Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (4)

Sosiaali- ja terveystoimiala

 

 

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut -palvelukokonaisuus

 

 

 

30.03.2020

 

 

 

 

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja

 

 

 

 

21 §

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen eräiden toimintojen tilapäinen keskeyttäminen 18.3.2020 alkaen toistaiseksi

HEL 2020-004057 T 06 00 00

Päätös

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja päätti, että seuraavat sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen toiminnot keskeytetään 18.3.2020 alkaen toistaiseksi:

Seniorikeskusten ikääntyneiden päivätoiminta

Etelän palvelualue:
Kinaporin seniorikeskus, Kinaporinkatu 9, 00500 Helsinki, päivätoiminta Sointu ja päivätoiminta Kammari
Kivelän seniorikeskus, Sibeliuksenkatu 14, 00260 Helsinki, päivätoimintayksikkö Päivänsäde
Kivelän seniorikeskus, Sibeliuksenkatu 14, 00260 Helsinki, ruotsinkielinen päivätoimintayksikkö Solstrålen
Töölön seniorikeskus, Töölönkatu 33, 00260 Helsinki, päivätoiminta Töölö
Töölön seniorikeskus, Merikasarminkatu 12, 00160 Helsinki, päivätoiminta Ilon Pilke

Idän palvelualue:
Kontulan seniorikeskus, Kontukuja 5, 00940 Helsinki, päivätoiminta Pihla ja Päivikki
Myllypuron seniorikeskus, Kettutie 8, 00800 Helsinki, päivätoiminta Sireeni
Roihuvuoren seniorikeskus, Punahilkantie 16, 00820 Helsinki, päivätoiminta Liina

Lännen palvelualue:
Riistavuoren seniorikeskus, Isonnevantie 28, 00320 Helsinki, päivätoiminta Oravanpesä
Kannelmäen palvelutalo, Urkupillintie 4 B, 00420 Helsinki, päivätoiminta Urkuri
Munkkiniemen palvelutalo, Professorintie 3 A 6, 00330 Helsinki, päivätoiminta Sinilintu

Pohjoisen palvelualue:
Kustaankartanon seniorikeskus, Oltermannintie 32, 00620 Helsinki, päivätoimintayksiköt Meripihka ja Eloheinä
Syystien seniorikeskus, Takaniitynkuja 3, 00780 Helsinki, päivätoimintayksikkö Syysunelma
Madetojan palvelutalo, Madetojankuja 3 A, 00720 Helsinki
päivätoimintayksikkö Näpsäkkä
Vuorensyrjän palvelutalo (väistötiloissa Kustaankartanon seniorikeskuksessa), Oltermannintie 32, 00620 Helsinki, päivätoiminta Louhi

Seniorikeskusten lyhytaikaishoito

Etelän palvelualue:
Kivelän seniorikeskus, Sibeliuksenkatu 14, 00260 Helsinki, lyhytaikaishoidon osasto 5, lyhytaikaishoito
Kivelän seniorikeskus, Sibeliuksenkatu 14, 00260 Helsinki, ruotsinkielinen osasto, arviointi- ja kuntoutus ja lyhytaikaishoito
Töölön seniorikeskus, Töölönkatu 33, 00260 Helsinki, Palmu

Idän palvelualue:
Kontulan seniorikeskus, Kontukuja 5, 00940 Helsinki, ryhmäkoti Vaskooli
Myllypuron seniorikeskus, Kettutie 8, 00800 Helsinki, osasto 4
Roihuvuoren seniorikeskus, Punahilkantie 16, 00820 Helsinki, ryhmäkoti Vaahteramäki

Lännen palvelualue:
Riistavuoren seniorikeskus, Isonnevantie 28, 00320 Helsinki, lyhytaikaishoito Tuulenpesä

Pohjoisen palvelualue:
Syystien seniorikeskus, Takaniitynkuja 3, 00780 Helsinki, lyhytaikaisyksikkö Viljakoti ja päihdekuntoutujien huone 15
Kustaankartanon seniorikeskus, Oltermannintie 32, 00620 Helsinki, Lyhytaikaishoito G1 ja H2

Omaishoidon toimintakeskukset

Lännen palvelualue, gerontologisen sosiaalityön toimintana:

Eteläinen omaishoidon toimintakeskus, Töölönkatu 33, 00260 Helsinki
Itäinen omaishoidon toimintakeskus, Kettutie 8, 00800 Helsinki 
Läntinen omaishoidon toimintakeskus, Hopeatie 14, 00440 Helsinki
Pohjoinen omaishoidon toimintakeskus, Takaniitynkuja 3, 00780 Helsinki

Kotihoidon asiakkaiden saunotus

Etelän palvelualue:
Keskinen kotihoitoyksikkö, saunotus ostopalveluna:
Diakonissalaitoksen hoivan sauna, Diakonissalaitos, Alppikatu 2/Amanda rakennus
Eteläinen kotihoitoyksikkö, saunotus ostopalveluna: Diakonissalaitoksen hoivan sauna, Diakonissalaitos, Alppikatu 2/Amanda rakennus

Idän palvelualue:
Kotihoidon saunapalvelut ostettu Gaius-säätiö, Puotilan palvelutalo, Klaavuntie 2, 00910 Helsinki

Lännen palvelualue:
Lounaiseen kotihoitoyksikköön on ostettu suorahankintana. Palveluntuottaja Esperikonserni, Saga-palvelutalot, Dosentintie 12, 00330 Helsinki
Läntisen kotihoitoyksikön muutamaa oman lähipalvelualueen (Haaga 5) asiakasta koskeva saunotuspalvelu Hopeatien palvelutalolta, Hopeatie 14, 00440 Helsinki

Pohjoisen palvelualue:
Pohjoisen ja koillisen kotihoitoyksiköiden saunapalvelu
Saga Care Oy, Saga Käpylinna, Myrskyläntie 18, 00650 Helsinki
Saunotus, Syystien seniorikeskus, Takaniitynkuja 3, 00780 Helsinki

Osavuorokausihoito

Etelän palvelualue:
Töölön seniorikeskus, Töölönkatu 33, 00260 Helsinki,  Palmu

Idän palvelualue:
Kontulan seniorikeskus, Kontukuja 5, 00940 Helsinki, ryhmäkoti Vaskooli
Myllypuron seniorikeskus, Kettutie 8 I, 00800 Helsinki, os. 4
Roihuvuoren seniorikeskus, Punahilkantie 16, 00820 Helsinki, ryhmäkoti Omenakumpu

Lännen palvelualue:
Riistavuoren seniorikeskus, Isonnevantie 28, 00320 Helsinki, lyhytaikaishoito Tuulenpesä

Pohjoisen palvelualue:
Madetojan palvelutalo, Madetojankuja 3 A, 00720 Helsinki, osavuorokausihoito
Syystien seniorikeskus, Takaniitynkuja 3, 00780 Helsinki, osavuorokausihoito
Kustaankartanon seniorikeskus, Oltermannintie 32, 00620 Helsinki, osavuorokausihoito G1

Geriatrian poliklinikka

Vastaanottotoiminta keskeytetään. Puhelinneuvonta geriatrian poliklinikan asiakkaille ma-pe klo 8 -14.

Muistikoordinaattoritoiminta ja puheterapeuttien poliklinikkatoiminnan vastaanotot keskeytetään.

Samalla sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja kehotti informoimaan kuntalaisia toimintojen sulkemisesta.

Päätöksen perustelut

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja on 16.3.2020 § 59 tekemässään päätöksessä päättänyt, että osana COVID-19 –koronavirukseen varautumisen toimenpiteitä mm. vähennetään asteittain kiireetöntä toimintaa sisätautien poliklinikalla, geriatrian poliklinikalla, avofysioterapiassa, toimintaterapiassa, apuvälinepalveluissa ja muissa vastaavissa toiminnoissa.

Hallintosäännön 18 luvun 4 §:n 2 kohdan mukaan palvelukokonaisuuden johtaja päättää toimintayksiköiden aukioloajoista.

Kaikki päätöksessä mainitut sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut -palvelukokonaisuuden toiminnot suljetaan osana COVID-19 –koronavirukseen varautumisen toimenpiteitä. Nämä poikkeusjärjestelyt puretaan heti, kun vallitseva koronavirusepidemiatilanne sen sallii.

Lisätiedot

Seija Meripaasi, sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja, puhelin: 310 52482

seija.meripaasi(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Tiedoksi

Palvelujen päälliköt

Tukipalvelut

Viestintäpalvelut

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566