Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (1)

Kaupunkiympäristön toimiala

 

 

Rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuus

 

 

Asuntotuotanto

05.02.2019

 

 

 

 

Asuntotuotantopäällikkö

 

 

 

 

18 §

Asunto Oy Helsingin Salsan rakennusurakan lisä- ja muutostyöt

HEL 2019-001567 T 02 08 03 01

Att 2825004037

Päätös

Asuntotuotantopäällikkö päätti tilata Asunto Oy Helsingin Salsan rakennusurakan lisä- ja muutostöitä RKL Reponen Oy:ltä hintaan 39.528,58 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on RKL Reponen Oy.

Hyväksytty hankinta-arvo on Asunto Oy Helsingin Salsan osalta 20.242.661 euroa (alv 24 %).

Lisä- ja muutostöitä ei ole tähän mennessä tilattu.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisä- ja muutostöiden kustannukset ovat yhteensä hintaan 39.528,58 euroa (alv 24 %).

Tähän asti hyväksyttyjen ja nyt esitettyjen lisä- ja muutostöiden yhteismäärä on hintaan 39.528,58 euroa (alv 24 %) ja 0,20 % hankinta-arvosta.

Lisä- ja muutostyöt:

        Salaojien kannatus (1)

        Porrasmuutos C-rappu (2)

        Suunnitelman muutos / lisäys LV 101, 102, 201 ja 202 rev A, B ja C rak-suunnitelmien muutokset 29.6.2018 (3)

        LV asemapiirustuksen muutokset rev C mukaan 22.10.2018 (5)

        IV-muutokset 19.10.2018 laaditun muutosluettelon mukaan LVI 312 B, LVI 362 B, LVI 371 B (6)

        VSS valuosa muutokset. Siirtolaatikkoa seinämuotin sisällä 100*200 mm, määrältään 10 metriä (7)

        Vesijohtojen materiaalimuutokset suunnittelijan toimesta (8)

        Alapohjan IV-kanavisto A ja B prs LVI 301 (9)

        230 V on-off peltimoottori 52 kpl LVI 072-1, 072-3 4.9.2018 (10)  

Lisätiedot

Marko Hakkarainen, projektipäällikkö, puhelin: 310 32371

marko.j.hakkarainen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Muutoksenhakukielto, hankinnat

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 58226

Elimäenkatu 15

09 310 1672

0201256-6

FI06 8000 1200 0626 37

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

HELSINKI 00510

Faksi

 

Alv.nro

asiakaspalvelu.att@att.hel.fi

http://www.att.hel.fi/fi/att

 

 

FI02012566