Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (1)

Kaupunkiympäristön toimiala

 

 

Rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuus

 

 

Asuntotuotanto

11.01.2019

 

 

 

 

Asuntotuotantopäällikkö

 

 

 

 

4 §

Asunto Oy Helsingin Fenixinrinteen parvekepinnoitelausunnon tilaaminen

HEL 2019-000324 T 02 08 03 01

Att 2825004685

Päätös

Asuntotuotantopäällikkö päätti tilata Asunto Oy Helsingin Fenixinrinteen selvityksen parvekkeiden pinnoitteen kestävyydestä Vahanen Oy:ltä hintaan 968,69 euroa (alv 24 %). Kustannukset maksetaan asuntotuotantorahaston kohdasta "rakentamisen riskit".

Päätöksen perustelut

Asunto Oy Helsingin Fenixinrinteen parvekkeille on tarkoitus asentaa puiset ritilät lattialle. Tämä toimenpide on korjauksena epäonnistuneelle pinnoitustyölle. Taloyhtiö halusi lausunnon asiasta, että nykyinen pinnoite voidaan jättää sinne alle sellaisenaan ilman muita käsittelyitä ja että ehdotettu toimenpide ei aiheuta haittaa muille parvekkeen rakenteille. Vahanen Oy laatii lausunnon ja laskuttaa siitä 968,69 euroa (alv 24 %).

Lisätiedot

Jouni Palonen, projektipäällikkö, puhelin: 310 34492

jouni.palonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunkiympäristölautakunta

Tiedoksi

Projektitalous

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 58226

Elimäenkatu 15

09 310 1672

0201256-6

FI06 8000 1200 0626 37

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

HELSINKI 00510

Faksi

 

Alv.nro

asiakaspalvelu.att@att.hel.fi

http://www.att.hel.fi/fi/att

 

 

FI02012566