys, yhteensä enintään 225.520,00 euroa (alv 0 %)

        lisätilaus 4: (TRN.MLRV03.048/HKL): ohjaamon ja matkustamon välisen seinän muutos, yhteensä enintään 20.000,00 euroa (alv 0 %)

        lisätilaus 5: (TRN.MLRV03.049/HKL): ulkopuolen maalaus metallimaaleilla, yhteensä enintään 197.640,00 euroa (alv 0 %)

        lisätilaus 6: (TRN.MLRV03.050/HKL): E-osan ikkunalinjan laskeminen, yhteensä enintään 32.000,00 euroa (alv 0 %)

        lisätilaus 7: (TRN.MLRV03.071/HKL): matkustamon istuimen ja taittoistuimen muutos, yhteensä enintään 352.320,00 euroa (alv 0 %)

        lisätilaus 8: (TRN.MLRV03.052/HKL): kaidepöydän muodon muutos, yhteensä enintään 48.200,00 euroa (alv 0 %)

        lisätilaus 9: (TRN.MLRV03.053/HKL): ovialueen kaiteiden muutos, yhteensä enintään 83.180,00 euroa (alv 0 %)

        lisätilaus 10: (171215_MLRV03_Tarjous_Viimeistellyn_maketin jatkaminen), yhteensä enintään 105.000,00 euroa (alv 0 %)

Aikaisemmat lisätyötilaukset:
4600006887: Lisätilaus 1: Maketin jatkaminen, 13.000,00 euroa (alv 0 %).

Tämän päätöksen jälkeen lisätilausten 1-10 arvo on yhteensä enintään 1.474.940,00 euroa (alv 0 %) hankintasopimuksen allekirjoituspäivän 23.12.2016 hintatasossa ja lisätilausvaltuutusta on jäljellä 1.125.060,00 euroa (alv 0 %).

Lisätiedot

Ville Sjöholm, projektipäällikkö, puhelin: 310 35505

ville.sjoholm(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote

 

Hankinta

 

Kirjanpito

 

Sopimussihteeri

 

Yksikön johtaja

 

Kalustopäällikkö

 

Projektipäällikkö

 

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1400

Toinen linja 7 A

3101071

0201256-6

FI3280001301351509

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

hkl@hel.fi

http://hkl.fi

09655783

 

FI02012566