Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (2)

Kaupunkiympäristön toimiala

 

 

Rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuus

 

 

Asuntotuotanto

28.10.2019

 

 

 

 

Asuntotuotantopäällikkö

 

 

 

 

108 §

Asunto Oy Helsingin Ruususen rakennusurakan lisä- ja muutostyöt

HEL 2018-008179 T 02 08 03 01

Att 2825004030

Päätös

Asuntotuotantopäällikkö päätti tilata Asunto Oy Helsingin Ruususen rakennusurakan lisä- ja muutostöitä NCC Suomi Oy:ltä hintaan 47.823,02 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on NCC Suomi Oy ja urakkasopimus on allekirjoitettu 29.1.2018.

Hyväksytty hankinta-arvo on Asunto Oy Helsingin Ruususen osalta 20.082.225,00 euroa.

Lisä- ja muutostöitä on tähän mennessä tilattu yhteensä 294.398,15 euroa.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisä- ja muutostöiden kustannukset ovat Asunto Oy Helsingin Ruususen osalta 47.823,02 euroa.

Tähän asti hyväksyttyjen ja nyt esitettyjen lisä- ja muutostöiden yhteismäärä on Asunto Oy Helsingin Ruususen osalta 342.221,16 euroa ja 1,70 % hankinta-arvosta.

Kustannukset sisältävät alv:n 24 %.

Lisä- ja muutostyöt:

        Kuivausrummun muutos lämpöpumpulliseen malliin (23)

        Asuntohanojen hanatyyppi muutettu juoksuputkelliseen (21)

        Keinun alle tuleva materiaalimuutos (24)

        Parvekeovien päälle asennettu lisäosa. Parvekeoviin asennettu lisävetimet (25)

        Automatiikkamuutokset piirustuksissa 406, 407, 408, 409 ja 415 (27)

        Rakennetyypin RY 400 C muutoksen aiheuttamat lisäkustannukset (26)

        Roihuvuoren jalkakäytävän asfaltointi (29)

Lisätiedot

Sari Koukku, projektipäällikkö, puhelin: 310 38073

sari.koukku(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Muutoksenhakukielto, hankinnat

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 58226

Elimäenkatu 15

09 310 32335

0201256-6

FI06 8000 1200 0626 37

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

HELSINKI 51

Faksi

 

Alv.nro

asiakaspalvelu.att@hel.fi

http://www.att.hel.fi/fi/att

 

 

FI02012566