Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (1)

Kaupunkiympäristön toimiala

 

 

Rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuus

 

 

Asuntotuotanto

28.03.2019

 

 

 

 

Asuntotuotantopäällikkö

 

 

 

 

35 §

Asunto Oy Helsingin Fregatin rakennusurakan lisä- ja muutostyöt

HEL 2019-003923 T 02 08 03 01

Att 2825004033

Päätös

Asuntotuotantopäällikkö päätti tilata Asunto Oy Helsingin Fregatin rakennusurakan lisä- ja muutostöitä NCC Suomi Oy:ltä hintaan 37.508,64 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kokonaisurakoitsija on NCC Suomi Oy.

Hyväksytty hankinta-arvo on Asunto Oy Helsingin Fregatin osalta 16.585.000 euroa.

Lisä- ja muutostöitä on tähän mennessä tilattu 5.952,89 euroa (alv 24 %).

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisä- ja muutostöiden kustannukset ovat Asunto Oy Helsingin Fregatin osalta 37.508,64 euroa.

Tähän asti hyväksyttyjen ja nyt esitettyjen lisä- ja muutostöiden yhteismäärä on Asunto Oy Helsingin Fregatin osalta 43.461,53 euroa ja 0,26 % hankinta-arvosta.

Kustannukset sisältävät alv:n 24 %.

Lisä- ja muutostöiden aiheet:

        Porapaalusettiseinä EKE:n tontin vierustalle (2)

Lisätiedot

Salla Grönholm, projektipäällikkö, puhelin: 310 27626

salla.gronholm(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Muutoksenhakukielto, hankinnat

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 58226

Elimäenkatu 15

09 310 1672

0201256-6

FI06 8000 1200 0626 37

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

HELSINKI 00510

Faksi

 

Alv.nro

asiakaspalvelu.att@att.hel.fi

http://www.att.hel.fi/fi/att

 

 

FI02012566