Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (1)

Kaupunkiympäristön toimiala

 

 

Pelastuslaitos

 

 

Pelastustoimen osasto

28.09.2018

 

 

 

 

Pelastusjohtaja

 

 

 

 

54 §

Pelastuslaitos, palomies, virkojen täyttäminen

HEL 2018-010060 T 01 01 01 01

Päätös

Pelastusjohtaja päätti valita seuraavat henkilöt 8.10.2018 alkaen palomiehen virkoihin:

**********

Valinta on ehdollinen, kunnes valittu on toimittanut lääkärintodistuksen siitä, että on terveydellisesti kykenevä hoitamaan valittua virkaa.

Päätöksen perustelut

Avoimia palomiehen virkoja haki 38 henkilöä, joista haastatteluun kutsuttiin 14 hakijaa.  Kaikki haastateltavat täyttivät viran muodolliset pätevyysvaatimukset. 12 hakijaa haastateltiin kahden kieltäydyttyä. 12 haastateltavasti yksi ei läpäissyt fyysistä kuntotestausta. Valintaryhmä esitti pelastusjohtajalle seitsemän (7) henkilön valitsemista.

Lisätiedot

Marko Seppä, koulutuksen kehittämispäällikkö, puhelin: 31031271

marko.seppa(a)hel.fi

Nils Vikström, ensihoitomestari, puhelin: 31030176

nils.vikstrom(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, pelastuslautakunta

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

 

Agricolankatu 15

 

 

 

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro