Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (1)

Kaupunkiympäristön toimiala

 

 

Pelastuslaitos

 

 

 

02.11.2017

 

 

 

 

Pelastuskomentaja

 

 

 

 

29 §

Kaupunkiympäristön toimiala, Pelastuslaitos, Palotarkastaja, 3 työpaikkaa, Työavain 27-12-17

HEL 2017-011644 T 01 01 01 01

Päätös

Pelastuskomentaja päätti ottaa 30.10.2017 alkaen palotarkastajan vakituiseen virkaan seuraavan henkilön

**********

sekä kahteen palotarkastajan määräaikaiseen sijaisuuteen seuraavat henkilöt

**********

Päätöksen perustelut

Haettavana oli yksi vakituinen palotarkastajan virka ja kaksi sijaisuutta. Julkinen ilmoitus- ja hakuaika tehtäviin oli 11.10 – 26.10.2017 klo. 9.00 (mol.fi, Helsinki Rekry ja LinkedIn).

Hakemuksia saapui yhteensä 32 kappaletta. Haastatteluihin kutsuttiin 8 henkilöä, joista kaikki tulivat haastatelluiksi.

Virkaan valitulla on Helsingin pelastuslaitokselta määräaikaisessa suhteessa hankittua palotarkastajan työkokemusta. Eduksi lasketaan turvallisuusalan tradenomin koulutus. Hän pystyy hoitamaan itsenäisesti kaikkia tehtävänkuvan osa-alueita. Vuorovaikutuskyvyt, esiintymisvalmius sekä yhteistyötaidot niin asiakasrajapinnassa kuin työyhteisön sisälläkin puoltavat myös valintaa.

Sijaisuuksien täyttämisessä painotettiin määräaikaisuuksien lyhyyden vuoksi pelastuslaitoksen prosesseissa suoraan hyödynnettävissä olevaa osaamista. Eduksi laskettiin myös molemmilla oleva turvallisuusalan tradenomin koulutus.

Lisätiedot

Anja Aatsinki, palotarkastaja, puhelin: 31030327

anja.aatsinki(a)hel.fi

, puhelin

Liitteet

1

Liite pelastuskomentajan päätökseen_rekrytointi-ilmoitus.pdf

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, pelastuslautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Otteen saajat

Oikaisuvaatimusohje, pelastuslautakunta

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

 

Agricolankatu 15

 

0201256-6

 

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

helsinginpelastuslaitos@hel.fi

http://www.hel.fi/www/pela/fi