Helsingfors stad

Protokoll

 

1 (1)

Sektorn för fostran och utbildning

 

 

Svenska servicehelheten

 

 

 

14.04.2020

 

 

 

 

Direktören för svenska servicehelheten

 

 

 

 

20 §

Svenska servicehelhetens anskaffning av 4,7 beräknade platser på Daghemmet Plommonet för tiden  26.3.2020 – 30.6.2020

HEL 2020-004630 T 02 08 02 01

Beslut

Direktören för svenska servicehelheten beslutar att köpa en tilläggsplats (4.7 beräknade platser) för tiden 26.3-30.6.2020 från specialdaghemmet Plommonet på grund av det stora stödbehov barnet har. Summan på anslaget för ifrågavarande anskaffning är 13 679,14 euro.

Upplysningar

Emilia Doshoris, vik.förvaltningsassistent, telefon: 09-310 44816

emilia.doshoris(a)hel.fi

Sökande av ändring

Omprövning, fostrans- och utbildningsnämnden

.

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 51300

Töysägatan 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 51

Telefax

 

Moms nr

kasvatusjakoulutus@hel.fi

 

+358 9 86390

 

FI02012566