Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (1)

Kaupunkiympäristön toimiala

 

 

Rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuus

 

 

Asuntotuotanto

18.10.2019

 

 

 

 

Asuntotuotantopäällikkö

 

 

 

 

103 §

Asunto Oy Helsingin Malagan rakennusurakan lisä- ja muutostyöt

HEL 2019-007632 T 02 08 03 01

Att 2825004024

Päätös

Vs. asuntotuotantopäällikkö päätti tilata Asunto Oy Helsingin Malagan rakennusurakan lisä- ja muutostöitä Skanska Talonrakennus Oy:ltä lisähintaan 21.728,84 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Skanska Talonrakennus Oy.

Hyväksytty hankinta-arvo on Asunto Oy Helsingin Malagan osalta 15.638.722,00 euroa.

Lisä- ja muutostöitä on tähän mennessä tilattu 78.189,11 euroa (alv 24 %).

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisä- ja muutostöiden kustannukset ovat yhteensä 21.728,84 euroa (alv 24 %).

Tähän mennessä tilattujen ja nyt esitettyjen lisä- ja muutostöiden yhteismäärä on 99.917,95 euroa (alv 24 %) ja 0,64 % hankinta-arvosta.

Lisä- ja muutostyöt:

        Huoneistojen IV-muutokset; toteutus LVI 3821-REV B 4.9.2019 (8)

        Huoneistojen alakattomuutokset (13)

        Yhteissaunaosaston suihkut muutettu käsikäyttöisisistä sähköisiksi (14)

Lisätiedot

Jarmo Nevalainen, projektipäällikkö, puhelin: 310 32336

jarmo.nevalainen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Muutoksenhakukielto, hankinnat

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 58226

Elimäenkatu 15

09 310 32335

0201256-6

FI06 8000 1200 0626 37

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

HELSINKI 51

Faksi

 

Alv.nro

asiakaspalvelu.att@hel.fi

http://www.att.hel.fi/fi/att

 

 

FI02012566