Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (2)

Kaupunkiympäristön toimiala

 

 

Rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuus

 

 

 

31.05.2022

 

 

 

 

Tekninen johtaja

 

 

 

 

99 §

Asunto Oy Pukinsarvi -nimisen yhtiön osakkeiden nrot 9196 - 10215(1020 kpl) myynti

HEL 2022-007285 T 10 01 03

Päätös

Tekninen johtaja päätti myydä ********** osoitteessa Säveltie 3 B 11, 00720 Helsinki, sijaitsevan Asunto Oy Pukinsarvi -nimisen yhtiön osakkeet nrot 9196 - 10215 (1020 kpl), jotka oikeuttavat yhtiöjärjestyksen mukaan kahden huoneen ja keittiön käsittävän noin 60,0 m² suuruisen huoneiston B11 hallintaan, 155 000 euron kauppahinnasta.

Kauppahinnan lisäksi ostaja ottaa vastattavakseen huoneistoon kohdistuvan velkaosuuden, joka on 1 931,80 euroa/12.4.2022. Velaton kauppahinta on 156 931,80 euroa.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupunki omistaa osoitteessa Säveltie 3 B 11, 00720 Helsinki, sijaitsevan Asunto Oy Pukinsarvi -nimisen yhtiön osakkeet numero 9196 - 10215, jotka oikeuttavat yhtiöjärjestyksen mukaan 2 huoneen ja keittiön käsittävän noin 60,0 m² suuruisen huoneiston B11 hallintaan.

Kaupungilla ei ole omaa käyttöä kyseiselle asuinhuoneistolle.
Huoneisto on ilmoitettu myytäväksi Huutokaupat.com - ja Oikotie.fi –palvelussa sekä hel.fi - sivustolla 29.4.- 17.5.2022 välisenä aikana. Kohteessa järjestettiin kaksi yleisesittelyä sekä kaksi yksityisesittelyä. Määräaikaan mennessä saatiin 115 tarjousta, joista korkein tarjous oli 155 000 euroa ja sen teki **********

Tarjoukseen ei sisälly huoneistokohtainen velkaosuus, joka on
1 931,80 euroa/12.4.2022.

Yhtiö sijaitsee omalla tontilla.

Korkein tarjous vastaa huoneiston kuntoa, sijaintia ja alueen toteutuneita myyntihintoja.

Tarjouksen hyväksymiselle ei ole tiedossa olevia esteitä.

Lisätiedot

Tom Vänskä, myyntineuvottelija, puhelin: 310 42065

tom.vanska(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunkiympäristölautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Tarjoajat

Oikaisuvaatimusohje, kaupunkiympäristölautakunta

Yritystilat

 

Omaisuuden hallinta

 

Talous

 

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 58220

Työpajankatu 8

 09 310 1691

0201256-6

FI06 8000 1200 0626 37

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 58

Faksi

 

Alv.nro

Kaupunkiymparisto@hel.fi

https://www.hel.fi/

 

 

FI02012566