Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (1)

Sosiaali- ja terveystoimiala

 

 

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut -palvelukokonaisuus

 

 

 

06.11.2017

 

 

 

 

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja

 

 

 

 

23 §

Etelän palvelualueen toimipisteiden tilapäiset sulkemiset ja toiminnan supistamiset

HEL 2017-011792 T 06 00 00

Päätös

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja päätti etelän palvelualueen tilapäisistä sulkemisista ja toiminnan supistamisista seuraavasti:

Kampin palvelukeskus, Salomonkatu 21 B, 00100 Helsinki, on 22.12.2017 - 7.1.2018 avoinna arkisin klo 8:00 - 16:00 (muina aikoina ma–to klo 8:00 - 20:30 ja pe klo 8:00 - 16:00).

Kinaporin monipuolisen palvelukeskuksen palvelukeskustoiminta, Kinaporinkatu 9, 00500 Helsinki, on avoinna 6.12.2017, 24. - 26.12.2017 ja 6.1.2018 klo 9:00 - 15:00 ja palvelukeskuksen kuntosali klo 9:00 - 14:00.
Ravintola on avoinna 6.12.2017, 24. - 26.12.2017 sekä 6.1.2018 klo 9:00 - 14:00 (muina aikoina ma, ti, to, pe klo 8:00 - 18:00, ke klo 8:00 - 20:00 ja viikonloppuisin klo 9:00 - 15:00).
Kinaporin monipuolisen palvelukeskuksen päivätoiminta Kammari ja Sointu, Kinaporinkatu 9, 00500 Helsinki, ovat suljettuina arkipyhinä 6.12.2017, 25. - 26.12.2017 sekä 6.1.2018 (muina aikoina avoinna: Sointu ma, ke klo 8:00 - 18:00, ti, to, pe klo 8:00 - 16:00, Kammari ma, ke, pe klo 8:00 - 16:00, ti, to klo 8:00 - 18:00, viikonloppuisin suljettu). Päivätoiminta Kammari on avoinna 5.12.2017 klo 8:00 - 16:00 (normaalisti klo 18:00 saakka).

Koskelan monipuolisen palvelukeskuksen palvelukeskustoiminta, Käpyläntie 11, N-talo, 1. kerros, 00600 Helsinki, on 25.12.2017 - 7.1.2018 avoinna arkisin klo 8:00 - 16:00 (normaalisti klo 8:00 - 17:00).

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin hallintosäännön 3.5.2017 18 luku § 4 mukaan palvelukokonaisuuden johtaja vahvistaa sairaansijojen ja muiden hoitopaikkojen määrät ja päättää niiden tilapäisistä muutoksista sekä päättää toimintayksiköiden aukioloajoista.

Toimintayksiköiden sulkemiset ja toiminnan supistamiset johtuvat henkilöstön vuosilomien järjestämisestä. Näillä toimenpiteillä saavutetaan säästöjä henkilökustannuksissa, kun sijaisia ei tarvitse palkata.

Asiakkaille järjestetään korvaavat palvelut muissa toimipisteissä ja heitä tiedotetaan yksiköiden sulkemisista ja palvelujen supistamisesta.

Lisätiedot

Mervi Vesanto-Hyvärinen, toimistosihteeri, puhelin: 310 43955

mervi.vesanto-hyvarinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Tiedoksi

Etelän palvelualue

Talouden ja toiminnan suunnittelu

Tilapalvelut

Tilastopalvelut

Tukipalvelut

Viestintäpalvelut

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566