Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (17)

Kaupunkiympäristön toimiala

 

 

Rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuus

 

 

 

12.05.2022

 

 

 

 

Tekninen johtaja

 

 

 

 

92 §

Kuntotutkimus-, asiantuntija- ja korjaussuunnittelupalvelujen puitejärjestely 2020–2022, 1.option käyttöönotto

HEL 2022-005203 T 02 08 02 00

Päätös

Tekninen johtaja käyttää kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaoston päätöksen 20.8.2020 § 101 (HEL 2019-009706) mukaista option käyttöönotto-oikeutta ja jatkaa 7.10.2020 päivättyä kuntotutkimus-, asiantuntija- ja korjaussuunnittelupalvelujen puitesopimusta kaupunkiympäristön toimialan käyttöön entisin ehdoin ajalle 1.10.2022–30.9.2023 seuraavien yritysten kanssa:

Osa-alue 1: Lämpökamerakuvaukset

1. Ryhmittymä Sweco

2. Sirate Group Oy

3. Vahanen Rakennusfysiikka Oy

4. Sitowise Oy

5. Ramboll Finland Oy

Osa-alue 2: Merkkiainekokeet

1. Sirate Group Oy

2. Ryhmittymä Sweco

3. Vahanen Rakennusfysiikka Oy

4. Sitowise Oy

5. Ramboll Finland Oy

Osa-alue 3: Kosteusmittaukset

1. Ryhmittymä Dimen Oy - JK Mikrobitekniikka Oy

2. Vahanen Rakennusfysiikka Oy

3. Ryhmittymä Sweco

4. Ramboll Finland Oy

5. Sitowise Oy

Osa-alue 4: Kivirakenteisten julkisivujen kuntotutkimukset

1. Ramboll Finland Oy

2. Ideastructura Oy

3. Vahanen Rakennusfysiikka Oy

4. Sitowise Oy

5. A-Insinöörit Suunnittelu Oy

Osa-alue 5: Vesikattojen ja yläpohjien kuntotarkastukset ja kunto-tutkimukset

1. Ideastructura Oy

2. Ramboll Finland Oy

3. Vahanen Rakennusfysiikka Oy

4. Sitowise Oy

5. Inspecta Oy

Osa-alue 6: Tavanomaiset kuntoarvio- ja kuntotutkimustehtävät

1. Ideastructura Oy

2. Oy Insinööri Studio

3. Ryhmittymä Sweco

4. Ramboll Finland Oy

5. Sitowise Oy

6. Granlund Oy

7. A-Insinöörit Suunnittelu Oy

8. Inspecta Oy

Osa-alue 7: Vaativat kuntotutkimukset; Kori 1: Asuntojen kuntotut-kimukset

1. Sitowise Oy

2. Ramboll Finland Oy

3. Ryhmittymä Sweco

4. Ideastructura Oy

5. Vahanen Rakennusfysiikka Oy

6. Raksystems Insinööritoimisto Oy

7. WSP Finland Oy

8. Inspecta Oy

Osa-alue 7: Vaativat kuntotutkimukset; Kori 2: Terveysasemien ja sosiaalitoimen rakennusten kuntotutkimukset

1. Ryhmittymä Sweco

2. Ramboll Finland Oy

3. Ideastructura Oy

4. Sitowise Oy

5. Sirate Group Oy

6. Vahanen Rakennusfysiikka Oy

7. Oy Insinööri Studio

8. Raksystems Insinööritoimisto Oy

Osa-alue 7: Vaativat kuntotutkimukset; Kori 3: Koulujen, oppilaitosten, päiväkotien, leikkipuistojen, nuorisotilojen ja korttelitalojen kuntotutkimukset

1. Ramboll Finland Oy

2. Ryhmittymä Sweco

3. Sitowise Oy

4. Sirate Group Oy

5. Ideastructura Oy

6. Vahanen Rakennusfysiikka Oy

7. Raksystems Insinööritoimisto Oy

8. Oy Insinööri Studio

Osa-alue 7: Vaativat kuntotutkimukset; Kori 4: Toimistorakennusten ja muiden kuin edellä mainittujen rakennusten kuntotutkimukset

1. Ramboll Finland Oy

2. Sirate Group Oy

3. Ryhmittymä Sweco

4. Sitowise Oy

5. Ideastructura Oy

6. Vahanen Rakennusfysiikka Oy

7. Oy Insinööri Studio

8. A-Insinöörit Suunnittelu Oy

Osa-alue 7: Vaativat kuntotutkimukset; Kori 5: Hirsirakennusten tutkimukset

1. Ryhmittymä Sweco

2. Ramboll Finland Oy

3. Sirate Group Oy

4. Sitowise Oy

5. Ideastructura Oy

6. Vahanen Rakennusfysiikka Oy

7. Oy Insinööri Studio

8. A-Insinöörit Suunnittelu Oy

Osa-alue 8: Erittäin vaativat kuntotutkimukset; Kori 1: Poikkeavan käyttötarkoituksen rakennusten tutkimukset (entiset teollisuusrakennukset, eläintilat, varikot ja haitta-aineiden, kemikaalien, biologisten altisteiden käsittelyä sisältävien kohteiden ja muut poikkeavien kohteiden sisäilmatutkimukset)

1. Ramboll Finland Oy

2. Ryhmittymä Sweco

3. Sitowise Oy

4. Sirate Group Oy

5. Vahanen Rakennusfysiikka Oy

6. Oy Insinööri Studio

7. Raksystems Insinööritoimisto Oy

8. WSP Finland Oy

Osa-alue 8: Erittäin vaativat kuntotutkimukset; Kori 2: Hankkeiden kosteus- ja rakennetekniset tutkimukset

1. Ramboll Finland Oy

2. Ryhmittymä Sweco

3. Ideastructura Oy

4. Vahanen Rakennusfysiikka Oy

5. Sitowise Oy

6. Sirate Group Oy

7. A-Insinöörit Suunnittelu Oy

8. Inspecta Oy

Osa-alue 8: Erittäin vaativat kuntotutkimukset; Kori 3: Sairaaloiden tutkimukset

1. Ramboll Finland Oy

2. Ryhmittymä Sweco

3. Sirate Group Oy

4. Vahanen Rakennusfysiikka Oy

5. Sitowise Oy

6. Ideastructura Oy

7. Oy Insinööri Studio

8. Inspecta Oy

Osa-alue 8: Erittäin vaativat kuntotutkimukset; Kori 4: Vanhojen rakennusten kuntotutkimukset, ennen 1940 valmistuneet

1. Ramboll Finland Oy

2. Ideastructura Oy

3. Ryhmittymä Sweco

4. Oy Insinööri Studio

5. Vahanen Rakennusfysiikka Oy

6. Sirate Group Oy

7. Sitowise Oy

8. A-Insinöörit Suunnittelu Oy

Osa-alue 8: Erittäin vaativat kuntotutkimukset; Kori 5: Toistuvien sisäilmaongelmien tai muuten erittäin vaativien kohteiden tutkimukset

1. Ramboll Finland Oy

2. Ryhmittymä Sweco

3. Ideastructura Oy

4. Vahanen Rakennusfysiikka Oy

5. Oy Insinööri Studio

6. Raksystems Insinööritoimisto Oy

7. Inspecta Oy

8. A-Insinöörit Suunnittelu Oy

Osa-alue 8: Erittäin vaativat kuntotutkimukset; Kori 6: Erilliset RTA-lausunnot ja altistumisolosuhdearviot tai muut asiantuntijatehtävät

1. Ramboll Finland Oy

2. Ryhmittymä Sweco

3. Sitowise Oy

4. Vahanen Rakennusfysiikka Oy

5. Sirate Group Oy

6. Oy Insinööri Studio

7. Ideastructura Oy

8. A-Insinöörit Suunnittelu Oy

Osa-alue 9: Kosteus- ja sisäilmatekniset asiantuntijatehtävät; Kori 1: Kosteusvaurio ja sisäilmakorjausten suunnittelutehtävät sekä niiden työmaavalvonta/neuvonta (tavanomainen/vaativat/ erittäin vaativat)

1. Ramboll Finland Oy

2. Vahanen Rakennusfysiikka Oy

3. Ideastructura Oy

4. Sitowise Oy

5. Ryhmittymä Sweco

Osa-alue 9: Kosteus- ja sisäilmatekniset asiantuntijatehtävät; Kori 2: Rakennusfysikaalisesti vaativien tai erittäin vaativien kohteiden lämpö- ja kosteustekninen suunnittelu. RIL 250-2011 mukaisesti erittäin vaativiksi katsotaan RF3-tehtävät ja vaativiksi RF2-tehtävät.

1. Ramboll Finland Oy

2. Vahanen Rakennusfysiikka Oy

3. Ideastructura Oy

4. Sitowise Oy

5. Ryhmittymä Sweco

Osa-alue 9: Kosteus- ja sisäilmatekniset asiantuntijatehtävät; Kori 3: Suunnitelmien rakennusfysikaalinen tarkastaminen sekä lausunnot ja rakennusfysikaaliset mallinnukset

1. Vahanen Rakennusfysiikka Oy

2. Ramboll Finland Oy

3. Ideastructura Oy

4. Sitowise Oy

5. Ryhmittymä Sweco

Osa-alue 9: Kosteus- ja sisäilmatekniset asiantuntijatehtävät; Kori 4: Toimiminen hankkeen sisäilma-asiantuntijana/suunnittelijana osana suunnitteluryhmää

1. Ramboll Finland Oy

2. Ideastructura Oy

3. Vahanen Rakennusfysiikka Oy

4. Sitowise Oy

5. Ryhmittymä Sweco

Osa-alue 9: Kosteus- ja sisäilmatekniset asiantuntijatehtävät; Kori 5: Työmaan laadunvarmistusmittaukset, sisäilmakorjausten valvonta

1. Ramboll Finland Oy

2. Ideastructura Oy

3. Sitowise Oy

4. Vahanen Rakennusfysiikka Oy

5. Ryhmittymä Sweco

Osa-alue 10: Kosteuden- ja puhtaudenhallintatehtävät; Kori 1: Kosteuden ja puhtauden hallintakoordinaattorin tehtävät, julkiset palvelurakennukset

1. Ramboll Finland Oy

2. Ryhmittymä Sweco

3. Ideastructura Oy

4. Vahanen Rakennusfysiikka Oy

5. Sitowise Oy

Osa-alue 10: Kosteuden- ja puhtaudenhallintatehtävät; Kori 2: Kosteuden ja puhtauden hallintakoordinaattorin tehtävät, asuntotuotanto

1. Ideastructura Oy

2. Ramboll Finland Oy

3. Ryhmittymä Sweco

4. Sitowise Oy

5. Vahanen Rakennusfysiikka Oy

Alkuperäinen sopimus on voimassa 30.9.2022 saakka. Sopimuksessa on kahden (2) vuoden optiomahdollisuus, yhdeksi (1) vuodeksi kerrallaan. Sopimuksen enimmäiskesto on enintään neljä (4) vuotta; 2+1+1.

Kaupunkiympäristön toimialan hankinnan yhteenlasketun kokonaisarvon arvioidaan olevan arvonlisäverottomana 40000000 euroa.  Em. summassa on huomioitu myös käyttöönotettava 1. optiovuosi ja mahdollisesti käyttöönotettava 2. optiovuosi.

Päätöksen perustelut

Kaupunkiympäristön toimiala on solminut 7.10.2020 päivätyt määräaikaiset kuntotutkimus-, asiantuntija- ja korjaussuunnittelupalvelujen puitesopimukset 30.9.2022 saakka seuraavien yritysten kanssa:

Osa-alue 1: Lämpökamerakuvaukset

1. Ryhmittymä Sweco

2. Sirate Group Oy

3. Vahanen Rakennusfysiikka Oy

4. Sitowise Oy

5. Ramboll Finland Oy

Osa-alue 2: Merkkiainekokeet

1. Sirate Group Oy

2. Ryhmittymä Sweco

3. Vahanen Rakennusfysiikka Oy

4. Sitowise Oy

5. Ramboll Finland Oy

Osa-alue 3: Kosteusmittaukset

1. Ryhmittymä Dimen Oy - JK Mikrobitekniikka Oy

2. Vahanen Rakennusfysiikka Oy

3. Ryhmittymä Sweco

4. Ramboll Finland Oy

5. Sitowise Oy

Osa-alue 4: Kivirakenteisten julkisivujen kuntotutkimukset

1. Ramboll Finland Oy

2. Ideastructura Oy

3. Vahanen Rakennusfysiikka Oy

4. Sitowise Oy

5. A-Insinöörit Suunnittelu Oy

Osa-alue 5: Vesikattojen ja yläpohjien kuntotarkastukset ja kunto-tutkimukset

1. Ideastructura Oy

2. Ramboll Finland Oy

3. Vahanen Rakennusfysiikka Oy

4. Sitowise Oy

5. Inspecta Oy

Osa-alue 6: Tavanomaiset kuntoarvio- ja kuntotutkimustehtävät

1. Ideastructura Oy

2. Oy Insinööri Studio

3. Ryhmittymä Sweco

4. Ramboll Finland Oy

5. Sitowise Oy

6. Granlund Consulting Oy

7. A-Insinöörit Suunnittelu Oy

8. Inspecta Oy

Osa-alue 7: Vaativat kuntotutkimukset; Kori 1: Asuntojen kuntotutkimukset

1. Sitowise Oy

2. Ramboll Finland Oy

3. Ryhmittymä Sweco

4. Ideastructura Oy

5. Vahanen Rakennusfysiikka Oy

6. Raksystems Insinööritoimisto Oy

7. WSP Finland Oy

8. Inspecta Oy

Osa-alue 7: Vaativat kuntotutkimukset; Kori 2: Terveysasemien ja sosiaalitoimen rakennusten kuntotutkimukset

1. Ryhmittymä Sweco

2. Ramboll Finland Oy

3. Ideastructura Oy

4. Sitowise Oy

5. Sirate Group Oy

6. Vahanen Rakennusfysiikka Oy

7. Oy Insinööri Studio

8. Raksystems Insinööritoimisto Oy

Osa-alue 7: Vaativat kuntotutkimukset; Kori 3: Koulujen, oppilaitosten, päiväkotien, leikkipuistojen, nuorisotilojen ja korttelitalojen kuntotutkimukset

1. Ramboll Finland Oy

2. Ryhmittymä Sweco

3. Sitowise Oy

4. Sirate Group Oy

5. Ideastructura Oy

6. Vahanen Rakennusfysiikka Oy

7. Raksystems Insinööritoimisto Oy

8. Oy Insinööri Studio

Osa-alue 7: Vaativat kuntotutkimukset; Kori 4: Toimistorakennusten ja muiden kuin edellä mainittujen rakennusten kuntotutkimukset

1. Ramboll Finland Oy

2. Sirate Group Oy

3. Ryhmittymä Sweco

4. Sitowise Oy

5. Ideastructura Oy

6. Vahanen Rakennusfysiikka Oy

7. Oy Insinööri Studio

8. A-Insinöörit Suunnittelu Oy

Osa-alue 7: Vaativat kuntotutkimukset; Kori 5: Hirsirakennusten tutkimukset

1. Ryhmittymä Sweco

2. Ramboll Finland Oy

3. Sirate Group Oy

4. Sitowise Oy

5. Ideastructura Oy

6. Vahanen Rakennusfysiikka Oy

7. Oy Insinööri Studio

8. A-Insinöörit Suunnittelu Oy

Osa-alue 8: Erittäin vaativat kuntotutkimukset; Kori 1: Poikkeavan käyttötarkoituksen rakennusten tutkimukset (entiset teollisuusrakennukset, eläintilat, varikot ja haitta-aineiden, kemikaalien, biologisten altisteiden käsittelyä sisältävien kohteiden ja muut poikkeavien kohteiden sisäilmatutkimukset)

1. Ramboll Finland Oy

2. Ryhmittymä Sweco

3. Sitowise Oy

4. Sirate Group Oy

5. Vahanen Rakennusfysiikka Oy

6. Oy Insinööri Studio

7. Raksystems Insinööritoimisto Oy

8. WSP Finland Oy

Osa-alue 8: Erittäin vaativat kuntotutkimukset; Kori 2: Hankkeiden kosteus- ja rakennetekniset tutkimukset

1. Ramboll Finland Oy

2. Ryhmittymä Sweco

3. Ideastructura Oy

4. Vahanen Rakennusfysiikka Oy

5. Sitowise Oy

6. Sirate Group Oy

7. A-Insinöörit Suunnittelu Oy

8. Inspecta Oy

Osa-alue 8: Erittäin vaativat kuntotutkimukset; Kori 3: Sairaaloiden tutkimukset

1. Ramboll Finland Oy

2. Ryhmittymä Sweco

3. Sirate Group Oy

4. Vahanen Rakennusfysiikka Oy

5. Sitowise Oy

6. Ideastructura Oy

7. Oy Insinööri Studio

8. Inspecta Oy

Osa-alue 8: Erittäin vaativat kuntotutkimukset; Kori 4: Vanhojen rakennusten kuntotutkimukset, ennen 1940 valmistuneet

1. Ramboll Finland Oy

2. Ideastructura Oy

3. Ryhmittymä Sweco

4. Oy Insinööri Studio

5. Vahanen Rakennusfysiikka Oy

6. Sirate Group Oy

7. Sitowise Oy

8. A-Insinöörit Suunnittelu Oy

Osa-alue 8: Erittäin vaativat kuntotutkimukset; Kori 5: Toistuvien sisäilmaongelmien tai muuten erittäin vaativien kohteiden tutkimukset

1. Ramboll Finland Oy

2. Ryhmittymä Sweco

3. Ideastructura Oy

4. Vahanen Rakennusfysiikka Oy

5. Oy Insinööri Studio

6. Raksystems Insinööritoimisto Oy

7. Inspecta Oy

8. A-Insinöörit Suunnittelu Oy

Osa-alue 8: Erittäin vaativat kuntotutkimukset; Kori 6: Erilliset RTA-lausunnot ja altistumisolosuhdearviot tai muut asiantuntijatehtävät

1. Ramboll Finland Oy

2. Ryhmittymä Sweco

3. Sitowise Oy

4. Vahanen Rakennusfysiikka Oy

5. Sirate Group Oy

6. Oy Insinööri Studio

7. Ideastructura Oy

8. A-Insinöörit Suunnittelu Oy

Osa-alue 9: Kosteus- ja sisäilmatekniset asiantuntijatehtävät; Kori 1: Kosteusvaurio ja sisäilmakorjausten suunnittelutehtävät sekä niiden työmaavalvonta/neuvonta (tavanomainen/vaativat/ erittäin vaativat)

1. Ramboll Finland Oy

2. Vahanen Rakennusfysiikka Oy

3. Ideastructura Oy

4. Sitowise Oy

5. Ryhmittymä Sweco

Osa-alue 9: Kosteus- ja sisäilmatekniset asiantuntijatehtävät; Kori 2: Rakennusfysikaalisesti vaativien tai erittäin vaativien kohteiden lämpö- ja kosteustekninen suunnittelu. RIL 250-2011 mukaisesti erittäin vaativiksi katsotaan RF3-tehtävät ja vaativiksi RF2-tehtävät.

1. Ramboll Finland Oy

2. Vahanen Rakennusfysiikka Oy

3. Ideastructura Oy

4. Sitowise Oy

5. Ryhmittymä Sweco

Osa-alue 9: Kosteus- ja sisäilmatekniset asiantuntijatehtävät; Kori 3: Suunnitelmien rakennusfysikaalinen tarkastaminen sekä lausunnot ja rakennusfysikaaliset mallinnukset

1. Vahanen Rakennusfysiikka Oy

2. Ramboll Finland Oy

3. Ideastructura Oy

4. Sitowise Oy

5. Ryhmittymä Sweco

Osa-alue 9: Kosteus- ja sisäilmatekniset asiantuntijatehtävät; Kori 4: Toimiminen hankkeen sisäilma-asiantuntijana/suunnittelijana osana suunnitteluryhmää

1. Ramboll Finland Oy

2. Ideastructura Oy

3. Vahanen Rakennusfysiikka Oy

4. Sitowise Oy

5. Ryhmittymä Sweco

Osa-alue 9: Kosteus- ja sisäilmatekniset asiantuntijatehtävät; Kori 5: Työmaan laadunvarmistusmittaukset, sisäilmakorjausten valvonta

1. Ramboll Finland Oy

2. Ideastructura Oy

3. Sitowise Oy

4. Vahanen Rakennusfysiikka Oy

5. Ryhmittymä Sweco

Osa-alue 10: Kosteuden- ja puhtaudenhallintatehtävät; Kori 1: Kosteuden ja puhtauden hallintakoordinaattorin tehtävät, julkiset palvelurakennukset

1. Ramboll Finland Oy

2. Ryhmittymä Sweco

3. Ideastructura Oy

4. Vahanen Rakennusfysiikka Oy

5. Sitowise Oy

Osa-alue 10: Kosteuden- ja puhtaudenhallintatehtävät; Kori 2: Kosteuden ja puhtauden hallintakoordinaattorin tehtävät, asuntotuotanto

1. Ideastructura Oy

2. Ramboll Finland Oy

3. Ryhmittymä Sweco

4. Sitowise Oy

5. Vahanen Rakennusfysiikka Oy

Granlund Consulting Oy:n sopimus on sulautumisen johdosta siirretty Granlund Oy:lle teknisen johtajan päätöksellä 1.2.2021 § 46.

Alkuperäinen sopimus on voimassa 30.9.2022 saakka. Sopimuksessa on kahden (2) vuoden optiomahdollisuus, yhdeksi (1) vuodeksi kerrallaan. Sopimuksen enimmäiskesto on enintään neljä (4) vuotta; 2+1+1. Tilaajan on sopimuksen mukaan ilmoitettava optio-oikeuden käyttämisestä viimeistään kolme (3) kuukautta ennen sopimuksen päättymistä. Puitesopimus on toiminut hyvin, joten on kokonaistaloudellisesti edullisinta jatkaa sopimusta ottamalla 1.optiovuosi käyttöön.

Sopimuksen mukaan sopimustoimittajan on tullut toimittaa tilaajalle mahdollinen sopimushinnan tarkistusehdotus viimeistään viisi (5) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä.

Määräaikaan mennessä tarkistusehdotuksen ovat lähettäneet Ideastructura Oy ja Ramboll Finland Oy. Esitetyt tarkistusehdotukset ovat sopimusehtojen mukaisia ja näin ollen hyväksyttävissä.

Muut yritykset eivät ilmoittaneet, että ne tarkistaisivat hintojaan, joten sopimusta jatketaan muuten samoilla kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaoston päätöksen 20.8.2020 § 101 (HEL 2019-009706) ja 7.10.2020 päivätyn sopimuksen mukaisilla sopimusehdoilla ja hinnoilla.

Toimivalta

Viranhaltijan toimivalta Helsingin kaupungin hallintosäännön mukaan toimialalautakunta omalla toimialallaan päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viranomainen päättää hankinnoista lukuun ottamatta osakkeita (10 luku 1 § 3 momentti 3 kohta). Kaupunkiympäristölautakunnan päätöksen 11.5.2021 § 248 mukaan teknisellä johtajalla on hankintavaltuudet päättää optioista (hankintalain 41 §:n 2 mom.) ilman eurorajaa. Tekninen johtaja on näin ollen toimivaltainen päättämään hankinnasta.

Lisätiedot

Jari Kitunen, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 84081

jari.kitunen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunkiympäristölautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Sopimustoimittajat

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunkiympäristölautakunta

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 58220

Työpajankatu 8

 09 310 1691

0201256-6

FI06 8000 1200 0626 37

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 58

Faksi

 

Alv.nro

Kaupunkiymparisto@hel.fi

https://www.hel.fi/

 

 

FI02012566